Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
1/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 1/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności (285 KB)
Załączniki
1/XXXII/2017
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
1/XXXII/2017 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 1/XXXII/2017 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód (180 KB)
Załączniki
281/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
281/XXX/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2017-2019 - TRACI MOC uchwałą 400/XLII/2018 Traci moc 178/XVIII/16

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:41)
Pobierz - 281/XXX/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2017-2019 - TRACI MOC uchwałą 400/XLII/2018


Traci moc 178/XVIII/16 (543 KB)
Załączniki
282/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
282/XXX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:05)
Pobierz - 282/XXX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - NIEAKTUALNA (668 KB)
Załączniki
283/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
283/XXX/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie - Obszar Zachodni - dot. 236/XXIV/2016 ( ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY paragraf 10 ) Publikacja -uchwała Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 z poz. 863 z dnia 30.01.2017 r. Publikacja -rozstrzygnięcie Nadzorcze - Dz. Urz. Woj. z 2017 poz. 2076 z dn. 14.03.2017r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-15 09:41:03)
Pobierz - 283/XXX/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie - Obszar Zachodni - dot. 236/XXIV/2016  ( ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY paragraf 10 )

Publikacja -uchwała Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 z poz. 863 z dnia 30.01.2017 r.
Publikacja -rozstrzygnięcie Nadzorcze - Dz. Urz. Woj. z 2017 poz. 2076 z dn. 14.03.2017r. (9 MB)
Załączniki
284/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
284/XXX/2017 w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego kolejna zm. 285/XXVII/2021 uchwalonego uchwałą Nr 23/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. ( dot. 132/XIV/2015) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 868 z dnia 30.01.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-05-10 13:10:27)
Pobierz - 284/XXX/2017 w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego kolejna zm. 285/XXVII/2021 uchwalonego uchwałą Nr 23/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. ( dot. 132/XIV/2015)

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 868 z dnia 30.01.2017 r. (2 MB)
Załączniki
285/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
285/XXX/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 285/XXX/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok w gminie Śrem (268 KB)
Załączniki
286/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
286/XXX/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Krzyżanowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - 286/XXX/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Krzyżanowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" = NIEAKTUALNA (182 KB)
Załączniki
287/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
287/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Brodnica w sprawie przejęcia przez gminę Brodnica realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Góra, Pucołowo i Szymanowo należących do gminy Śrem, w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 287/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Brodnica w sprawie przejęcia przez gminę Brodnica realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Góra,
Pucołowo i Szymanowo należących do gminy Śrem, w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach (277 KB)
Załączniki
288/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
288/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Dolsk w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Mełpin, Międzychód, Gawrony i Pinka należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 288/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Dolsk w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Mełpin,
Międzychód, Gawrony i Pinka należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (274 KB)
Załączniki
289/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
289/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Książ Wlkp. w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Chrząstowo o numerach 1-14, należącej do gminy Książ Wlkp., w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-22 14:33:32)
Pobierz - 289/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a gminą Książ Wlkp. w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Chrząstowo o numerach 1-14, należącej do gminy Książ Wlkp., w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. (272 KB)
Załączniki
290/XXX/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-01-26)
290/XXX/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne ZIT dla MOF Poznania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 11:03:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:17)
Pobierz - 290/XXX/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne ZIT dla MOF Poznania (193 KB)
Załączniki
291/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
291/XXXI/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - obowiązuje od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 ( dot. uchwały 145/XV/2016) Nowa uchwała od 1.01.2018 r. Nr 369/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Pobierz - 291/XXXI/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - obowiązuje od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 ( dot. uchwały 145/XV/2016)

Nowa uchwała od 1.01.2018 r. Nr 369/XL/2017 (192 KB)
Załączniki
292/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
292/XXXI/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo= plan 431/XLVIII/10 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. 2017 poz. 2306 z dnia 27.03.2017 r. dot. uchwały 187/XIX/2016 o przystąpieniu do zmiany planu.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-28 09:50:57)
Pobierz - 292/XXXI/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo= plan 431/XLVIII/10

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. 2017 poz. 2306 z dnia 27.03.2017 r.

dot. uchwały 187/XIX/2016 o przystąpieniu do zmiany planu.
(1 MB)
Załączniki
293/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
293/XXXI/2017 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/20 Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 poz. 2301 z dn. 27.03.2017 r. TRACI MOC 83/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Pobierz - 293/XXXI/2017 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/20

Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 poz. 2301 z dn. 27.03.2017 r.
TRACI MOC 83/VIII/2015 (216 KB)
Załączniki
294/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
294/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego; zm. dot. 188/XIX/2016 = Obwieszczenie 6/XXXIII/2017 =TRACI MOC uchwałą 34/IV/2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2017 poz. 2302 z dnia 27.03.2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Pobierz - 294/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego; zm. dot. 188/XIX/2016
= Obwieszczenie 6/XXXIII/2017 =TRACI MOC uchwałą 34/IV/2019
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2017 poz. 2302 z dnia 27.03.2017 (548 KB)
Załączniki
295/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
295/XXXI/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dot. 227/XXXI/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 295/XXXI/2017 w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dot. 227/XXXI/04
(288 KB)
Załączniki
296/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
296/XXXI/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2017 roku Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2303 z dnia 27.03.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-28 09:50:57)
Pobierz - 296/XXXI/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2017 roku

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2303 z dnia 27.03.2017 r. (207 KB)
Załączniki
297/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
297/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 zm. dot. 270/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 297/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026

zm. dot. 270/XXIX/2016 (512 KB)
Załączniki
298/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
298/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok =Zmiana dot. 271/XXIX/2016 Podlega publikacji - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2304 z dnia 27.03.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-28 09:50:57)
Pobierz - 298/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok =Zmiana dot. 271/XXIX/2016

Podlega publikacji - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2304 z dnia 27.03.2017 r. (622 KB)
Załączniki
299/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
299/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. = zm. dot. 230/XXIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 299/XXXI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. = zm. dot. 230/XXIII/2016 (188 KB)
Załączniki
2/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
2/XXXVII/2017 w sprawie budowy III etapu obwodnicy Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 2/XXXVII/2017 w sprawie budowy III etapu obwodnicy Śremu (89 KB)
Załączniki
300/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
300/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkol. w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyj.oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.=zm. 125/XI/2019 + Obw. 13/XIV/2020. TRACI MOC 468/XLII/2022 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2283 z dn. 24.03.2017 r. TRACI MOC uchwała 38/V/2015 zm.184/XVIII/2016 + Obwieszcz. nr 50

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:09)
Pobierz - 300/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkol. w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyj.oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.=zm. 125/XI/2019 + Obw. 13/XIV/2020. TRACI MOC 468/XLII/2022
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2283 z dn. 24.03.2017 r.
TRACI MOC uchwała 38/V/2015 zm.184/XVIII/2016 + Obwieszcz. nr 50 (188 KB)
Załączniki
301/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
301/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2284 z dn. 24.03.2017 r. TRACI MOC uchwała 159/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-28 09:50:56)
Pobierz - 301/XXXI/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2284 z dn. 24.03.2017 r.

TRACI MOC uchwała 159/XVI/2015 (186 KB)
Załączniki
302/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
302/XXXI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego- obowiązuje od 1.09.2017 r. =TRACI MOC 38/IV/2019-od. 1.09.2019 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. 2017 poz. 2305 z dnia 27.03.2017r. TRACI MOC 87/X/11 zm. 501/XLVII/2014 Obwieszczenie ( 32) z 18.04.2014; zm.232/XXIII/2016; Obwieszcz. 3/XXVI/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-04-30 12:37:51)
Pobierz - 302/XXXI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego- obowiązuje od 1.09.2017 r. =TRACI MOC 38/IV/2019-od. 1.09.2019
Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. 2017 poz. 2305 z dnia 27.03.2017r.
TRACI MOC 87/X/11 zm. 501/XLVII/2014 Obwieszczenie ( 32) z 18.04.2014; zm.232/XXIII/2016; Obwieszcz. 3/XXVI/2016 (654 KB)
Załączniki
303/XXXI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-03-23)
303/XXXI/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli- obowiązuje od 1.09.2017 r. = TRACI MOC = 417/XLIII/2018 Podlega publikacji - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2307 z dnia 27.03.2017r. TRACI MOC 201/XX/2012 z dn. 31.08.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 14:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-09-04 08:43:55)
Pobierz - 303/XXXI/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli- obowiązuje od 1.09.2017 r. = TRACI MOC = 417/XLIII/2018

Podlega publikacji - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.2017 poz. 2307 z dnia 27.03.2017r.

TRACI MOC 201/XX/2012 z dn. 31.08.2017 r. (190 KB)
Załączniki
304/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
304/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019. Nowa 375/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:34)
Pobierz - 304/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
Nowa 375/XXXIII/2022 (801 KB)
Załączniki
305/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
305/XXXII/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( dot. 48/V/07)- TRACI moc - 495/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:07)
(0 bytes)
Załączniki
306/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
306/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie = zm. 372/XL/2017 PLAN uchwalono 449/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:48)
Pobierz - 306/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie = zm. 372/XL/2017
PLAN uchwalono 449/XLVI/2018 (518 KB)
Załączniki
307/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
307/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie Plan uchwalono - 426/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:44)
Pobierz - 307/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie
Plan uchwalono - 426/XLIV/2018 (386 KB)
Załączniki
308/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
308/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie zm. 329/XXXIV/2017 PLAN uchwalono 448/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:47:27)
Pobierz - 308/XXXII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie zm. 329/XXXIV/2017

PLAN uchwalono 448/XLVI/2018 (453 KB)
Załączniki
312/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
312/XXXII/2017 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 312/XXXII/2017 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. ZREALIZOWANA (178 KB)
Załączniki
313/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
313/XXXII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- obowiązuje od 1.06.2017r.zm. dot.146/XV/2015 (0bwieszcz.5) Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3625 z dn. 5.05.2017 r. TRACI MOC uchwałą 109/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-05-18 14:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 313/XXXII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- obowiązuje od 1.06.2017r.zm. dot.146/XV/2015 (0bwieszcz.5)
Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3625 z dn. 5.05.2017 r.
TRACI MOC uchwałą 109/X/2019 (207 KB)
Załączniki
314/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
314/XXXII/2017 -zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.06.2017 r. =zm. dot. 147/XV/2015 Obwieszczenie 8/XXXIV/2017 = TRACI MOC 110/X/2019 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3626 z dn. 5.05.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-05-18 14:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 314/XXXII/2017 -zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.06.2017 r. =zm. dot. 147/XV/2015 Obwieszczenie 8/XXXIV/2017 = TRACI MOC 110/X/2019

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3626 z dn. 5.05.2017 r.
(196 KB)
Załączniki
316/XXXII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-04-27)
316/XXXII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok = zm.dot. 271/XXIX/2016 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.3701 z dn. 8.05.2017r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-05-18 14:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 316/XXXII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok = zm.dot. 271/XXIX/2016

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.3701 z dn. 8.05.2017r.
(470 KB)
Załączniki
318/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
318/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Sprawozdanie podlega publikacji- opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4407 z dn. 13.06.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-14 15:15:53)
Pobierz - 318/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie podlega publikacji- opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4407 z dn. 13.06.2017 r. (9 MB)
Załączniki
319/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
319/XXXIII/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 319/XXXIII/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (173 KB)
Załączniki
320/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
320/XXXIII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem PLAN - 471/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:47)
Pobierz - 320/XXXIII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem
PLAN - 471/XLIX/2018 (875 KB)
Załączniki
321/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
321/XXXIII/2017 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p.w. św. Wojciecha w Dalewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:31)
Pobierz - 321/XXXIII/2017 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p.w. św. Wojciecha w Dalewie (186 KB)
Załączniki
322/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
322/XXXIII/2017 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. NOWA 482/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:45)
Pobierz - 322/XXXIII/2017 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
NOWA 482/XLIX/2018 (214 KB)
Załączniki
323/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
323/XXXIII/2017 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017 - 2025

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 323/XXXIII/2017 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017 - 2025 (607 KB)
Załączniki
324/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
324/XXXIII/2017 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Śrem Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 poz. 4369 z dnia 9 czerwca 2017 r TRACI MOC 37/XXXIV/1992

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-14 15:15:53)
Pobierz - 324/XXXIII/2017 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Śrem

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 poz. 4369 z dnia 9 czerwca 2017 r
TRACI MOC 37/XXXIV/1992 (1 MB)
Załączniki
325/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
325/XXXIII/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 325/XXXIII/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego (177 KB)
Załączniki
326/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
326/XXXIII/2017 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:22)
Pobierz - 326/XXXIII/2017 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- ZREALIZOWANA (566 KB)
Załączniki
327/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
327/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika - rzeźby plenerowej upamiętniającej Jerzego Jurgę

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:17)
Pobierz - 327/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika - rzeźby plenerowej upamiętniającej Jerzego Jurgę (184 KB)
Załączniki
328/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
328/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu "Profilaktyka ma znaczenie - wielowymiarowe działania gminy Śrem na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 328/XXXIII/2017 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu "Profilaktyka ma znaczenie - wielowymiarowe działania gminy Śrem na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (190 KB)
Załączniki
329/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
329/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie Dot. 308/XXXII/2017 PLAN uchwalono 448/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:47)
Pobierz - 329/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie Dot. 308/XXXII/2017

PLAN uchwalono 448/XLVI/2018 (461 KB)
Załączniki
330/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
330/XXXIV/2017 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem = Traci moc uchwałą 452/XLVI/2018 TRACI MOC 252/XXVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:08)
Pobierz - 330/XXXIV/2017 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem = Traci moc uchwałą 452/XLVI/2018

TRACI MOC 252/XXVII/2016 (3 MB)
Załączniki
331/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
331/XXXIV/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie = obowiązuje od 1.09.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 331/XXXIV/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie = obowiązuje od 1.09.2017 r. (995 KB)
Załączniki
332/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
332/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borgowo na lata 2017-2025

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 332/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borgowo na lata 2017-2025 (1 MB)
Załączniki
333/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
333/XXXIV/2017 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Grodzewo Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 4763 z 3 lipca 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-07-04 11:27:17)
Pobierz - 333/XXXIV/2017 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Grodzewo

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 4763 z 3 lipca 2017 r. (1 MB)
Załączniki
334/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
334/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 334/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 (510 KB)
Załączniki
335/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
335/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4764 z 3 lipca 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-07-04 11:27:17)
Pobierz - 335/XXXIV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4764 z 3 lipca 2017 r. (571 KB)
Załączniki
336/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
336/XXXIV/2017 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej ( Bodzyniewo chodnik)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:31)
Pobierz - 336/XXXIV/2017 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej ( Bodzyniewo chodnik) (178 KB)
Załączniki
337/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
337/XXXIV/2017 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie ( dot. 240/XXVI/2016 - zaskarżył Wojewoda do WSA) SKARGA została oddalona

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:17)
Pobierz - 337/XXXIV/2017 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie ( dot. 240/XXVI/2016 - zaskarżył Wojewoda do WSA)

SKARGA została oddalona (185 KB)
Załączniki
338/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
338/XXXIV/2017 w sprawie skargi Pana Radosława Łucki na Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:31)
Pobierz - 338/XXXIV/2017 w sprawie skargi Pana Radosława Łucki na Burmistrza Śremu (194 KB)
Załączniki
339/XXXVI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-07-27)
339/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023" TRACI MOC uchwałą 349/XXXVII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-07-27 14:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:13)
Pobierz - 339/XXXVI/2017 w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023"

TRACI MOC uchwałą 349/XXXVII/2017 (7 MB)
Załączniki
340/XXXVI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-07-27)
340/XXXVI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 zm. dot.270/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-07-27 14:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 340/XXXVI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026
zm. dot.270/XXIX/2016 (512 KB)
Załączniki
341/XXXVI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-07-27)
341/XXXVI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok - zm. dot. 271/XXIX/16 Podlega publikacji - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5244z dnia 27 lipca 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-07-27 14:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-07-31 07:11:21)
Pobierz - 341/XXXVI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok - zm. dot. 271/XXIX/16

Podlega publikacji - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5244z dnia 27 lipca 2017 r. (326 KB)
Załączniki
342/XXXVI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-07-27)
342/XXXVI/2017 w spr. skargi Prokuratora Rejon.w Śremie z dnia 30 czerwca 2017 r. PR PA.47.2017 na uchwałę Nr 262/XXVIII/2016 z dnia 24.11.2016 r. RM w Śremie w spr. trybu i sposobu powoływ. i odwoływ. członków Zespołu Interdyscyplin. w gminie Śrem oraz szczegół. warunków jego funkcjon. do Wojewódz. Sądu Administracyj. w Poznaniu.= uchwałą STWIERDZONO nieważność § 4 pkt. 2,3,4,5, i 6 uchwały 262/XXVIII/2016 r. -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5246 z 28.07.201. TRACI MOC 196/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-07-27 14:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Pobierz - 342/XXXVI/2017 w spr. skargi Prokuratora Rejon.w Śremie z dnia 30 czerwca 2017 r. PR PA.47.2017 na uchwałę Nr 262/XXVIII/2016 z dnia 24.11.2016 r. RM w Śremie w spr. trybu i sposobu powoływ. i odwoływ. członków Zespołu Interdyscyplin. w gminie Śrem oraz szczegół. warunków jego funkcjon. do Wojewódz. Sądu Administracyj. w Poznaniu.= uchwałą STWIERDZONO nieważność § 4 pkt. 2,3,4,5, i 6 uchwały 262/XXVIII/2016 r. -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5246 z 28.07.201. TRACI MOC 196/XX/2020 (206 KB)
Załączniki
343/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
343/XXXVII/2017 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( J.Orczyk)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 343/XXXVII/2017 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( J.Orczyk) (252 KB)
Załączniki
344/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
344/XXXVII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6761 z 30.10.2017 r. -

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:31)
Pobierz - 344/XXXVII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
na obszarze miasta Śrem.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6761 z 30.10.2017 r. - (4 MB)
Załączniki
345/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
345/XXXVII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olsza i Bystrzek Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6762 z 30.10.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-02 07:19:19)
Pobierz - 345/XXXVII/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olsza i Bystrzek

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6762 z 30.10.2017 r. (9 MB)
Załączniki
346/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
346/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie =zm. dot. 200/XXI/2016 PLAN uchwalono uchwałą 425/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:44)
Pobierz - 346/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Psarskie =zm. dot. 200/XXI/2016
PLAN uchwalono uchwałą 425/XLIV/2018 (450 KB)
Załączniki
347/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
347/XXXVII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie PLAN uchwalono 62/V/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:05)
Pobierz - 347/XXXVII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie
PLAN uchwalono 62/V/2019 (517 KB)
Załączniki
348/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
348/XXXVII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zm. 373/XL/2017; zm. 403/XLII/2017 = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:46)
Pobierz - 348/XXXVII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zm. 373/XL/2017; zm. 403/XLII/2017 = NIEAKT. (4 MB)
Załączniki
349/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
349/XXXVII/2017 w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023" - NIEAKT. traci moc uchwałą 410/XLIII/2018 Traci moc uchwała 339/XXXVI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:50:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:49:07)
Pobierz - 349/XXXVII/2017 w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023" - NIEAKT. traci moc uchwałą 410/XLIII/2018


Traci moc uchwała 339/XXXVI/2017
(7 MB)
Załączniki
350/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
350/XXXVII/2017 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Szymanowie" Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 r. poz. 6196 z dn. 3.10.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-10-04 14:59:05)
Pobierz - 350/XXXVII/2017 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Szymanowie"
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 r. poz. 6196 z dn. 3.10.2017 r. (738 KB)
Załączniki
351/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
351/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 351/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 (511 KB)
Załączniki
352/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
352/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok Podlega publikacji= Dz. Urz. Woj. Wielk.- 2017 r. poz. 6197 z dn. 3.10.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-10-04 14:59:05)
Pobierz - 352/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok

Podlega publikacji= Dz. Urz. Woj. Wielk.- 2017 r. poz. 6197 z dn. 3.10.2017 r. (489 KB)
Załączniki
353/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
353/XXXVII/2017 w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej ( ul. Staszica)- NIEAKT. zmieniona uchwałą 368/XXXVIII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:05)
Pobierz - 353/XXXVII/2017 w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej ( ul. Staszica)- NIEAKT.

zmieniona uchwałą 368/XXXVIII/2017 (179 KB)
Załączniki
354/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
354/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży -Zm.dot. 110/XII/2015; OBWIESZCZ. 9/XL/2017; zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019 nieakt.) + Obwieszcz. 11/XII/2019 zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20- NIEAKT. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6198 z dn. 3.10.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:01)
Pobierz - 354/XXXVII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży -Zm.dot. 110/XII/2015; OBWIESZCZ. 9/XL/2017; zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019 nieakt.) + Obwieszcz. 11/XII/2019 zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20- NIEAKT.


Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6198 z dn. 3.10.2017 r. (195 KB)
355/XXXVII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-09-28)
355/XXXVII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a Miastem Poznań dotyczącego przekazania części zadania własnego w zakresie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. "Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2017-09-29 13:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-21 15:56:30)
Pobierz - 355/XXXVII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Śrem a Miastem Poznań dotyczącego przekazania części zadania własnego w zakresie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. "Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. = NIEAKTUALNA (294 KB)
Załączniki
356/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
356/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie zm. dot.117/XII/2015 PLAN uchwalono uchwałą 424/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:44)
Pobierz - 356/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w Śremie zm. dot.117/XII/2015

PLAN uchwalono uchwałą 424/XLIV/2018 (454 KB)
Załączniki
357/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
357/XXXVIII/2017 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:49:09)
Pobierz - 357/XXXVIII/2017 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody= ZREALIZOWANA (183 KB)
Załączniki
358/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
358/XXXVIII/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.= NIEAKT. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6750 z 30 października 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 13:27:30)
Pobierz - 358/XXXVIII/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.= NIEAKT.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6750 z 30 października 2017 r. (194 KB)
Załączniki
359/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
359/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1/1 - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-18 14:07:04)
Pobierz - 359/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1/1 - ZREALIZOWANA (198 KB)
Załączniki
360/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
360/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/16 - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-18 14:07:04)
Pobierz - 360/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/16 - ZREALIZOWANA (195 KB)
Załączniki
361/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
361/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota- Roweckiego 4/79. - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-18 14:07:04)
Pobierz - 361/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota- Roweckiego 4/79. - ZREALIZOWANA (201 KB)
Załączniki
362/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
362/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy pl. 20 Października 11/2 - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-18 14:07:04)
Pobierz - 362/XXXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy pl. 20 Października 11/2 - ZREALIZOWANA (195 KB)
Załączniki
363/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
363/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 zm. dot. 270/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 363/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026
zm. dot. 270/XXIX/2016 (516 KB)
Załączniki
364/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
364/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo na rok budżetowy 2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:32)
Pobierz - 364/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo na rok budżetowy 2017 (188 KB)
Załączniki
365/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
365/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok=zm. dot. 271/XXIX/2016 Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6751 z 30 października 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-02 07:19:21)
Pobierz - 365/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok=zm. dot. 271/XXIX/2016

Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6751 z 30 października 2017 r. (610 KB)
Załączniki
366/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
366/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo= NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:22)
Pobierz - 366/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo= NIEAKT. (189 KB)
Załączniki
367/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
367/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu- zm. dot. 62/VI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 367/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu- zm. dot. 62/VI/2015 (188 KB)
Załączniki
368/XXXVIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-10-26)
368/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej= zm. dot. 353/XXXVII/2017 = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:05)
Pobierz - 368/XXXVIII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej= zm. dot. 353/XXXVII/2017 = NIEAKT. (183 KB)
Załączniki
369/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
369/XL/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2018 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - obowiązuje od 1.01.2018 - 31.12.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 369/XL/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2018 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- obowiązuje od 1.01.2018 - 31.12.2018 r. (352 KB)
Załączniki
370/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
370/XL/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" Dot. 425/XLII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 370/XL/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach
z punktami przeładunkowymi"
Dot. 425/XLII/2014 (288 KB)
Załączniki
371/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
371/XL/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo- dot. 224/XXIII/2016 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 237 z dn. 4.01.2018 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-04 13:57:38)
(0 bytes)
Załączniki
372/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
372/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie - dot. 306/XXXII/2017 PLAN uchwalono 449/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:49:13)
Pobierz - 372/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie - dot. 306/XXXII/2017
PLAN uchwalono 449/XLVI/2018 (366 KB)
Załączniki
373/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
373/XL/2017zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem = zm. 348/XXXVII/2017 = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:48)
Pobierz - 373/XL/2017zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem = zm. 348/XXXVII/2017 = NIEAKTUALNA (616 KB)
Załączniki
374/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
374/XL/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew wchodzących w skład pomnika przyrody= NIEAKT. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7635 z dn. 27.11.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 13:27:30)
Pobierz - 374/XL/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew wchodzących w skład pomnika przyrody= NIEAKT.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7635 z dn. 27.11.2017 r. (182 KB)
Załączniki
375/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
375/XL/2017 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych w obrębie czterech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:49:08)
Pobierz - 375/XL/2017 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych w obrębie czterech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody= ZREALIZOWANA (189 KB)
Załączniki
376/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
376/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - NIEAKTUALNA zm. dot. 293/XXXI/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; 474/XLIX/18; obwieszcz.1/2018; zm. 50/IV/2019 obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7636 z dn. 27.11.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - 376/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - NIEAKTUALNA zm. dot. 293/XXXI/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; 474/XLIX/18; obwieszcz.1/2018; zm. 50/IV/2019 obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7636 z dn. 27.11.2017 r. (199 KB)
Załączniki
377/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
377/XL/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 377/XL/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Śremie (1 MB)
Załączniki
378/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
378/XL/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 378/XL/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo (3 MB)
Załączniki
379/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
379/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 379/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie (181 KB)
Załączniki
380/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
380/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 380/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie (185 KB)
Załączniki
381/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
381/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 381/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie (179 KB)
Załączniki
382/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
382/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 382/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie (181 KB)
Załączniki
383/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
383/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 383/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego
w Bodzyniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (180 KB)
Załączniki
384/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
384/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 384/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej (178 KB)
Załączniki
385/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
385/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 385/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie (177 KB)
Załączniki
386/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
386/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 386/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dąbrowie (183 KB)
Załączniki
387/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
387/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 387/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie (182 KB)
Załączniki
388/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
388/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 388/XL/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Zbrudzewie (181 KB)
Załączniki
389/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
389/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok= zm. dot. 271/XXIX/2016 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7637 z dn. 27.11.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 389/XL/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok= zm. dot. 271/XXIX/2016

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7637 z dn. 27.11.2017 r. (544 KB)
Załączniki
390/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
390/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Nowa 484/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:45)
Pobierz - 390/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Nowa 484/XLIX/2018 (427 KB)
Załączniki
391/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
391/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok NOWA 483/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:47)
Pobierz - 391/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

NOWA 483/XLIX/2018 (405 KB)
Załączniki
392/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
392/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018 - 2021" + zm. 215/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Pobierz - 392/XL/2017 w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018 - 2021" + zm. 215/XXII/2020 (501 KB)
Załączniki
393/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
393/XL/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego - obowiązuje od 01.01.2018r. Nowa - 484/XLIX/2018 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7638 z dn. 27.11.2017 r. Traci moc 268/XXVIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Pobierz - 393/XL/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego - obowiązuje od 01.01.2018r.
Nowa - 484/XLIX/2018 

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.7638 z dn. 27.11.2017 r.

Traci moc 268/XXVIII/2016 (179 KB)
Załączniki
394/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
394/XL/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów - obowiązuje od 1.01.2018 r. TRACI MOC 122/XV/07 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 7639 z dn. 27.11.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 394/XL/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów - obowiązuje od 1.01.2018 r.

TRACI MOC 122/XV/07

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 7639 z dn. 27.11.2017 r. (183 KB)
Załączniki
395/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
395/XL/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym.= zm. 414/XLIII/2018 Obwieszcz. 12/XLV/2018 Dz. U. z 2017 r. poz. 7718 z dn. 29.11.2017 r. TRACI MOC uchwała 30/V/11 zm. 488/XLVI/2014 i 524/XLIX/2014.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:27:39)
Pobierz - 395/XL/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym.= zm. 414/XLIII/2018 Obwieszcz. 12/XLV/2018


Dz. U. z 2017 r. poz. 7718 z dn. 29.11.2017 r.

TRACI MOC uchwała 30/V/11 zm. 488/XLVI/2014 i 524/XLIX/2014. (205 KB)
Załączniki
396/XLI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-12-19)
396/XLI/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028 zm. 420/XLIII/2018; zm.435/XLIV/2018; zm. 445/XLV/2018; 460/XLVI/2018;479/XLIX/2018; 14/II/2018 TRACI MOC 270/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-12-20 13:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Pobierz - 396/XLI/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028

zm. 420/XLIII/2018; zm.435/XLIV/2018; zm. 445/XLV/2018; 460/XLVI/2018;479/XLIX/2018; 14/II/2018

TRACI MOC 270/XXIX/2016 (563 KB)
Załączniki
397/XLI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-12-19)
397/XLI/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = zm. 421/XLIII/2018; 436/XLIV/2018; 461/XLVI/2018; 480/XLIX/2018; 15/II/2018 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.8671 z 20.12.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-12-20 13:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Pobierz - 397/XLI/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = zm. 421/XLIII/2018; 436/XLIV/2018; 461/XLVI/2018; 480/XLIX/2018; 15/II/2018

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.8671 z 20.12.2017 r. (661 KB)
Załączniki
398/XLI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-12-19)
398/XLI/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-12-20 13:34:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 398/XLI/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (443 KB)
Załączniki
399/XLI/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-12-19)
399/XLI/2017 w sprawie trybu udziel.i rozlicz. dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jedn. samorząd. terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz. kontroli prawidł. ich pobrania i wykorzyst.= zm. 407/XLII/2018 + Obw. 11/XLIII/2018; zm. 455/XLVI/2018; zm. 478/XLIX/2018; zm 69/V/2019+ Obw. 6/IX/2019= TRACI MOC 352/XXXII/2021 Podlega publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.8672 z 20.12.2017 r. TRACI MOC 273/XXIX/2

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-12-20 13:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:30)
Pobierz - 399/XLI/2017 w sprawie trybu udziel.i rozlicz. dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jedn. samorząd. terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz. kontroli prawidł. ich pobrania i wykorzyst.= zm. 407/XLII/2018 + Obw. 11/XLIII/2018; zm. 455/XLVI/2018; zm. 478/XLIX/2018; zm 69/V/2019+ Obw. 6/IX/2019= TRACI MOC 352/XXXII/2021

Podlega publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.8672 z 20.12.2017 r. TRACI MOC 273/XXIX/2 (808 KB)
Załączniki
6/XXXIII/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-08)
6/XXXIII/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego dot. 188/XIX/2016 zm. 294/XXXI/2017 = TRACI MOC - 34/IV/2019 NIEAKTUALNE Podlega publikacji ; Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4370 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-09 10:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:16)
Pobierz - 6/XXXIII/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego dot. 188/XIX/2016 zm. 294/XXXI/2017 = TRACI MOC - 34/IV/2019 NIEAKTUALNE

Podlega publikacji ; Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4370 z dnia 9 czerwca 2017 r. (519 KB)
Załączniki
7/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
7/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. dot.146/XV/2015 (zm. 245/XXVI/2016; Obwieszcz. 5/XXVVIII/2016) zm. 313/XXXII/2017. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4765 z 3.07.2017 r. == NIEAKTUALNE TRACI MOC uchwałą 109/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:15)
Pobierz - 7/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. dot.146/XV/2015 (zm. 245/XXVI/2016; Obwieszcz. 5/XXVVIII/2016) zm. 313/XXXII/2017.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4765 z 3.07.2017 r. == NIEAKTUALNE
TRACI MOC uchwałą 109/X/2019 (251 KB)
Załączniki
8/XXXIV/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-06-29)
8/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.== NIEAKTUALNE Dot. 147/XV/2015 zm. 314/XXXII/2017 = TRACI MOC 110/X/2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.4766 z 3.07.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:15)
Pobierz - 8/XXXIV/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.== NIEAKTUALNE
Dot. 147/XV/2015 zm. 314/XXXII/2017 = TRACI MOC 110/X/2019

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz.4766 z 3.07.2017 r. (207 KB)
Załączniki
9/XL/17
Obowiązujący
Z dnia
(2017-11-23)
9/XL/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Dot. uchwały 110/XII/2015 - NIEAKTUALNE zm.354/XXXVII/2017;kolejna zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019- nieakt.) + Obw. 11/XII/2019; zm. 197/XX/2020 + Obw. 21/XXII/20 = NIEAKTUALNA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 poz. 7640 z dn. 27.11.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-24 09:19:58)
Pobierz - 9/XL/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Dot. uchwały 110/XII/2015 - NIEAKTUALNE zm.354/XXXVII/2017;kolejna zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019- nieakt.) + Obw. 11/XII/2019; zm. 197/XX/2020 + Obw. 21/XXII/20 = NIEAKTUALNA
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 poz. 7640 z dn. 27.11.2017 r. (938 KB)
Załączniki