Tytuł Honorowy Obywatel ŚremuWymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Śremu” - do pobrania
2. Pisemna zgoda kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Śremu, z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Lista osób popierających kandydata na Honorowego Obywatela Śremu - do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.

 

Ulgi:
Nie stosuje się.
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)

Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 


Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Śremie
tel. 61 28 47 117
 

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.


 

Dodatkowe informacje:
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Śremu” jest wyrazem szczególnego uhonorowania za godną najwyższego uznania działalność na rzecz gminy we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

2. Tytuł może być nadawany żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

3. Tytuł może być nadany danej osobie jeden raz.

4. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo złożyć:

1) Burmistrz Śremu;

2) komisje stałe Rady Miejskiej w Śremie;

3) organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze, mające siedzibę oraz działające na terenie gminy Śrem;

4) 500 mieszkańców gminy Śrem.

Wniosek złożony przez podmioty określone w pkt 1 - 3 winien posiadać poparcie wyrażone podpisami 500 mieszkańców gminy Śrem


Podstawy prawne

Uchwała Nr 403/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" - link

Uchwała Nr 589/L/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" - link

 

Wytworzył:
Zofia Kłak
(2022-12-12)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-10 14:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-11 11:29:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki