Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, polegające na realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także realizacji programów terapeutycznych w zakresie innych uzależnień oraz zajęć profilaktycznych w ww. zakresach.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki