☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 02.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (10) - budowa elektrowni słonecznej "Bystrzek" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 40/5; 40/6; 40/7; 40/8 i 43, obręb Bystrzek plik 2021-12-01 13:51:44 UTWORZENIE
Informacja w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Śremie.docx plik 2021-11-30 15:09:01 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. 6/17, 131, obręb Jaszkowo, gmina Brodnica i na działce o nr ewid. 79/1, obręb Góra, gmina Śrem plik 2021-11-30 14:51:01 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. 6/17, 131, obręb Jaszkowo, gmina Brodnica i na działce o nr ewid. 79/1, obręb Góra, gmina Śrem plik 2021-11-30 14:49:49 UTWORZENIE
Obwieszczenie o ponownym przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji ws. ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na terenie działki o nr ewid. 368, obręb Nochowo plik 2021-11-30 14:48:32 UTWORZENIE
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -2 grudnia 2021 r. o godz. 15:45, w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1. plik 2021-11-30 14:45:29 UTWORZENIE
Obwieszczenie w sprawie zmiany harmonogramu polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich Nr 208 i 209 (Koło Łowieckie Nr 14 LEŚNIK) plik 2021-11-30 14:43:18 UTWORZENIE
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania plik 2021-11-30 14:41:17 UTWORZENIE
Wykaz głosowania z K.Skarg,Wniosków i Petycji - 25.11.2021 r..docx.docx plik 2021-11-30 14:39:59 UTWORZENIE
Zawiadomienie Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie grudnia 2021 r. o godz. 15:45, w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1 plik 2021-11-30 14:38:12 UTWORZENIE
Zawiadomienie Posiedzenie Komisji Komunalnej i Rozwoju - 8 grudnia 2021r. o godz.15:45, w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1. plik 2021-11-30 14:33:05 UTWORZENIE
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok plik 2021-11-30 14:29:46 UTWORZENIE
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania plik 2021-11-30 14:28:52 UTWORZENIE
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej plik 2021-11-30 14:27:49 UTWORZENIE
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty plik 2021-11-30 14:25:50 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 25349576