Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
176/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbrowa i Grodzewo, - Plan został uchwalony uchwałą 404/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:32)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbrowa i Grodzewo,
- Plan został uchwalony uchwałą 404/XXXIX/2013 (65 KB)
Załączniki
177/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie", zm. 301/XXXII/2013 zm. 383/XXXVIII/2013 Plan uchwalono uchwałą 439/XLIV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-03 11:28:23)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie", zm. 301/XXXII/2013 zm. 383/XXXVIII/2013

Plan uchwalono uchwałą 439/XLIV/2014 (66 KB)
Załączniki
178/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane przy budynku Dworu Andrzejówka w Mechlinie przy ul. Śremskiej 3,= Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:02)
Pobierz - w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane przy budynku Dworu Andrzejówka w Mechlinie przy ul. Śremskiej 3,= Zrealizowana (65 KB)
Załączniki
179/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, wraz z załącznikami = zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 - NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023 Uchwała opublikawana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1073 z dnia 22 lutego 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:05)
Pobierz - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, wraz z załącznikami = zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 - NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023

Uchwała opublikawana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1073 z dnia 22 lutego 2012 r. (89 KB)
Załączniki
180/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie Śremu, Zmieniona uchwałą 343/XXXVI/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Pobierz - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie Śremu,

Zmieniona uchwałą 343/XXXVI/2013

(57 KB)
Załączniki
181/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie Statutu gminy Śrem, wraz z załącznikami 2-4 TRACI moc uchwałą 211/XXI/2016 Traci moc uchwała 84/ IX/ 03 ; 114/ XIV/ 03; 161/ XX/04; 63/ VII/ 07; 96/ X /07; 247/ XXIX/ 08 Uchwała opublikawana w Dz. Urzędowym Woj. Wiel. z 2012 r. poz. 1074 z dnia 22 lutego 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Pobierz - w sprawie Statutu gminy Śrem, wraz z załącznikami 2-4
TRACI moc uchwałą 211/XXI/2016
Traci moc uchwała 84/ IX/ 03 ; 114/ XIV/ 03;  161/ XX/04; 63/ VII/ 07; 96/ X /07; 247/ XXIX/ 08

Uchwała opublikawana w Dz. Urzędowym Woj. Wiel. z 2012 r. poz. 1074 z dnia 22 lutego 2012 r. (169 KB)
Załączniki
182/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników Sądowych,

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-06 08:41:02)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników Sądowych, (62 KB)
Załączniki
183/XVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-26)
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Brodnica, gminą Dolsk, gminą Książ Wlkp. i powiatem śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. zmieniaona uchwałą nr 196/XIX/12= ZREALIZOWANE

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Brodnica, gminą Dolsk, gminą Książ Wlkp. i powiatem śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. zmieniaona uchwałą nr 196/XIX/12= ZREALIZOWANE (64 KB)
Załączniki
184/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie,- TRACI moc 176/XVIII/2016 zmiana dot. uchwały 367/LII/06 Uchwała zmieniona uchwałą Nr 209/XX/2012 - dot. publikacji uchwały w Dz. Urz.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:57)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie,- TRACI moc 176/XVIII/2016
zmiana dot. uchwały 367/LII/06

Uchwała zmieniona uchwałą Nr 209/XX/2012 - dot. publikacji uchwały w Dz. Urz. (62 KB)
Załączniki
185/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie dotacji celowej z gminy Śrem na "Cyfryzację Kinoteatru Słonko", Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz - w sprawie dotacji celowej z gminy Śrem na "Cyfryzację Kinoteatru Słonko",

Uchwała zrealizowana. (63 KB)
Załączniki
186/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2012 - 2014,= TRACI MOC uchwałą 305/XXXIII/2013 TRACI MOC -uchwała nr 63/VIII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2012 - 2014,= TRACI MOC uchwałą 305/XXXIII/2013

TRACI MOC -uchwała nr 63/VIII/11 (72 KB)
Załączniki
187/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny, zm. 307/XXXIII/2013 Plan uchwalono - uchwałą 361/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny, zm. 307/XXXIII/2013
Plan uchwalono - uchwałą 361/XXXVII/2013 (65 KB)
Załączniki
188/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, Plan uchwalono - uchwała 493/XLVI /2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo,

Plan uchwalono - uchwała 493/XLVI /2014 (66 KB)
Załączniki
189/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Ostrowie,- Plan uchwalono - uchwała 359/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Ostrowie,- 
Plan uchwalono - uchwała 359/XXXVII/2013 (66 KB)
Załączniki
190/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022, zm. dot. uchwały nr 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-03-30 07:17:18)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022,

zm. dot. uchwały nr 163/XVII/11 (66 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(37 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(35 KB)
191/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok,- zrealizowana zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok,- zrealizowana

zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (83 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(108 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(118 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(117 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(324 KB)
192/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie sposobu głosowania w wyborach ławników,

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sposobu głosowania w wyborach ławników, (59 KB)
Załączniki
193/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników,

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników, (60 KB)
Załączniki
194/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających,

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających, (60 KB)
Załączniki
195/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie aneksu Nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki,( Uchwała wraz z załącznikiem)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu Nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki,( Uchwała wraz z załącznikiem) (73 KB)
Załączniki
196/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Brodnica, gminą Dolsk, gminą Książ Wlkp. i powiatem śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej zm. dot. uchwały nr 183/XVIII/12 n= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Brodnica, gminą Dolsk, gminą Książ Wlkp. i powiatem śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej zm. dot. uchwały nr 183/XVIII/12 n= ZREALIZOWANA (62 KB)
Załączniki
197/XIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie. ( dot. uchwały 325/XXVIII/2000) Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie.
( dot. uchwały 325/XXVIII/2000)

Uchwała zrealizowana. (66 KB)
Załączniki
198/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 198/XX/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie wraz z załącznikiem = zm. 362/XXXVII/2013 TRACI MOC uchwałą 514 /XLIX /2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - Nr 198/XX/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie wraz z załącznikiem = zm. 362/XXXVII/2013

TRACI MOC uchwałą 514 /XLIX /2014 (181 KB)
Załączniki
199/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 199/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodne zm. dot. uchwały 128/XIV/11 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1644 z dnia 2 kwietnia 2012 r. OBWIESZCZENIE ( 11) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Pobierz - Nr 199/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych
z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodne zm. dot. uchwały 128/XIV/11
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1644 z dnia 2 kwietnia 2012 r. OBWIESZCZENIE ( 11) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity
TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015 (128 KB)
Załączniki
200/XX/12
Projektowany
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 200/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zmiana dot. uchwały 117/XV/07 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1646 z dnia 2 kwietnia 2012 r. TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024 OBWIESZCZENIE ( 16) z dnia 29.01.2013 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:30)
Pobierz - Nr 200/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

zmiana dot. uchwały 117/XV/07
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1646 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024
OBWIESZCZENIE ( 16) z dnia 29.01.2013 r. (127 KB)
201/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 201/XX/2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. = TRACI MOC z dniem 1.09.2017 r. uchwałą 303/XXXI/2017. Traci moc uchwała 275/XXXVII/05 ; 88/X/ 11 ; 114/XII/11 ; Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1947 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:02:28)
Pobierz - Nr 201/XX/2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. = TRACI MOC z dniem 1.09.2017 r. uchwałą 303/XXXI/2017.
Traci moc uchwała 275/XXXVII/05 ;  88/X/ 11 ;  114/XII/11 ; 

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 1947 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (134 KB)
Załączniki
202/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 202/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:31)
Pobierz - Nr 202/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: "Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(124 KB)
Załączniki
203/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 203/XX/2012 w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej ( wraz z załącznikiem) TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - Nr 203/XX/2012 w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji
miejskiej ( wraz z załącznikiem)

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016
(224 KB)
Załączniki
204/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 204/XX/2012 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2012 roku zm. uchwałą 228/ XXII/2012 Uchwała zrealizowana. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2715 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - Nr 204/XX/2012 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2012 roku
zm. uchwałą 228/ XXII/2012
Uchwała zrealizowana.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2715 z dnia 20 czerwca 2012 r.
(140 KB)
Załączniki
205/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 205/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku= Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - Nr 205/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku= Zrealizowana (119 KB)
Załączniki
206/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 206/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 ( wraz z załącznikami) zm. dot. uchwały 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:48:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 206/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 ( wraz z załącznikami)

zm. dot. uchwały 163/XVII/11 (244 KB)
Załączniki
207/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 207/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok ( wraz z załącznikami) - zrealizowana zmiana dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:41)
Pobierz - Nr 207/XX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok ( wraz z załącznikami) - zrealizowana

zmiana dot. uchwały 164/XVII/11 (534 KB)
Załączniki
208/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 208/XX/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej strefy inwestycyjnej w Śremie ( wraz z załącznikiem) Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 243/XXVI/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:48:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:37)
Pobierz - Nr 208/XX/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej strefy inwestycyjnej
w Śremie ( wraz z załącznikiem)
Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 243/XXVI/2012
(3 MB)
Załączniki
209/XX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-29)
Nr 209/XX/2012 zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie- traci moc 176/XVIII/2016 zm. dot. uchwały 184/XIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:57)
Pobierz - Nr 209/XX/2012 zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie- traci moc 176/XVIII/2016

zm. dot. uchwały 184/XIX/12 (118 KB)
Załączniki
210/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 210/XXI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. zm. dot. uchwały 45/VI/11 = Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2080 z dnia 7 maja 2012 r. OBWIESZCZENIE (10) = tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-09 08:40:18)
Pobierz - Nr 210/XXI/2012  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zm. dot. uchwały 45/VI/11 = Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2080 z dnia 7 maja 2012 r.
OBWIESZCZENIE (10) = tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r. (122 KB)
Załączniki
211/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 211/XXI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymanowo na lata 2012 - 2020 TRACI MOC - 89/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Pobierz - Nr 211/XXI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymanowo na lata 2012 - 2020

TRACI MOC - 89/VIII/2015 (1 MB)
Załączniki
212/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 212/XXI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bodzyniewo na lata 2012 - 2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-11 08:39:43)
Pobierz - Nr 212/XXI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bodzyniewo na lata 2012 - 2020 (931 KB)
Załączniki
213/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 213/ XXI/ 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie TRACI MOC uchwałą 460/XLV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:46:31)
Pobierz - Nr 213/ XXI/ 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie

TRACI MOC uchwałą 460/XLV/2014 (4 MB)
Załączniki
214/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 214 /XXI/ 2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem zm. uchwałą 251 / XXVI / 2012 Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - Nr 214 /XXI/ 2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem

zm. uchwałą 251 / XXVI / 2012
Uchwała zrealizowana. (121 KB)
Załączniki
215/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 215/XXI/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Śrem na lata 2012-2015= NIEAKTUALNA Program =publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2599 z dnia 13 czerwca 2012 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - uchwała 249 /XXV I/ 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - Nr 215/XXI/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Śrem na lata 2012-2015= NIEAKTUALNA
Program =publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2599 z dnia 13 czerwca 2012 r.
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - uchwała 249 /XXV I/ 2012 (811 KB)
Załączniki
216/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 216/ XXI/2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie Dot. uchwaly 431/XLVIII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 216/ XXI/2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie

Dot. uchwaly 431/XLVIII/10 (134 KB)
Załączniki
217/XXI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
Nr 217/XXI/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski", zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz gminę Śrem jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 = ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-24 08:51:29)
Pobierz - Nr 217/XXI/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski", zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz gminę Śrem jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
= ZREALIZOWANA (137 KB)
Załączniki
218/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 218/XXII/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok Sprawozdanie oczekuje na publikację w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
219/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 219/ XXII/ 2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 219/ XXII/ 2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu (113 KB)
Załączniki
220/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 220 / XXII /2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2011 rok.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
221/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 221/ XXII / 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2011 rok
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
222/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 222/ XXII / 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2011 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 12:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 222/ XXII / 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2011 rok (7 MB)
Załączniki
223/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 223 / XXII / 2012 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2810 z dnia 25 czerwca 2012 r. TRACI MOC uchwała 268/XXXVI/05 zm. 397/LVI/06; 237/XXVIII/08; 359/XLI/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-26 08:42:12)
Pobierz - Nr 223 / XXII / 2012 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2810 z dnia 25 czerwca 2012 r.
TRACI MOC uchwała 268/XXXVI/05 zm. 397/LVI/06; 237/XXVIII/08;  359/XLI/09 

(141 KB)
Załączniki
224/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 224 / XXII/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-23 14:51:06)
Pobierz - Nr 224 / XXII/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony = NIEAKTUALNA (124 KB)
Załączniki
225/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 225 / XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 12:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-23 14:51:06)
Pobierz - Nr 225 / XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony = NIEAKTUALNA (123 KB)
Załączniki
226/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 226/ XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-23 14:51:06)
Pobierz - Nr 226/ XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony= NIEAKTUALNA (122 KB)
Załączniki
227/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 227/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Śrem ===. zm. dot. uchwały 487/XLV/02 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2811 z dnia 25 czerwca 2012 r. OBWIESZCZENIE (18) z dnia 07.03.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 12:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:27)
Pobierz - Nr 227/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Śrem ===. zm. dot. uchwały 487/XLV/02
Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2811 z dnia 25 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE (18) z dnia 07.03.2013 r. (121 KB)
Załączniki
228/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 228/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2012 roku==Uchwała zrealizowana zmiana dot. uchwały 204/XX/2012 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz .2754 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 12:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - Nr 228/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Śrem w 2012 roku==Uchwała zrealizowana
zmiana dot. uchwały 204/XX/2012
Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz .2754 z dnia 20 czerwca 2012 r. 
(120 KB)
Załączniki
229/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 229/ XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:37)
Pobierz - Nr 229/ XXII /2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego.

Uchwała zrealizowana.
(124 KB)
Załączniki
230/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 230/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 zm. dot. 163/ XVII/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 230/ XXII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 

zm. dot. 163/ XVII/ 11 (310 KB)
Załączniki
231/XXII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
Nr 231/ XXII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana= zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - Nr 231/ XXII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana= zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (451 KB)
Załączniki
232/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 232/XXIII/ 2012 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo = Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:02)
Pobierz - Nr 232/XXIII/ 2012 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo = Zrealizowana. (124 KB)
Załączniki
233/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 233/XXIII/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie, zmieniona uchwałą Nr 248/ XXVI / 2012 r. Plan uchwalono uchwałą 330/XXXV/2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Pobierz - Nr 233/XXIII/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie, zmieniona uchwałą Nr 248/ XXVI / 2012 r.

Plan uchwalono uchwałą 330/XXXV/2013 r. (1 MB)
Załączniki
234/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 234/XXIII/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo w sprawie zmiany granic miasta.= Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - Nr 234/XXIII/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo
w sprawie zmiany granic miasta.= Uchwała zrealizowana. (1 MB)
Załączniki
235/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 235/ XXIII/2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na remont chodnika w drodze powiatowej nr 2480 P we wsi Luciny. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - Nr 235/ XXIII/2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na remont chodnika w drodze
powiatowej nr 2480 P we wsi Luciny.

Uchwała zrealizowana. (119 KB)
Załączniki
236/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 236/ XXIII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 zm. dot. 163/XVII/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 12:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 236/ XXIII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022
zm. dot. 163/XVII/ 11 (595 KB)
Załączniki
237/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 237/ XXIII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 12:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:06)
Pobierz - Nr 237/ XXIII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana (1 MB)
Załączniki
238/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 238/XXIII/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 12:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:37)
Pobierz - Nr 238/XXIII/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Uchwała zrealizowana. (130 KB)
Załączniki
239/XXIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-28)
Nr 239/XXIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zrealizowana. Umowę zawarto na 30 lat.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 12:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz - Nr 239/XXIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała zrealizowana. Umowę zawarto na 30 lat. (183 KB)
Załączniki
240/XXIV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-11)
Nr 240/XXIV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2002 zm. dot. uchwały 163/XVII/11

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-12 07:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-07-17 09:07:44)
Pobierz - Nr 240/XXIV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2002
zm. dot. uchwały 163/XVII/11 (597 KB)
Załączniki
241/XXIV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-11)
Nr 241/XXIV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-12 07:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - Nr 241/XXIV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana
zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (358 KB)
Załączniki
242/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 242/XXV/2012 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem. TRACI moc uchwałą 495/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:58)
(0 bytes)
Załączniki
243/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 243/XXV/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej strefy inwestycyjnej w Śremie Publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4048 z dnia 27 września 2012 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-28 13:41:51)
(0 bytes)
Załączniki
244/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 244/XXV/2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 4070 P w Bodzyniewie. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz - Nr 244/XXV/2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia
drogi powiatowej nr 4070 P w Bodzyniewie.

Uchwała zrealizowana. (172 KB)
Załączniki
245/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 245 /XXV/2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 zm. dot. uchwały 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Nr 245 /XXV/2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022
zm. dot. uchwały 163/XVII/11 (725 KB)
Załączniki
246/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 246/ XXV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:07)
Pobierz - Nr 246/ XXV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok - zrealizowana

zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (1 MB)
Załączniki
247/XXV/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Nr 247 / XXV / 2012 w sprawie zgody na utworzenie Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - Nr 247 / XXV / 2012 w sprawie zgody na utworzenie Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem.
Uchwała zrealizowana. (665 KB)
Załączniki
248/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 248/XXVI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie = zm. dot. 233 /XXIII /2012 Plan uchwalono uchwałą 330/XXXV/2013 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:17)
(0 bytes)
Załączniki
249/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 249 / XXVI / 2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie ( dot. uchwały 215 /XXI /2012 ). Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-09 13:54:18)
Pobierz - Nr 249 / XXVI / 2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie ( dot. uchwały 215 /XXI /2012 ).

Uchwała zrealizowana. (182 KB)
Załączniki
250/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 250/ XXVI /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków = zm. dot. 117/XV / 07 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2012 r. poz. 4130 z dnia 3 października 2012 r. OBWIESZCZENIE ( 16) z dnia 29.01.2013 r. TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:47)
Pobierz - Nr 250/ XXVI /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków = zm. dot. 117/XV / 07

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2012 r. poz. 4130 z dnia 3 października 2012 r.
OBWIESZCZENIE ( 16) z dnia 29.01.2013 r.

TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024 (177 KB)
Załączniki
251/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 251/ XXVI / 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem.zm. dot. uchwały 214/XXI/ 2012 = ZREALIZOWANE

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:31)
Pobierz - Nr 251/ XXVI / 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie
części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem.zm. dot. uchwały 214/XXI/ 2012 = ZREALIZOWANE
(174 KB)
Załączniki
252/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 252/ XXVI / 2012 w sprawie zniesienia ochrony z siedmiu drzew wchodzących w skład pomnika przyrody- NIEAKT. Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4256 z dnia 10 października 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 13:27:30)
Pobierz - Nr 252/ XXVI / 2012 w sprawie zniesienia ochrony z siedmiu drzew wchodzących w skład pomnika przyrody- NIEAKT.

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4256 z dnia 10 października 2012 r.
(171 KB)
Załączniki
253/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 253 / XXVI / 2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 4070 P w Bodzyniewie Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Pobierz - Nr 253 / XXVI / 2012 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 4070 P
w Bodzyniewie
Uchwała zrealizowana. (172 KB)
Załączniki
254/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 254 / XXVI/ 2012 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Śrem kategorii dróg gminnych ( dot. uchwały 191/ XXIV/ 04 - Psarskie oraz uchwały 509/ XLVII/ 02 - Targowisko ) Publikacja =Dz. Urz. Wojewodztwa Wielkopolksiego z 2012 r. poz. 4257 z dnia 10 października 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-10-15 11:03:16)
Pobierz - Nr 254 / XXVI/ 2012 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Śrem kategorii dróg gminnych

( dot. uchwały 191/ XXIV/ 04 - Psarskie oraz uchwały 509/ XLVII/ 02 - Targowisko )

Publikacja =Dz. Urz. Wojewodztwa Wielkopolksiego z 2012 r. poz. 4257 z dnia 10 października 2012 r. (4 MB)
Załączniki
255/XXVI/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
Nr 255 / XXVI /2012 w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:45)
Pobierz - Nr 255 / XXVI /2012 w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej.
Uchwała zrealizowana. (276 KB)
Załączniki
256/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
256/ XXVII 2012 w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.= zm. 452/XLIV/2014 = NIEAKTUALNA - Traci moc uchwałą 423/XLIII/2018 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5428 z dnia 20 listopada 2012 r. Traci moc uchwała 377/LII/06 i 451 /XLIX/ 10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:20)
Pobierz - 256/ XXVII 2012 w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.= zm. 452/XLIV/2014 = NIEAKTUALNA - Traci moc uchwałą 423/XLIII/2018

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5428 z dnia 20 listopada 2012 r.
Traci moc uchwała 377/LII/06 i 451 /XLIX/ 10 (261 KB)
Załączniki
257/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
257 / XXVII / 2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6213 z dnia 17 grudnia 2012 r. dot. uchwały 109/XII/07
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
(0 bytes)
Załączniki
258/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
258/ XXVII/ 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Binkowo Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6324 z dnia 19 grudnia 2012 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:19:16)
(0 bytes)
Załączniki
259/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
259 / XXVII/ 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Binkowo Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6325 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:24:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:19:15)
Pobierz - 259 / XXVII/ 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Binkowo

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6325 z dnia 19 grudnia 2012 r. (7 MB)
Załączniki
260/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
260/ XXVII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo = zm. dot. uchwały 50/ VII /11 Plan UCHWALONO UCHWAŁĄ 360/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Pobierz - 260/ XXVII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Zbrudzewo = zm. dot. uchwały 50/ VII /11
Plan UCHWALONO UCHWAŁĄ 360/XXXVII/2013 (1 MB)
Załączniki
261/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
261 / XXVII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych - TRACI MOC 160/XVI/2015 zm. dot. uchwały 442/XXXIX/01 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4708 z dnia 2 listopada 2012 r. OBWIESZCZENIE (17) z dnia 29.01.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Pobierz - 261 / XXVII /2012 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych - TRACI MOC 160/XVI/2015
zm. dot. uchwały 442/XXXIX/01
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 4708 z dnia 2 listopada 2012 r.
OBWIESZCZENIE (17) z dnia 29.01.2013 r. (169 KB)
Załączniki
262/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
262/ XXVII /2012 w spr.określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior. ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem =zm. 250/XXV/2021+obw. 24/XXVII/2021 zm. 380/XXXIII/2022 + Obw. 32/XXXV/2022; TRACI MOC 504/XLIV/2023- nie weszła w życie. Traci moc 522/XLVI/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 74 z dnia 3 stycznia 2013 r. TRACI MOC uchwała 439/XLVI

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:20)
Pobierz - 262/ XXVII /2012 w spr.określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior. ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem =zm. 250/XXV/2021+obw. 24/XXVII/2021 zm. 380/XXXIII/2022 + Obw. 32/XXXV/2022; TRACI MOC 504/XLIV/2023- nie weszła w życie. Traci moc 522/XLVI/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 74 z dnia 3 stycznia 2013 r.

TRACI MOC uchwała 439/XLVI (185 KB)
263/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
263/ XXVII /2012 w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. pomiędzy gminami Śrem, Brodnica i Zaniemyśl.- UCHYLONA uchwałą 307/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Pobierz - 263/ XXVII /2012 w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. pomiędzy gminami Śrem,
Brodnica i Zaniemyśl.- UCHYLONA uchwałą 307/XXVIII/2021

(279 KB)
Załączniki
264/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
264/ XXVII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 zm. dot. 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 264/ XXVII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022

zm. dot. 163/XVII/11 (537 KB)
Załączniki
265/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
265/ XXVII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:07)
Pobierz - 265/ XXVII/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana

zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (2 MB)
Załączniki
266/XXVII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
266/ XXVII/ 2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2013 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - 266/ XXVII/ 2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2013 rok wydatków na realizację przedsięwzięć
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie.

Uchwała zrealizowana. (175 KB)
Załączniki
267/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
267 / XXVIII / 2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. TRACI MOC uchwała 153/ XVI / 11 Nowa uchwała od 1 stycznia 2014 r.- 403/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:01:38)
Pobierz - 267 / XXVIII / 2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. TRACI MOC uchwała 153/ XVI / 11

Nowa uchwała od 1 stycznia 2014 r.- 403/XXXIX/2013 (409 KB)
Załączniki
268/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
268/XXVIII/2012 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 r.- Zrealizowana TRACI MOC uchwała 158/XVI/11 Nowa uchwała na 2014 r.- 406/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - 268/XXVIII/2012 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 r.- Zrealizowana
TRACI MOC uchwała 158/XVI/11

Nowa uchwała na 2014 r.- 406/XXXIX/2013 (213 KB)
Załączniki
269/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
269 / XXVIII /2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - Zrealizowana Traci Moc 159/XVI/11 Na 2014 r. obowiązuje nowa uchwała 407/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:31)
Pobierz - 269 / XXVIII /2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - Zrealizowana
Traci Moc 159/XVI/11

Na 2014 r. obowiązuje nowa uchwała 407/XXXIX/2013 (402 KB)
Załączniki
270/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
270/ XXVIII/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok- Zrealizowana Traci Moc uchwała 37/ VI/11 Nowa - od. 1.01.2014 - 408/XXXIX/2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - 270/ XXVIII/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok- Zrealizowana
Traci Moc uchwała 37/ VI/11

Nowa - od. 1.01.2014 - 408/XXXIX/2013 r. (412 KB)
Załączniki
271/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
271/XXVIII/2012 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mechlin. Tracą Moc uchwały: 378/XXXIII/01; 120/XV/07 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 6247 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:55)
Pobierz - 271/XXVIII/2012 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mechlin.
Tracą Moc uchwały: 378/XXXIII/01; 120/XV/07

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 6247 z dnia 18 grudnia 2012 r. (1 MB)
Załączniki
272/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
272/XXVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - 272/XXVIII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zrealizowana. (469 KB)
Załączniki
273/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
273/XXVIII/2012 w sprawie Strefy Płatnego Parkowania w Śremie- zm. 268/XXVI/2021+ obw. 25/XXVII/2021 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6150 z dnia 13 grudnia 2012 r. Traca moc uchwały: 154/XIX/03; 83/X/07; 140/XV/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Pobierz - 273/XXVIII/2012 w sprawie Strefy Płatnego Parkowania w Śremie- zm. 268/XXVI/2021+ obw. 25/XXVII/2021

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6150 z dnia 13 grudnia 2012 r.
Traca moc uchwały: 154/XIX/03; 83/X/07; 140/XV/11 (559 KB)
Załączniki
274/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
274/XXVIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022 zm. dot. uchwały 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 274/XXVIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022

zm. dot. uchwały 163/XVII/11 (720 KB)
Załączniki
275/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
275/XXVIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana zm. dot. uchwały 164/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - 275/XXVIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok- zrealizowana

zm. dot. uchwały 164/XVII/11 (1 MB)
Załączniki
276/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
276/XXVIII/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego = NOWA uchwała 402/XXXVIII/2013 Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 5552 z dnia 23 listopada 2012 r. Obowiązuje z dniem 1 stycznia 2013 r. TRACI MOC uchwała - 151/XV/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Pobierz - 276/XXVIII/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego = NOWA uchwała 402/XXXVIII/2013

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 5552 z dnia 23 listopada 2012 r. Obowiązuje z dniem 1 stycznia 2013 r.

TRACI MOC uchwała - 151/XV/11 (173 KB)
Załączniki
277/XXVIII/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
277/XXVIII/2012 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Śremie- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-17 08:52:10)
Pobierz - 277/XXVIII/2012 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Śremie- NIEAKTUALNA (168 KB)
Załączniki
278/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
278/ XXIX /2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- Zrealizowana. Traci moc uchwałą 413/XL/2013 zm. uchwałą 313/ XXXIII /2013; 319/XXXIV/ 2013, 336/XXXV/2013; 354/XXXVI/2013; 376/XXXVII/2013; 395/XXXVIII/2013; 417/XL/2013 r. Traci moc uchwała 163 / XVII / 2011

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - 278/ XXIX /2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- Zrealizowana. Traci moc uchwałą 413/XL/2013

zm. uchwałą 313/ XXXIII /2013; 319/XXXIV/ 2013, 336/XXXV/2013;  354/XXXVI/2013; 376/XXXVII/2013;  395/XXXVIII/2013; 417/XL/2013 r.

Traci moc uchwała 163 / XVII / 2011
(716 KB)
Załączniki
279/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
279/ XXIX/ 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok=zrealizowana. Zm. uchwałą 314/ XXXIII /2013; 320/ XXXIV/2013, 337/XXXV/2013; 355/XXXVI/2013; 377/XXXVII/2013; 396/XXXVIII/2013 ; 410/XXXIX/2013; 418/XL/2013, 420/XLI/2013 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 34 z dnia 2 stycznia 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:53)
Pobierz - 279/ XXIX/ 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok=zrealizowana. Zm. uchwałą 314/ XXXIII /2013; 320/ XXXIV/2013, 337/XXXV/2013; 355/XXXVI/2013; 377/XXXVII/2013; 396/XXXVIII/2013 ; 410/XXXIX/2013; 418/XL/2013, 420/XLI/2013

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 34 z dnia 2 stycznia 2013 r.

(1 MB)
Załączniki
280/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
280/ XXIX/ 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności i Jana Kilińskiego Plan uchwałono - uchwała 358/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:32:13)
Pobierz - 280/ XXIX/ 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei
Solidarności i Jana Kilińskiego
Plan uchwałono - uchwała 358/XXXVII/2013 (424 KB)
Załączniki
281/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
281/XXIX/2012 zmieniająca uchwałę w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publl. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimn. prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące jedn. samorządu terytorial.= zm. dot. uchwały 407/XLVII/10 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 16 z dnia 2 stycznia 2013 r. OBWIESZCZENIE (19) z 07.03.2013 r. c.d. szczegóły dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:19:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - 281/XXIX/2012 zmieniająca uchwałę w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publl. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimn. prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące jedn. samorządu terytorial.= zm. dot. uchwały 407/XLVII/10 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 16 z dnia 2 stycznia 2013 r. OBWIESZCZENIE (19) z 07.03.2013 r. c.d. szczegóły dok. (185 KB)
Załączniki
282/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
282/XXIX/2012 zm.uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst.dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychow. przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s.t.=zm. dot. uchwały 408/XLVII/10 Publik. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6493 z dnia 31 grudnia 2012 r. c.d. historia dokumentu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:19:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Pobierz - 282/XXIX/2012 zm.uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst.dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychow. przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s.t.=zm. dot. uchwały 408/XLVII/10 Publik. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 6493 z dnia 31 grudnia 2012 r. 

c.d. historia dokumentu (185 KB)
Załączniki
283/XXIX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
283/ XXIX/ 2012 w sprawie Aneksu nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Pobierz - 283/ XXIX/ 2012 w sprawie Aneksu nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi

TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. (273 KB)
Załączniki
284/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
284/XXX/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - z dniem 1 lipca 2013 r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1246 z dnia 5 lutego 2013 r. Traci moc uchwałą 443/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Pobierz - 284/XXX/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - z dniem 1 lipca 2013 r.
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1246 z dnia 5 lutego 2013 r.
Traci moc uchwałą 443/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r. (174 KB)
Załączniki
285/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
285 / XXX/ 2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z dniem 1 lipca 2013 r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1247 z dnia 5 lutego 2013 r. TRACI moc uchwałą 444/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Pobierz - 285 / XXX/ 2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z dniem 1 lipca 2013 r.
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1247 z dnia 5 lutego 2013 r.

TRACI moc uchwałą 444/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r. (173 KB)
Załączniki
286/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
286 / XXX/ 2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Śrem - z dniem 1 lipca 2013 r. = TRACI MOC Uchwałą 316/XXXIII/2013 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1251 z dnia 5 lutego 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Pobierz - 286 / XXX/ 2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze gminy Śrem - z dniem 1 lipca 2013 r. = TRACI MOC Uchwałą 316/XXXIII/2013 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1251 z dnia 5 lutego 2013 r. (382 KB)
Załączniki
287/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
287 / XXX/ 2012 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1135 z dnia 1 lutego 2013 r. Zmieniona uchwałą 342/XXXVI/2013. Obwieszczenie (22) z dn. 20.09.2013 r. = TRACI MOC uchwałą 505/XLVII/2014 Traci moc uchwała 391/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Pobierz - 287 / XXX/ 2012 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1135 z dnia 1 lutego 2013 r. Zmieniona uchwałą 342/XXXVI/2013. Obwieszczenie (22) z dn. 20.09.2013 r. = TRACI MOC uchwałą 505/XLVII/2014 

Traci moc uchwała 391/XLV/10
(466 KB)
Załączniki
288/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
288/ XXX/ 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2013 r. TRACI MOC uchwałą 322/XXXIV/2013 Pblikacjaw Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1254 z dnia 5 lutego 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:32)
Pobierz - 288/ XXX/ 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2013 r.
TRACI MOC uchwałą 322/XXXIV/2013 

Pblikacjaw Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1254 z dnia 5 lutego 2013 r. (184 KB)
Załączniki
289/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
289/XXX/ 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - z dniem 1 lipca 2013 r. =Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 2013 r. poz.1255 z dnia 5 lutego 2013 r. =- TRACI moc 122/XI/2019 Traci MOC - z dniem 30.06.2013 r. uchwała 139/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-22 14:33:32)
Pobierz - 289/XXX/ 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - z dniem 1 lipca 2013 r. =Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 2013 r. poz.1255 z dnia 5 lutego 2013 r. =- TRACI moc 122/XI/2019


Traci MOC - z dniem 30.06.2013 r. uchwała 139/XVII/07 (183 KB)
Załączniki
290/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
290/ XXX/ 2012 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory - z dniem 1 lipca 2013 r.= TRACI MOC -67/VII/2015 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1256 z dnia 5 lutego 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Pobierz - 290/ XXX/ 2012 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory - z dniem 1 lipca 2013 r.= TRACI MOC -67/VII/2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1256 z dnia 5 lutego 2013 r. (408 KB)
Załączniki
291/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
291/ XXX/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok ===zm. dot. uchwały 164/XVII/11 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:37)
Pobierz - 291/ XXX/ 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok ===zm. dot. uchwały 164/XVII/11
ZREALIZOWANA (602 KB)
Załączniki
292/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
292/ XXX/ 2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:31)
Pobierz - 292/ XXX/ 2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających (442 KB)
Załączniki
293/XXX/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
293/ XXX/ 2012 w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-31 08:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-17 08:52:10)
Pobierz - 293/ XXX/ 2012 w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie
zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie= NIEAKTUALNA (178 KB)
Załączniki