Konsultacje społeczne

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który powinien zawierać:

 1. opis przedmiotu konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem;
 2. formę przeprowadzenia konsultacji;
 3. zasięg konsultacji społecznych;
 4. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców gminy Śrem, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych;
 5. listę co najmniej 300 mieszkańców gminy Śrem składających wniosek, zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis każdego z nich.

 
Opłaty:
Bez opłat.
 

Ulgi:
Nie stosuje się.
 

Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 2 (parter)

Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem


Komórka odpowiedzialna:
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 115,  61 28 47 116
 

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 

Dodatkowe informacje:

 1. Konsultacje społeczne mogą polegać na:
 • wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag
 • udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania
 • wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań
 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:
 • Burmistrza Śremu
 • Rady Miejskiej w Śremie
 • przynajmniej 300 mieszkańców gminy Śrem
 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w jednej lub kilku formach:
 • spotkania z mieszkańcami;
 • opinii, propozycji, uwag przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną;
 • ankiet, sondaży elektronicznych;
 • wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 427/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Śrem

 

 

Wytworzył:
(2019-10-03)
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-03 14:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-03 14:52:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki