☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 02.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie materiałów promocyjnych

Wniosek o materiały promocyjne gminy Śrem

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.


Ulgi:
Nie stosuje się.


Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter), Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych powinien zostać złożony najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia


Komórka odpowiedzialna:


Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej 

Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji

Urząd Miejski w Śremie

tel. 61 28 47 116


Tryb odwoławczy :
Nie ma zastosowania.


Dodatkowe informacje:
 

Zasady wydawania materiałów i akcesoriów promocyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie:
 
1. Dysponentem materiałów i akcesoriów promocyjnych jest Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie 
2. Materiały i akcesoria promocyjne wydawane są bezpłatnie.
3. Materiały i akcesoria promocyjne wydawane są organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji gminy Śrem: targi międzynarodowe i krajowe, misje gospodarcze, wizyty inwestorów, imprezy kulturalne i sportowe o charakterze międzynarodowym i krajowym, wymiany młodzieżowe z zagranicą itp., a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza Śremu. 
4. Materiały i akcesoria promocyjne nie mogą być nagrodami w organizowanych przez wnioskodawcę konkursach, zawodach itp.
5. O wydanie materiałów i akcesoriów promocyjnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe. 
6. Nie wydaje się materiałów promocyjnych w celach komercyjnych ani na wydarzenia, w których udział biorą wyłącznie mieszkańcy gminy Śrem. 
7. Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (załącznik) należy opatrzyć podpisem osoby  upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 
8. Wnioski rozpatruje Naczelnik Pionu Obsługi Inwestorów i Informatyzacji Urzędu Miejskiego lub upoważniony pracownik w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 
9. Informacje w sprawie wydania materiałów i/lub akcesoriów można uzyskać w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, tel. 61 28 47 116. Materiały i akcesoria promocyjne wydawane są w godzinach pracy urzędu. 
10. Dysponowanie materiałami i akcesoriami promocyjnymi każdorazowo odnotowywane jest w ewidencji. Ewidencja zawiera następujące dane:
    a)  Datę wydania materiałów i akcesoriów promocyjnych, 
    b)  Rodzaj wydawanych materiałów i akcesoriów promocyjnych, 
    c)  Liczba wydawanych materiałów i akcesoriów promocyjnych, 
    d)  Określenie podmiotu, któremu wydano materiały i akcesoria promocyjne,  
11. Osoby otrzymujące materiały promocyjne o wartości wyższej niż 200 zł w ciągu roku kalendarzowego są zobowiązane do uiszczenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. 
12. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości lub innego rodzaju materiałów i/lub akcesoriów promocyjnych. 
13. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu promocyjnego w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową wydania materiałów promocyjnych w przypadku ponownego ubiegania się o materiały promocyjne gminy Śrem.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-21 12:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-21 10:56:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25349576