Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
192/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-31)
w sprawie powołania Śremskiej Rady Sportu

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-01-02 09:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Śremskiej Rady Sportu
(88 KB)
Załączniki
191/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-30)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. " Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-31 11:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. " Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy" - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(109 KB)
Załączniki
190/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-30)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościana, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-31 11:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościana, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia" - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(115 KB)
Załączniki
189/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-23)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-30 12:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(257 KB)
Załączniki
188/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-23)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-30 12:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(86 KB)
Załączniki
187/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-23)
w sprawie wyboru członków rady sołeckiej wsi Gaj - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-30 12:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz - w sprawie wyboru członków rady sołeckiej wsi Gaj - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(310 KB)
Załączniki
186/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok-zmienione zarządzeniem nr 160/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 13:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok-zmienione zarządzeniem nr 160/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(244 KB)
Załączniki
185/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok-zmienione zarządzeniem nr 159/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., zmienione zarządzeniem nr 184/2020 z dnia 18.12.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 13:52:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok-zmienione zarządzeniem nr 159/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., zmienione zarządzeniem nr 184/2020 z dnia 18.12.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(256 KB)
Załączniki
184/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - zmienione zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-19 15:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - zmienione zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(155 KB)
Załączniki
183/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-19 15:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(150 KB)
Załączniki
182/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - zmienione zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-19 15:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:44)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - zmienione zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(147 KB)
Załączniki
181/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-17)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-19 15:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(152 KB)
Załączniki
180/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-17)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Rewitalizacja programu terapeutycznego poprze prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-19 07:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Rewitalizacja programu terapeutycznego poprze prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy"- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(182 KB)
Załączniki
179/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-17)
w spawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty. Które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-19 07:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:44)
Pobierz - w spawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty. Które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia"- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(185 KB)
Załączniki
178/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-16)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(182 KB)
Załączniki
177/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-16)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(151 KB)
Załączniki
176/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-13)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-13 14:07:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(85 KB)
Załączniki
175/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-10)
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Śremskiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania- zmienione zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 12.04.2024 - zmienione zarządzeniem 69/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-05-24 10:42:19)
Pobierz - w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Śremskiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania- zmienione zarządzeniem nr 46/2024 z dnia 12.04.2024 - zmienione zarządzeniem 69/2024 z dnia 16.05.2024 r.
(412 KB)
Załączniki
174/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-06)
w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:42)
Pobierz - w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(166 KB)
Załączniki
173/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-06)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2212/84 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2212/84 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(93 KB)
Załączniki
172/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-06)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/61 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:47)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/61 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(91 KB)
Załączniki
171/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-04)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(237 KB)
Załączniki
170/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-03)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 137/2019 Burmistrza Śremu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-05 12:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:44)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 137/2019 Burmistrza Śremu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
169/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-03)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Bodzyniewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 43/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-05 12:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Bodzyniewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 43/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
168/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-04 11:25:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:41)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(3 MB)
Załączniki
167/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-04 11:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:41)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(3 MB)
Załączniki
166/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-04 11:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:43)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(89 KB)
Załączniki
165/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-04 11:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-23 14:17:33)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych - NIEOBOWIĄZUJACE
(670 KB)
Załączniki
164/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-29)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-29 13:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(153 KB)
Załączniki
163/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-29)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-29 13:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(6 MB)
Załączniki
162/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-26)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-27 14:00:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(256 KB)
Załączniki
161/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-26)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-27 14:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(246 KB)
Załączniki
160/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-26)
w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-27 14:00:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-01-13 15:48:17)
Pobierz - w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1 MB)
Załączniki
159/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-19)
w sprawie oddania w dzierżawę fragmentu gruntu położonego w Bodzyniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-21 13:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę fragmentu gruntu położonego w Bodzyniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(525 KB)
Załączniki
158/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-15)
w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Psarskie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-21 13:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:40)
Pobierz - w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Psarskie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
157/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-15)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-21 13:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:56)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(94 KB)
Załączniki
156/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-15)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/28 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-21 13:40:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:45)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/28 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(93 KB)
Załączniki
155/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-15)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-21 13:40:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(403 KB)
Załączniki
154/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-14)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-18 13:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:42)
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(920 KB)
Załączniki
153/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-14)
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020-2030 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-14 13:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020-2030 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(576 KB)
Załączniki
152/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-08)
zmieniające zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:54)
Pobierz - zmieniające zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(623 KB)
Załączniki
151/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-06)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Psarskie wzdłuż ulic Jodłowej i Bukowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Psarskie wzdłuż ulic Jodłowej i Bukowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(95 KB)
Załączniki
150/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-06)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2019 Burmistrza Śremu z dnia 2 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2019 Burmistrza Śremu z dnia 2 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
149/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-05)
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(95 KB)
Załączniki
148/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101 KB)
Załączniki
147/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-04)
w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Krzyżanowo- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-08 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Krzyżanowo- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
146/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiosny Ludów, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2050 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-28 14:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiosny Ludów, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2050 - NIEOBOWIĄZUJĄCE     (92 KB)
Załączniki
145/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-21)
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-23 10:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia
(86 KB)
Załączniki
144/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-15)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
143/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-11)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:43)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJACE     (87 KB)
Załączniki
142/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-11)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-05-04 08:47:52)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
141/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-11)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
140/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-11)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1730/17 i 1730/28 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1730/17 i 1730/28 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
139/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-08)
zmieniające zarządzenie w sprawie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki budżetowe

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-14 09:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki budżetowe
(88 KB)
Załączniki
138/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-07)
zmieniające zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2019r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-10 12:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:19)
Pobierz - zmieniające zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2019r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
137/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-07)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudzkiego i Ks. Jana Kajetańczyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-09 08:52:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-12-05 12:22:25)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudzkiego i Ks. Jana Kajetańczyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE (711 KB)
Załączniki
136/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-04)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-09 08:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE (219 KB)
Załączniki
135/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-04)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/52- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/52- NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
134/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-04)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/53- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/53- NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
133/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-04)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/7, 236/58 i 236/59- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/7, 236/58 i 236/59- NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
132/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-04)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/54- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/54- NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
131/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-03)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:17:43)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(3 MB)
Załączniki
130/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-02)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudzkiego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-08 14:29:02)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudzkiego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (666 KB)
Załączniki
129/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-02)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:32)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (727 KB)
Załączniki
128/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-30)
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-03 08:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:30)
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94 KB)
Załączniki
127/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-24)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(232 KB)
Załączniki
126/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-20)
w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo budynku świetlicy wiejskiej w zwykły zarząd- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-23 13:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:42)
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo budynku świetlicy wiejskiej w zwykły zarząd- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
125/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-17)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie-ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 138/2019 Z DNIA 7 PAŻDZIERNIKA 2019 R.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-23 13:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie-ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 138/2019 Z DNIA 7 PAŻDZIERNIKA 2019 R.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
124/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-11)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-09-16 07:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:32)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
123/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-11)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:32)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
122/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-11)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem
(92 KB)
Załączniki
121/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-11)
w sprawie formy przekazania sprawozdań przez jednostki budżetowe- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA ŚREMU NR 139/2019 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2019 R

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-14 09:24:00)
Pobierz - w sprawie formy przekazania sprawozdań przez jednostki budżetowe- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA ŚREMU NR 139/2019 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2019 R
 (87 KB)
Załączniki
120/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-04)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Wiejskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-05 09:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Wiejskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
119/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-27)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-09-03 13:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(331 KB)
Załączniki
118/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-23)
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-09-03 13:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373
(91 KB)
Załączniki
117/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-22)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-23 09:52:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:50)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(396 KB)
Załączniki
116/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-19)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-21 09:41:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
115/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-14)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-20 14:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(887 KB)
Załączniki
114/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-08)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie-zmienione zarządzeniem nr 152/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-08-09 14:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:50)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie-zmienione zarządzeniem nr 152/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(640 KB)
Załączniki
113/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-08)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-08-09 14:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1 MB)
Załączniki
112/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-08 07:27:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
111/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie
(85 KB)
Załączniki
110/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-31)
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1 - UCHYLONY

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-28 13:43:52)
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1 - UCHYLONY
(90 KB)
Załączniki
109/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-30)
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Mechlinie wraz z określeniem sposobu udostępniania go uczestnikom imprezy masowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-08-01 10:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Mechlinie wraz z określeniem sposobu udostępniania go uczestnikom imprezy masowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(241 KB)
Załączniki
108/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-25)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/6- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/6- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
107/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-25)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/5 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:00)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/5 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
106/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-25)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:21)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
105/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-25)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
104/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-24)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(263 KB)
Załączniki
103/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-24)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kolejowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-26 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kolejowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(966 KB)
Załączniki
102/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-24)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-26 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(757 KB)
Załączniki
101/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-25 09:49:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-09-16 07:28:06)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
100/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-16)
w sprawie oddania w najem tablicy bilbordowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy al. Jana Kilińskiego 2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-19 12:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie oddania w najem tablicy bilbordowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy al. Jana Kilińskiego 2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(483 KB)
Załączniki
99/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-08)
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mechlinie w dniu 1 września 2019 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-15 14:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:05:43)
Pobierz - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mechlinie w dniu 1 września 2019 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(264 KB)
Załączniki
98/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-05)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Klimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:31)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Klimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
97/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-05)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-29 14:06:30)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
96/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-05)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Andżeliki Ławniczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:54)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Andżeliki Ławniczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
95/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-05)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Ratajczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-05 14:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Ratajczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
94/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dobczynie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 44/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-09-02 14:57:33)
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dobczynie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 44/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
93/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-24)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(86 KB)
Załączniki
92/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100 KB)
Załączniki
91/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krzyżanowo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 199/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krzyżanowo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 199/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
90/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zbrudzewo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 282/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zbrudzewo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 282/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
89/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Gaj, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 22/1 i 22/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:19)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Gaj, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 22/1 i 22/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
88/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pysząca, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 413 - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:45:03)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pysząca, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 413 - NIEOBOWIĄZUJACE
(92 KB)
Załączniki
87/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
(86 KB)
Załączniki
86/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-14)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Gierymskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Gierymskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1000 KB)
Załączniki
85/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-10)
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji sprawie przyznania świadczenia wychowawczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-13 11:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-29 11:13:12)
Pobierz - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji sprawie przyznania świadczenia wychowawczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
84/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-07)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Luciny, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 48 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-13 11:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:47)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Luciny, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 48
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
83/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-27)
uchylające zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Śremu z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego oraz zarządzenia zmieniające nr 156/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 grudnia 2016 r. i nr 169/2017 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-28 10:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Śremu z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego oraz zarządzenia zmieniające nr 156/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 grudnia 2016 r. i nr 169/2017 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2017 r.
(87 KB)
Załączniki
82/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-17)
w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Zbrudzewo- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-22 14:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Zbrudzewo- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(308 KB)
Załączniki
81/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Piaskowej 9/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Piaskowej 9/4- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
80/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/21- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/21- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
79/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-15)
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:34)
Pobierz - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE
(602 KB)
Załączniki
78/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-08)
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-13 15:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:54)
Pobierz - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
77/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-07)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-08 14:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:51)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(3 MB)
Załączniki
76/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-07)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-08 14:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:15:59)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(2 MB)
Załączniki
75/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-07)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-08 14:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:15:58)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2018 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(3 MB)
Załączniki
74/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-06)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2773/30- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-08 14:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2773/30- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
73/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-06)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-08 14:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
72/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-30)
w sprawie procedury zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-06 14:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie procedury zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży
(94 KB)
Załączniki
71/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-17)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-04-30 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:06)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(224 KB)
Załączniki
70/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-25)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(682 KB)
Załączniki
69/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-25)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
(87 KB)
Załączniki
68/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-25)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
(87 KB)
Załączniki
67/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-25)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
(88 KB)
Załączniki
66/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-19)
w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy 
(1 MB)
Załączniki
65/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-19)
w sprawie zmiany określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem
(1 MB)
Załączniki
64/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-18)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-23 12:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(229 KB)
Załączniki
63/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-12)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-16 12:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:47)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
62/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-02)
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-16 07:41:12)
Pobierz - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
61/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-01)
w sprawie określenia kryteriów i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o zawarcie umowy podnajmu lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1C - zmienione zarządzeniem nr 158/2022 z dnia 8.12.2022 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-12 08:48:06)
Pobierz - w sprawie określenia kryteriów i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o zawarcie umowy podnajmu lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1C - zmienione zarządzeniem nr 158/2022 z dnia 8.12.2022 r.
(98 KB)
Załączniki
60/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-28)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-04-01 09:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(282 KB)
Załączniki
59/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-25)
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
58/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-22)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1324 i 1325 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:15:58)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1324 i 1325 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - zipx
zipx
(90 KB)
57/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-22)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2997/1 i 2997/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:48)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2997/1 i 2997/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
56/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
55/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94 KB)
Załączniki
54/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
53/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
52/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
51/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-19)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(85 KB)
Załączniki
50/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-18)
w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez gminę Śrem -zmienione zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 24 .02.2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-19 15:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-28 13:43:51)
Pobierz - w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez gminę Śrem -zmienione zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 24 .02.2020 r.
(111 KB)
Załączniki
49/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-12)
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-15 14:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(84 KB)
Załączniki
48/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-11)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną na III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-15 14:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną na III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(200 KB)
Załączniki
47/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-08)
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-12 08:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-16 09:15:53)
Pobierz - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
46/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-08)
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-12 08:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(383 KB)
Załączniki
45/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Orkowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Orkowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(647 KB)
44/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Śremu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Śremu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
43/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
42/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 198/20- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 198/20- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
41/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
40/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/36- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/36- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
39/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-05)
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE (330 KB)
Załączniki
38/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-04)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
(89 KB)
Załączniki
37/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:48)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(259 KB)
Załączniki
36/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-28)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

(166 KB)
Załączniki
35/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-27)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-01 10:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21
 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
34/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-26)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, zabudowanej nieruchomości, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1916 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-02-27 09:13:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, zabudowanej nieruchomości, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1916 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
33/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-25)
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:54)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(146 KB)
Załączniki
32/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-22)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018 - 2021"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018 - 2021"- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94 KB)
Załączniki
31/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-21)
w sprawie powołania Rady Rowerowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Rady Rowerowej
(87 KB)
Załączniki
30/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-21)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-02-22 11:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:51)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(223 KB)
Załączniki
29/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-19)
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-02-22 11:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-02-02 11:36:21)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(299 KB)
Załączniki
28/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-19)
w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-20 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury
(966 KB)
Załączniki
27/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-18)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21,525/23-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-20 11:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-04 14:09:04)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21,525/23-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
26/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-14)
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 11.09.2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-02-15 14:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-09-16 07:28:07)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 11.09.2019 r.
(265 KB)
Załączniki
25/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-12)
w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Góra- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-13 17:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Góra- NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
Załączniki
24/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-07)
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-08 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
23/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-07)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pysząca przy ulicy Długiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-08 14:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:39)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pysząca przy ulicy Długiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
22/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-06)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-08 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:55)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(397 KB)
Załączniki
21/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Żurawiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 717/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Żurawiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 717/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
20/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnymi numerem działki 2238/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnymi numerem działki 2238/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
19/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1745/30 i 1745/33- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:37)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1745/30 i 1745/33- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
18/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie oddania w użytkowanie wieczystego gruntu położonego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie oddania w użytkowanie wieczystego gruntu położonego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
18/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-31)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-31 11:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(268 KB)
Załączniki
17/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (85 KB)
Załączniki
17/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-17)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-02-02 11:36:20)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
16/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-02-01)
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-05 14:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (85 KB)
Załączniki
16/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-13)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze podziałów, scaleń, rozgraniczeń nieruchomości-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-17 10:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-25 13:59:33)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze podziałów, scaleń, rozgraniczeń nieruchomości-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
15/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-31)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
15/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-04)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-12-13 11:07:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:40)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
14/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-31)
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:39)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(384 KB)
Załączniki
14/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-08)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze księgowości podatków i opłat- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-11-13 09:00:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze księgowości podatków i opłat- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
13/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-31)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-02-01 10:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100 KB)
Załączniki
13/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-22)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kultury, sportu i turystyki- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-24 14:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kultury, sportu i turystyki- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
12/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-31 14:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(220 KB)
Załączniki
12/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-24)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw ekonomiczno-komunalnych- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw ekonomiczno-komunalnych- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
11/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-24)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-01-25 13:59:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE (106 KB)
Załączniki
11/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-20)
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-28 13:40:53)
(0 bytes)
Załączniki
10/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-16)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 37/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-17 12:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 37/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(91 KB)
Załączniki
10/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-09)
w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych oraz wydawania upoważnień i pełnomocnictw - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-08 11:32:16)
Pobierz - w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych oraz wydawania upoważnień i pełnomocnictw - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1 MB)
Załączniki
9/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100 KB)
Załączniki
9/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-09)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i inwentaryzacji- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i inwentaryzacji- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89 KB)
Załączniki
8/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-15)
w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
8/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-27)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:53)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97 KB)
Załączniki
7/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-15)
w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/8 i 66/10- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/8 i 66/10- NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
7/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-10)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-13 11:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:49)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
6/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-14)
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-zmienione zarządzeniem nr 51/2019 z dnia 19 marca 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 11/2021 z dnia 1.02.2021 r. - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 6/2021 Z DNIA 5 MAJA 2021R.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-19 12:21:48)
Pobierz - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-zmienione zarządzeniem nr 51/2019 z dnia 19 marca 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 11/2021 z dnia 1.02.2021 r. - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 6/2021 Z DNIA 5 MAJA 2021R.
(176 KB)
Załączniki
6/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-21)
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-05-27 14:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
(86 KB)
Załączniki
5/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-14)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (197 KB)
Załączniki
5/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-25)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-04-30 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
4/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacją zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-11 14:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacją zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE (297 KB)
Załączniki
4/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:54)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(238 KB)
Załączniki
3/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-07)
w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2, stanowiącej własność gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-09 15:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2, stanowiącej własność gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
3/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-01)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie
(994 KB)
Załączniki
2/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-04)
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-07 12:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
2/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-11)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-03-12 08:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
1/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-03)
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-07 12:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE (185 KB)
Załączniki
1/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-11)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-18 13:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:37)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (382 KB)
Załączniki