Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
178/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-11 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (237 KB)
177/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-31)
w sprawie oreganizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oreganizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (154 KB)
176/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-24)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 4 i nr 8 w gminie Śrem na 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 4 i nr 8 w gminie Śrem na 2013r. (217 KB)
175/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-24)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/11 Burmistrza Śremu z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu majątku znajdującego się na nieruchomościach nadzorowanych przez Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie przeznaczonych na cele sportu i relreacji

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/11 Burmistrza Śremu z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu majątku znajdującego się na nieruchomościach nadzorowanych przez Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie przeznaczonych na cele sportu i relreacji (154 KB)
174/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-24)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok (247 KB)
173/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-24)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (234 KB)
172/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
w sprawie umorzenia należności głównej przypadającej gminie Śrem z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz należności ubocznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie umorzenia należności głównej przypadającej gminie Śrem z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz należności ubocznych (156 KB)
171/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-20)
w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014 (238 KB)
170/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-18)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego (155 KB)
169/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-17)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej (637 KB)
168/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-14)
w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencjnym numerem działki 792/1, stanowiącej własność Gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencjnym numerem działki 792/1, stanowiącej własność Gminy Śrem (158 KB)
167/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-14)
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Pysząca oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 426

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Pysząca oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 426 (158 KB)
166/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-14)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (183 KB)
165/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-10)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/117

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/117 (160 KB)
164/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-10)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/45

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/45 (159 KB)
163/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-07)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej (283 KB)
162/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-07)
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na swiadczenie na rzecz gminy Śrem usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na swiadczenie na rzecz gminy Śrem usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami (161 KB)
161/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/16 (159 KB)
160/12
Uchylony
Z dnia
(2012-12-07)
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:21)
Pobierz - w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie (204 KB)
159/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-04)
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. Śrem@n

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. Śrem@n (154 KB)
158/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-04)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014 (162 KB)
157/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-03)
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Przedszkola nr 2 "Słoneczna Gromada"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Przedszkola nr 2 "Słoneczna Gromada" (155 KB)
156/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-03)
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok (250 KB)
155/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (466 KB)
154/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-30)
w sprawie organizacji jarmarku świątecznego dla sprzedaży rękodzieła artystycznego i tradycyjnych wyrobów świątecznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji jarmarku świątecznego dla sprzedaży rękodzieła artystycznego i tradycyjnych wyrobów świątecznych (155 KB)
153/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-30)
zmieniające zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu (157 KB)
152/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-29)
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszącej przy ul. Długiej 8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszącej przy ul. Długiej 8 (389 KB)
151/12
Uchylony
Z dnia
(2012-11-29)
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10 Uchylone zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 27 lutego 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-06 09:44:51)
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10

Uchylone zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 27 lutego 2013r. (320 KB)
150/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-27)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (244 KB)
149/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-22)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/10 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-29 07:33:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/10 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarząd (158 KB)
148/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-21)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-29 07:33:39)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014 (270 KB)
147/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-19)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego (156 KB)
146/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-19)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego (156 KB)
145/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-16)
w sprawie świadczenia zastępczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:04)
Pobierz - w sprawie świadczenia zastępczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE (261 KB)
144/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-15)
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2013 rok (1 MB)
143/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-15)
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022 (851 KB)
142/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-13)
w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin UCHYLONE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-17 07:31:39)
Pobierz - w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin UCHYLONE (159 KB)
141/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ławro - Kubisiak Barbary ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ławro - Kubisiak Barbary ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (161 KB)
140/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Komorowskiej - Ptak Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-16 09:44:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Komorowskiej - Ptak Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (161 KB)
139/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-12)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Borowskiej Karoliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Borowskiej Karoliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (160 KB)
138/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-07)
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Śremski Sport Sp. z o.o. (153 KB)
137/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-07)
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (157 KB)
136/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-07)
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Pozaniu Zmienione zarządzeniem nr 153/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-06 14:18:34)
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Pozaniu
Zmienione zarządzeniem nr 153/2012 z dnia 30 listopada 2012r. (158 KB)
135/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-02)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 237/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy Placu 20 Października 11/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 237/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy Placu 20 Października 11/2 (156 KB)
134/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-11-02)
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE Zmienione zarządzeniem nr 94/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Zmienione zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 września 2014r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:12)
Pobierz - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE
Zmienione zarządzeniem nr 94/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.
Zmienione zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 września 2014r. (809 KB)
133/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-31)
Zarządzenie nr 133/2012 z dnia 31 października 2012r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 133/2012 z dnia 31 października 2012r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (1 MB)
132/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 3/58 i 3/59

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 3/58 i 3/59 (155 KB)
131/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-30)
zarządzenie nr 131/2012 z dnia 31 pażdziernika w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 10/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zarządzenie nr 131/2012 z dnia 31 pażdziernika w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 10/1 (155 KB)
130/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-26)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:13)
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie   NIEOBOWIĄZUJĄCE (155 KB)
129/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-26)
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Śrem (241 KB)
128/12
Uchylony
Z dnia
(2012-10-26)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54 Uchylone zarządzeniem nr 21/2013 z dnia 5 marca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54
Uchylone zarządzeniem nr 21/2013 z dnia 5 marca 2013r. (156 KB)
127/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-25)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa (159 KB)
126/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-24)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/10 (156 KB)
125/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-24)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/12 (156 KB)
124/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-24)
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulic Szkolnej i J. Piłsudskiego oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/ 11 i 525/ 14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulic Szkolnej i J. Piłsudskiego oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/ 11 i 525/ 14 (159 KB)
123/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-11)
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży sieci gazowych zlokalizowanych w miejscowościach: Błociszewo, Gaj, Krzyżanowo oraz Bodzyniewo, Kadzewo i Wirginowo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-15 11:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży sieci gazowych zlokalizowanych w miejscowościach: Błociszewo, Gaj, Krzyżanowo oraz Bodzyniewo, Kadzewo i Wirginowo. (159 KB)
122/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-01)
Zarządzenie Nr 122/ 2012 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Kadzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-10 13:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 122/ 2012 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Kadzewie (156 KB)
121/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-10-01)
Zarządzenie Nr 121/ 2012 w sprawie przekazania sołectwu wsi Ostrowo nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-10-02 09:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 121/ 2012 w sprawie przekazania sołectwu wsi Ostrowo nieruchomości w zwykły
zarząd (157 KB)
120/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-25)
w sprawie zmiany zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej (158 KB)
119/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-21)
w sprawie przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnaznum im hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnaznum im hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie (155 KB)
118/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-21)
w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie (153 KB)
117/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/17 (158 KB)
116/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/39

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/39 (159 KB)
115/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-20)
Nr 115/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:21)
Pobierz - Nr 115/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu
NIEOBOWIĄZUJĄCE (247 KB)
114/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-19)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej (288 KB)
113/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-19)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/6 (160 KB)
112/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-26 10:04:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (388 KB)
111/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-12)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/44

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/44 (158 KB)
110/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-10)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka Szkolna"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-14 14:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka Szkolna" (155 KB)
109/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-04)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Farnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-07 12:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Farnej (429 KB)
108/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-03)
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-08-31 07:12:50)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY (224 KB)
107/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-31)
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (159 KB)
106/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-31)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (157 KB)
105/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-31 14:48:15)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE (520 KB)
104/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pyszącej i Binkowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pyszącej i Binkowie (157 KB)
103/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2489/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2489/8 (159 KB)
102/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oazaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oazaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/4 (159 KB)
101/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/23

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/23 (158 KB)
100/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/29

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/29 (159 KB)
99/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/54

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/54 (159 KB)
98/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-04 14:12:06)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (554 KB)
97/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156 KB)
96/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (157 KB)
95/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (157 KB)
94/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156 KB)
93/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156 KB)
92/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156 KB)
91/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (157 KB)
90/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pana Duszczaka Szymona ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pana Duszczaka Szymona ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (156 KB)
89/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-23 12:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (157 KB)
88/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-17)
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-20 11:06:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12 (389 KB)
87/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-16)
w sprawie terminu i miejsca spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo w sprawie zmiany granic miasta

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-17 14:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie terminu i miejsca spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo w sprawie zmiany granic miasta (165 KB)
86/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-14)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 609/09 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/4,2410/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-17 07:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 609/09 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/4,2410/6 (157 KB)
85/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-13)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 94/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-08-13 12:58:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 94/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie (156 KB)
84/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-06)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2012-08-09 08:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (865 KB)
83/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-20)
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Śremu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2012-07-23 11:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Śremu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły
zarząd (62 KB)
82/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-18)
Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Śremu z dnia 18.07.2012 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidnecyjnym numerem działki 847/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Śremu z dnia 18.07.2012 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej
w Śremie, oznaczonej ewidnecyjnym numerem działki 847/2 (63 KB)
81/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kalinowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kalinowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (67 KB)
80/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
79/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
78/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Duszczaka Szymona ubiegającgo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pana Duszczaka Szymona ubiegającgo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
77/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
76/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (65 KB)
75/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
74/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (66 KB)
73/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarzadzenie Nr 73/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarzadzenie Nr 73/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (65 KB)
72/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (65 KB)
71/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lewandowskiej Pauliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lewandowskiej Pauliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (67 KB)
70/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mikołajczak Agnieszki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mikołajczak Agnieszki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (67 KB)
69/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-17)
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zagrajek Anny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zagrajek Anny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (67 KB)
68/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-13)
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-17 09:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd (63 KB)
67/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-12)
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-12 10:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna". (61 KB)
Załączniki
66/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-06)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. (63 KB)
65/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-06)
w sprawie ustalenia wysokości niesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości niesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. (62 KB)
64/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-05)
w sprawie umorzenia należności głównej przypadająceh gminie Śrem z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz należności ubocznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie umorzenia należności głównej przypadająceh gminie Śrem z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz należności ubocznych (62 KB)
63/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-05)
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej Zmienione zarządzeniem nr 120/2012 z dnia 25 września 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:51)
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej 
Zmienione zarządzeniem nr 120/2012 z dnia 25 września 2012r. (63 KB)
62/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-05)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Niesłabin przy ul. Łąkowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziłaki 441/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Niesłabin przy ul. Łąkowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziłaki 441/1 (64 KB)
61/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE (840 KB)
60/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-26)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony (61 KB)
59/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-26)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony (62 KB)
58/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-26)
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony (63 KB)
57/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-14)
w sprawie darowizny nieruchomości połozonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości połozonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego (63 KB)
56/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-28 15:01:56)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o. (61 KB)
55/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. (59 KB)
54/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Owocowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 54/42 i 68/3

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Owocowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 54/42 i 68/3 (65 KB)
53/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/2 (62 KB)
52/12
Uchylony
Z dnia
(2012-06-05)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numarami działek 22/1 i 22/2 Uchylone zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numarami działek 22/1 i 22/2
Uchylone zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r. (64 KB)
51/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-28)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Spółka z o.o

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Spółka z o.o (61 KB)
50/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-28)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o. (59 KB)
49/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-24)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 265/2011 z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 265/2011 z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17 (63 KB)
48/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/16 (65 KB)
47/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2012 rok (384 KB)
46/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-10)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego (65 KB)
45/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-25)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (473 KB)
44/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-25)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu (61 KB)
43/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 219/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie w rejonie ulic Nowa Strzelnica i Rzemieślnicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 219/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie w rejonie ulic Nowa Strzelnica i Rzemieślnicza (64 KB)
42/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-24)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (58 KB)
41/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-20)
w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dąbrowie (294 KB)
40/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-20)
w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo nieruchomoći w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo nieruchomoći w zwykły zarząd (62 KB)
39/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-20)
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 91

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 91 (63 KB)
38/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-19)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Aleja Solidarności praz przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Aleja Solidarności praz przy ul. Stanisława Staszica (64 KB)
37/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
Zarządzenie 37/2012 w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Dalewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 37/2012 w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Dalewie (63 KB)
Załączniki
36/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2. (58 KB)
Załączniki
35/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz - zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6.
NIEOBOWIĄZUJĄCE (58 KB)
Załączniki
34/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
Zarzadzenie nr 34/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz - Zarzadzenie nr 34/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Marii Konopnickiej w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (57 KB)
Załączniki
33/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz - zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. 
NIEOBOWIĄZUJĄCE
 
 
  
 
 
(57 KB)
Załączniki
32/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (58 KB)
Załączniki
31/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-04-05)
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego (381 KB)
Załączniki
30/12
Uchylony
Z dnia
(2012-03-26)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na cza nieoznaczony i lokale socjalne Uchylone z dniem 1 sierpnia 2013 roku Zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na cza nieoznaczony i lokale socjalne
Uchylone z dniem 1 sierpnia 2013 roku Zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013r. (111 KB)
29/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-26)
w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (zakup energii elektrycznej)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (zakup energii elektrycznej) (65 KB)
28/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-20)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie (63 KB)
27/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie (62 KB)
26/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie (62 KB)
25/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie (62 KB)
24/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie (61 KB)
23/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami intergracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami intergracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie (62 KB)
22/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-14)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Mechlinie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Mechlinie (58 KB)
21/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-07)
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10
(432 KB)
20/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-02)
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego (195 KB)
19/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-28)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013" (61 KB)
18/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-23)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej (61 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Mapa
Mapa
(495 KB)
18/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-31)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie (156 KB)
17/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-15)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego (59 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załącznik
Załącznik
(208 KB)
17/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-28)
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-28 13:43:51)
Pobierz - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE (486 KB)
16/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących pasy dróg wewnętrznych w celu realizacji infrastruktury technicznej oraz opłat za ich zajęcie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących pasy dróg wewnętrznych w celu realizacji infrastruktury technicznej oraz opłat za ich zajęcie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (61 KB)
16/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-24)
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz majątku znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz majątku znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie (160 KB)
15/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-14)
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład pasów drogowych dróg wewnętrznych NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład pasów drogowych dróg wewnętrznych NIEOBOWIĄZUJĄCE (61 KB)
15/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-10)
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych Zmienione zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 29 października 2013r, zmienione zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-31 14:04:06)
Pobierz - w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Zmienione zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 29 października 2013r, zmienione zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 21 maja 2019 r. (612 KB)
14/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-02)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października (56 KB)
14/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-12-07)
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-24 13:40:48)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
13/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-01)
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-29 11:13:10)
Pobierz - w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (61 KB)
13/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-09-13)
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majatku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-05-25 15:06:08)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majatku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCY (1 MB)
12/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-31)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-03 13:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/17 (60 KB)
12/12
Uchylony
Z dnia
(2012-09-12)
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 14/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-18 09:15:39)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 14/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. (156 KB)
11/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-27)
w sprawie nabycia własności nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia własności nieruchomości w drodze darowizny (56 KB)
11/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-26)
Zarządzenie 11/2012 Kierownika Urzędu z dnia 26.07.2012 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione Zarządzeniem Nr 8/2014 Kierownika Urzędu z dnia 5 listopada 2014r.NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2012-07-27 09:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 07:47:03)
Pobierz - Zarządzenie 11/2012 Kierownika Urzędu z dnia 26.07.2012 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione Zarządzeniem Nr 8/2014 Kierownika Urzędu z dnia 5 listopada 2014r.NIEOBOWIĄZUJĄCE (867 KB)
10/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-24)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012 r. (59 KB)
Załączniki
10/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-07-18)
Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu z dnia 17.07.2012 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2012-07-27 09:46:31)
Pobierz - Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu z dnia 17.07.2012 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (58 KB)
9/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-23)
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok zmienione zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-11 11:30:53)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

zmienione zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 3 grudnia 2012r. (63 KB)
Załączniki
8/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-19)
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca" (57 KB)
8/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-06-11)
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (317 KB)
7/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (61 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załacznik
Załacznik
(114 KB)
7/12
Uchylony
Z dnia
(2012-06-06)
w sprawie polityki zarządzania ryzykiem Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Pobierz - w sprawie polityki zarządzania ryzykiem
Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r. (104 KB)
7/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-08-21)
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca 2012r. do 20 sierpnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca 2012r. do 20 sierpnia 2012r. (27 KB)
Załączniki
6/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-16)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24 (56 KB)
6/12
Uchylony
Z dnia
(2012-06-01)
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r. (65 KB)
5/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-13)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. (60 KB)
Załączniki
5/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-05-15)
w sprawie polityki zarządzania oprogramowaniem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie polityki zarządzania oprogramowaniem (324 KB)
4/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-13)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. (62 KB)
Załączniki
4/12
Uchylony
Z dnia
(2012-03-15)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 6/2012 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2012r. Uchyone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:27)
Pobierz - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 6/2012 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2012r.
Uchyone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r. (59 KB)
3/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-11)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/6 (59 KB)
3/12
Uchylony
Z dnia
(2012-03-15)
zmieniające zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie polityki zarządzzania ryzykiem Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 7/2012 z ddnia 6 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:53)
Pobierz - zmieniające zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie polityki zarządzzania ryzykiem
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 7/2012 z ddnia 6 czerwca 2012r. (54 KB)
2/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-11)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/3 (59 KB)
2/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-23)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (55 KB)
1/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-01-05)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012r. (68 KB)
1/12
Obowiązujący
Z dnia
(2012-02-01)
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-08-14 15:08:46)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (61 KB)