Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Nabór na dwa stanowiska pomocy administracyjnej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) element menu 2023-12-08 12:27:58 MODYFIKACJA
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Obsługi Rady element menu 2023-12-08 12:27:39 MODYFIKACJA
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze wymiaru podatków lokalnych element menu 2023-12-08 12:24:33 UTWORZENIE
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości element menu 2023-12-06 13:35:20 UTWORZENIE
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokument HTML 2023-12-06 07:40:53 MODYFIKACJA
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji element menu 2023-12-06 07:40:52 MODYFIKACJA
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. budżetu gminy na 2024 rok element menu 2023-12-05 11:06:00 UTWORZENIE
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE dokument HTML 2023-12-05 10:48:11 MODYFIKACJA
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE element menu 2023-12-05 10:48:10 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2023-12-05 10:37:51 MODYFIKACJA
Dane adresowe element menu 2023-12-05 10:37:50 MODYFIKACJA
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE dokument HTML 2023-12-05 08:03:12 MODYFIKACJA
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE element menu 2023-12-05 08:03:11 MODYFIKACJA
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE dokument HTML 2023-12-05 08:02:42 MODYFIKACJA
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji w państwach UE element menu 2023-12-05 08:02:41 MODYFIKACJA