Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Grupa mieszkańców gminy Śrem, licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest projekt uchwały Rady.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny, podpisany przez osoby uprawnione, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
  2. Oświadczenie o przystąpieniu do komitetu inicjatywy uchwałodawczej - do pobrania
  3. Wykaz mieszkańców gminy Śrem popierających zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały - do pobrania

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 117

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 68/V/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - link

 

 

 

 

Wytworzył:
Julia Projs
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-07-29 10:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-30 08:10:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki