Przynależność Gminy do stowarzyszeń

Przynależność gminy Śrem do stowarzyszeń


Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Stowarzyszenie zrzesza Miasto Poznań, Powiat Poznański, gminy powiatu poznańskiego oraz Szamotuły, Skoki, Oborniki i Śrem. Celem działań Metropolii jest wspólne realizowanie spraw z zakresu m.in. inwestycji, dróg, planowania przestrzennego, ekologii, zdrowia, komunikacji oraz turystyki. Od 2015 roku jest dysponentem funduszu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego beneficjentem jest również Gmina Śrem w ramach projektów dot. termomodernizacji SP6, modernizacji Muzeum Śremskiego, budowy węzła przesiadkowego. W czerwcu 2018 roku uruchomiono największe przedsięwzięcie Metropolii Poznań - Poznańską Kolej Metropolitalną,  zrealizowaną w ramach projektu „Master plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” o wartości 2 mld zł.
 
 
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
 
Stowarzyszenie zrzesza samorządy aglomeracji poznańskiej oraz poznańskie instytucje i przedsiębiorstwa związane z turystyką. Celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w regionie. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Stowarzyszenie za priorytetową uznaje profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, walkę i zapobieganie uzależnieniom, problemy osób niepełnosprawnych, ochronę środowiska. 

 


Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

Stowarzyszenie składa się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla gmin: Brodnica, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wlkp., Mosina, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl. Stowarzyszenie uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, równość szans, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji regionalnej. 

 

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich jest to organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i zagranicą. 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Przy Stowarzyszeniu działają Punkt Informacji Europejskiej oraz Centrum Obsługi Inwestora, które współpracuje z Polską Agencją Informacji i Handlu.

 

WOKISS - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Obszarem działania stowarzyszenia jest województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, dolnośląskie i lubuskie. Siedziba Ośrodka mieści się w Poznaniu. Zadaniem statutowym jest świadczenie usług szkoleniowo - doradczych oraz informatycznych dla gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu.

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Członkami stowarzyszenia są gminy: Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., Brodnica, Krobia, Krzywiń oraz Powiat Śremski. Stowarzyszenie realizuje usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe dla sektora MSP.

 

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

Stowarzyszenie stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru 13 gmin.


 

Wytworzył:
Dorota Gandecka
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-10 11:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-08-05 08:40:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki