Patronat Burmistrza Śremu

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o patronat Burmistrza Śremu  - druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.


Ulgi: 

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Śremie, pok. nr 1

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 116, 61 28 47 115

 

Tryb odwoławczy :

Nie ma zastosowania.


Dodatkowe informacje - zasady nadawania patronatu Burmistrza Śremu

 1. Burmistrz Śremu obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gminy w zakresie promocji kultury, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia oraz wszelkich działań mających wpływ na rozwój aktywności gospodarczej, ochrony środowiska oraz rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.
 2. Przedsięwzięcia powinny mieć zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 3. Obowiązujący wzór wniosku o patronat znajduje się w BIP oraz w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie.
 4. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku organizowania konkursu - jego regulamin.
 6. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 7. Informacja o objęciu przedsięwzięcia przekazana zostanie w formie pisemnej do organizatora.
 8. Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia.
 9. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo Śremu. Przed wydrukiem wszelkich materiałów z logo Śremu należy uzyskać akceptację użycia logo i zatwierdzenie projektu w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową  w przypadku ponownego ubiegania się patronat.
 11. Patronat Burmistrza Śremu ma charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
 12. Objęcie wydarzenia patronatem przez Burmistrza Śremu nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Śremie lub innych jednostkach/podmiotach na realizację przedsięwzięcia (wg obowiązujących przepisów) oraz nie stanowi argumentu na drodze ich uzyskania.

Wykaz imprez pod patronatem Burmistrza Śremu w 2023 roku

Termin Nazwa wydarzenia Miejsce Organizator
04-24.02.2023 Ogólnopolska Wystawa Malarstwa i Grafiki - Projekt Przestrzeń Muzeum Śremskie Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
19.02.2023 XXI Memoriał im. dr Seweryna Matuszewskiego Strzelnica Bracka przy ul. Zamenhofa 5 w Śremie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie
19.03.2023 Olimpiada bez granic - dla dzieci z niepełnosprawnościami Śremski Sport Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie
21-23.04.2023 Zawody Cordeo Attitude Centrum Hipiki Jaszkowo Stowarzyszenie Working Equitation Polska
6.05.2023 Nowe perspektywy w edukacji - o szkole pełnej kolorów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Kreatywna Edukacja Plus Sp. z o.o.
16.05.2023 V Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Autyzm w domu i w szkole" Muzeum Śremskie Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii Mateusz W. Romanowski
18.05.2023 Z Wadowic do Rzymu - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Szkoła Powstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie Szkoła Powstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
26.05.2023 Miting  Śrem Towarzystwo Śremskich Amazonek
29.05.2023 X Powiatowy Festiwal Piosenki o Rodzinie Klub Relax Klub Relax
8-11.06.2023 Mistrzostwa Polski 2023 w dyscypline spinningowej Warta w Śremie Polski Związek Wędkarski Koło nr 129 "Odlewnik" Śrem
3-4.06.2023 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Szabli KiM Śremski Sport Śremska Akademia Szermierki Warta
3.06.2023 VIII Spacer Gajowy  Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju
17.06.2023 Uwolnić Skowronka Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
17.06.2023 Turniej dla przedszkolaków "Śrem Gra Fair" Stadion w Śremie Uczniowski Klub Sportowy
29.06.2023 III Rajd Rowerowy  Śrem - Dąbrowa Śremska Rada Seniorów
30.06-2.07.2023 Grand Prix Polski w Sportach Rzutowych Śrem PZW Koło Nr 129 "Odlewnik"
       
8.07.2023 Dni Mechlina Mechlin  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mechlin
4-6.08.2023 Ogólnopolski Rajd "Śrem i okolice z siodełka roweru" OSS w Brzedni Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koło PTTK O.Ż. w Śremie
30.08.2023 II Bieg Nordic Walking gmina Śrem Śremska Rada Seniorów
początek września II Turniej w Boule gmina Śrem Śremska Rada Seniorów
wrzesień 2023 Ognisko Integracyjne w Grodzewie gmina Śrem Śremska Rada Seniorów
wrzesień 2023 Liga o Puchar Burmistrza Śremu Stadion w Śremie Uczniowski Klub Sportowy
16.09.2023 Turniej Petanque o Puchar Burmistrza  Śremu Ogród róż przy ul. Poznańskiej Śremski Klub Petanque
30.09.2023 770  lecie Śremu gmina Śrem Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja" 
listopad 2023 Dni Seniora gmina Śrem Śremska Rada Seniorów
listopad-grudzien 2023 Tydzień Bezpłątnych Badań Słuchu gmina Śrem Audika
grudzień 2023 Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Moniuszko gmina Śrem Śremska Rada Seniorów

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-21 12:00:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-09-04 12:40:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki