Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
170/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
170/XVII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem- zm. 132/XII/2019 + Obwieszcz. 12/XIV/2020 ( dot. 533/L/2014; 45/IV/2019- przystąp.) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016, poz. 1546 z dnia 24 lutego 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-02-28 13:45:26)
Pobierz - 170/XVII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem- zm. 132/XII/2019 + Obwieszcz. 12/XIV/2020

( dot. 533/L/2014; 45/IV/2019- przystąp.)
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016, poz. 1546 z dnia 24 lutego 2016 r. (3 MB)
Załączniki
171/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
171/XVII/2016 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.- TRACI MOC uchwałą 206/XXI/2016 z dn. 1 lipca 2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 937 z dnia 29 stycznia 2016 r. TRACI moc: 40/V/11; 374/XXXVII/2013 oraz Obwieszczenie (25)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 171/XVII/2016 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.- TRACI MOC uchwałą 206/XXI/2016 z dn. 1 lipca 2016 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 937 z dnia 29 stycznia 2016 r.
TRACI moc: 40/V/11; 374/XXXVII/2013 oraz Obwieszczenie (25) (192 KB)
Załączniki
172/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
172/XVII/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:26)
Pobierz - 172/XVII/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok w gminie Śrem

(269 KB)
Załączniki
173/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
173/XVII/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2016 roku Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. = Dz. Urz. Woj. Wielk z 2016 r. poz. 938 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-02 10:44:18)
Pobierz - 173/XVII/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2016 roku

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. = Dz. Urz. Woj. Wielk z 2016 r. poz. 938 z dnia 29 stycznia 2016 r. (208 KB)
Załączniki
174/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
174/XVII/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ( wybory uzupełniające)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 174/XVII/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ( wybory uzupełniające) (182 KB)
Załączniki
175/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
175/XVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Witolda Pileckiego. Pomnik wzniesiono w 2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz - 175/XVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Witolda Pileckiego. Pomnik wzniesiono w 2020 r. (424 KB)
Załączniki
176/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
176/XVIII/2016 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie TRACI moc 367/LII/06; 184/XIX/12; 209/XX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 176/XVIII/2016 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie
TRACI moc 367/LII/06; 184/XIX/12;  209/XX/2012 (283 KB)
Załączniki
177/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
177/XVIII/2016 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - NIEAAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-17 12:20:31)
Pobierz - 177/XVIII/2016 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
- NIEAAKTUALNA (194 KB)
Załączniki
178/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
178/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2016-2018 Nowa uchwała -281/XXX/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:44:58)
Pobierz - 178/XVIII/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2016-2018

Nowa uchwała -281/XXX/2017 (495 KB)
Załączniki
179/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
179/XVIII/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 =zm. 111/X/2019 + Obwieszcz. 10/XII/2019. TRACI MOC - 234/XXIII/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1638 z dnia 29.02.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Pobierz - 179/XVIII/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 =zm. 111/X/2019 + Obwieszcz. 10/XII/2019. TRACI MOC - 234/XXIII/2020

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1638 z dnia 29.02.2016 r. (659 KB)
Załączniki
180/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
180/XVIII/2016 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie= zm. 444/XLV/2018 + Obwieszcz. 16/XLIX/2018 Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1639 z dnia 29.02.2016 r. TRACI MOC 159/XV/99

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - 180/XVIII/2016 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie= zm. 444/XLV/2018 + Obwieszcz. 16/XLIX/2018
Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1639 z dnia 29.02.2016 r.

TRACI MOC 159/XV/99 (293 KB)
Załączniki
181/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
181/XVIII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dalewo na lata 2016-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:16)
Pobierz - 181/XVIII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dalewo na lata 2016-2020 (2 MB)
Załączniki
182/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
182/XVIII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:17)
Pobierz - 182/XVIII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce (188 KB)
Załączniki
183/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
183/XVIII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:16)
Pobierz - 183/XVIII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie (192 KB)
Załączniki
184/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
184/XVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.- zm. dot. 38/V/2015. Obwieszczenie (50) z dn.28.04.2016 TRACI MOC UCHWAŁA 300/XXXI/2017 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1640 z dnia 29.02.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:21)
Pobierz - 184/XVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.- zm. dot. 38/V/2015. Obwieszczenie (50) z dn.28.04.2016
TRACI MOC UCHWAŁA 300/XXXI/2017

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1640 z dnia 29.02.2016 r. (183 KB)
Załączniki
185/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
185/XVIII/2016 w sprawie informacji o kandydacie na ławnika

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 185/XVIII/2016 w sprawie informacji o kandydacie na ławnika (91 KB)
Załączniki
186/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
186/XIX/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie - część północna - dot. 459/XLV/2014 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk z 2016 r. poz. 2519 z dn.04.04.2016 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-04-04 14:01:31)
(0 bytes)
Załączniki
187/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
187/XIX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo - PLan -uchwała 292/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:23)
Pobierz - 187/XIX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo - PLan -uchwała 292/XXXI/2017 (364 KB)
Załączniki
188/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
188/XIX/2016 w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego = zm. 294/XXXI/2017; Obwieszczenie 6/XXXIII/2017= TRACI moc 34/IV/2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2016 r. poz. 2383 z dnia 30.03.2016 r. Traci moc uchwała 43/V/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:32)
Pobierz - 188/XIX/2016 w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego = zm. 294/XXXI/2017; Obwieszczenie 6/XXXIII/2017= TRACI moc 34/IV/2019
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2016 r. poz. 2383 z dnia 30.03.2016 r.

Traci moc uchwała 43/V/2015 (527 KB)
Załączniki
189/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
189/XIX/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 2384 z dnia 30.03.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-04-04 14:01:32)
Pobierz - 189/XIX/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 2384 z dnia 30.03.2016 r. (764 KB)
Załączniki
190/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
190/XIX/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2385 z dnia 30.03.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-04-04 14:01:31)
Pobierz - 190/XIX/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2385 z dnia 30.03.2016 r. (845 KB)
Załączniki
191/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
191/XIX/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psarskie na lata 2016-2020 Traci moc uchwała 293/XXXIV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:34:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 191/XIX/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psarskie na lata 2016-2020

Traci moc uchwała 293/XXXIV/09 (2 MB)
Załączniki
192/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
192/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 zm. dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 192/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026

zm. dot. 156/XVI/2015 (507 KB)
Załączniki
193/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
193/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok - zm. dot. 157/XVI/2015 Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2386 z dnia 30.03.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-04-04 14:01:31)
Pobierz - 193/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok - zm. dot. 157/XVI/2015

Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2386 z dnia 30.03.2016 r. (514 KB)
Załączniki
194/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
194/XIX/2016 w sprawie wyboru ławnika sądowego w wyborach uzupełniających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 194/XIX/2016 w sprawie wyboru ławnika sądowego w wyborach uzupełniających
(180 KB)
Załączniki
195/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
195/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne = zm. dot. 362/XLI/09; Obwieszczenie 1/XXII/2016 z 9.06.2016 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2387 z dnia 30.03.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - 195/XIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne = 
zm. dot. 362/XLI/09; Obwieszczenie 1/XXII/2016 z 9.06.2016

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2387 z dnia 30.03.2016 r. (192 KB)
Załączniki
196/XIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-03-24)
196/XIX/2016 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem; zm. 214/XXII/2016= TRACI MOC uchwałą 252/XXVII/2016 Traci moc 155/XVI/15

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:43)
Pobierz - 196/XIX/2016 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem; zm. 214/XXII/2016= TRACI MOC uchwałą 252/XXVII/2016

Traci moc 155/XVI/15 (3 MB)
Załączniki
197/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
197/XXI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa dot. 71/VII/2015 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3347 z dn. 13 maja 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-05-23 09:03:27)
Pobierz - 197/XXI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa
dot. 71/VII/2015
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3347 z dn. 13 maja 2016 r. (2 MB)
Załączniki
198/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
198/XXI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku dot. 101/IX/2015 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. , poz. 3348 z dn. 13. maja 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-05-23 09:03:27)
Pobierz - 198/XXI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku
dot. 101/IX/2015
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. , poz. 3348 z dn. 13. maja 2016 r. (836 KB)
Załączniki
199/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
199/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo= zm. dot. 515/XLIX/2014 Plan uchwalono uchwałą 251/XXVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Pobierz - 199/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo= zm. dot. 515/XLIX/2014

Plan uchwalono uchwałą 251/XXVII/2016 (312 KB)
Załączniki
1/XVII/2016
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
Apel ( 1) w sprawie zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Dolsk, obręb Mełpin

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:26:38)
Pobierz - Apel ( 1) w sprawie zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Dolsk, obręb Mełpin (88 KB)
Załączniki
1/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
1/XXII/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne = dot. uchwały 362/XLI/09 zm. uchwałą 195/XIX/2016 Publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3814 z dn. 13.06.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-15 07:44:59)
Pobierz - 1/XXII/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne = dot. uchwały 362/XLI/09 zm. uchwałą 195/XIX/2016 

Publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3814 z dn. 13.06.2016 r. (189 KB)
Załączniki
200/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
200/XXI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie zm. uchwałą 346/XXXVII/2017 PLAN uchwalono uchwałą 425/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:43)
Pobierz - 200/XXI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie

zm. uchwałą 346/XXXVII/2017

PLAN uchwalono uchwałą 425/XLIV/2018 (504 KB)
Załączniki
201/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
201/XXI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i Pysząca = ZREALIZOWANA Plan uchwalono - 440/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Pobierz - 201/XXI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i Pysząca = ZREALIZOWANA

Plan uchwalono - 440/XLV/2018 (419 KB)
Załączniki
202/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
202/XXI/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luciny Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3059 z dn. 29.04.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 202/XXI/2016 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luciny
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3059 z dn. 29.04.2016 r. (1 MB)
Załączniki
203/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
203/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010-2017 zm. dot. 444/XLIX/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-05-10 14:59:50)
Pobierz - 203/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010-2017

zm. dot. 444/XLIX/10 (578 KB)
Załączniki
204/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
204/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzymysław na lata 2015-2020 zm. dot. 88/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 204/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzymysław na lata 2015-2020
zm. dot. 88/VIII/2015 (479 KB)
Załączniki
205/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
205/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów = zm. dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015. =Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 - NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3060 z dn. 29.04.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:55)
Pobierz - 205/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów = zm. dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015. =Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 - NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r. poz. 3060 z dn. 29.04.2016 r. (373 KB)
Załączniki
206/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
206/XXI/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem - obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Podlega publikacji ; Dz. Urz. Woj. Wiel z 2016 r., poz 3061 z 29.04.2016r. Traci moc 264/XXXVI/2015 i 171/XVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-06-01 10:00:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 206/XXI/2016 w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem - obowiązuje od 1 lipca 2016 r.
Podlega publikacji ; Dz. Urz. Woj. Wiel z 2016 r., poz 3061 z 29.04.2016r.

Traci moc 264/XXXVI/2015 i 171/XVII/2016 (182 KB)
Załączniki
207/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
207/XXI/2016 w sprawie przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej.- obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 poz. 3062 z dn. 29.04.2016 r. TRACI moc 225/XXXI/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 207/XXI/2016 w sprawie przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej.- obowiązuje od 1 lipca 2016 r.
Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 poz. 3062 z dn. 29.04.2016 r.
TRACI moc 225/XXXI/04 (263 KB)
Załączniki
208/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
208/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 zm. dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 07:58:47)
Pobierz - 208/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026

zm. dot. 156/XVI/2015 (509 KB)
Załączniki
209/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
209/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. - z 2016 r. poz. 3280 z 10 maja 2016 r. zm. dot. 157/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-05-23 09:03:28)
Pobierz - 209/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok
Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. - z 2016 r. poz. 3280 z 10 maja 2016 r.
zm. dot. 157/XVI/2015 (452 KB)
Załączniki
210/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
210/XXI/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 210/XXI/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu

(191 KB)
Załączniki
211/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
211/XXI/2016 w sprawie Statutu gminy Śrem. = Traci moc uchwałą 481/XLIX/2018 Traci moc 181/XVIII/12 Publikacja =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3074 z dn. 29.04.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-02 11:15:21)
Pobierz - 211/XXI/2016 w sprawie Statutu gminy Śrem. = Traci moc uchwałą 481/XLIX/2018
Traci moc 181/XVIII/12

Publikacja =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3074 z dn. 29.04.2016 r. (967 KB)
Załączniki
212/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
212/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok Sprawozdanie publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3836 z dn. 14.06.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-15 07:45:00)
Pobierz - 212/XXII/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Sprawozdanie publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3836 z dn. 14.06.2016 r. (6 MB)
Załączniki
213/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
213/XXII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 213/XXII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (177 KB)
Załączniki
214/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
214/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem =zm. dot. 196/XIX/2016 TRACI MOC uchwałą 252/XXVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:02:32)
Pobierz - 214/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem =zm. dot. 196/XIX/2016
TRACI MOC uchwałą 252/XXVII/2016 (969 KB)
Załączniki
215/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
215/XXII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:17)
Pobierz - 215/XXII/2016 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Śremie (188 KB)
Załączniki
216/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
216/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie gminnych przewozów pasażerskich .Obowiązuje od 1 lipca 2016 r. TRACI moc 207/XXII/2020 z dn. 1.01.2021 TRACĄ MOC 41/VI/11; 92/X/11; 203/XX/2012; 334/XXXV/2013; 16/III/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Pobierz - 216/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie gminnych przewozów pasażerskich .Obowiązuje od 1 lipca 2016 r. TRACI moc 207/XXII/2020 z dn. 1.01.2021


TRACĄ MOC 41/VI/11; 92/X/11; 203/XX/2012;  334/XXXV/2013;  16/III/2014
(278 KB)
Załączniki
217/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
217/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Dolsk w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - obowiązuje z dniem 1 lipca 2016 r.- traci moc 206/XXII/2020 z dn. 1.01.2021 TRACI MOC 532/XLIX/2014 zm. 85/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Pobierz - 217/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Dolsk w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - obowiązuje z dniem 1 lipca 2016 r.- traci moc 206/XXII/2020 z dn. 1.01.2021

TRACI MOC 532/XLIX/2014 zm. 85/VIII/2015 (278 KB)
Załączniki
218/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
218/XXII/2016 w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego. Z dniem 1 lipca 2016 br. traci moc uchwałą 219/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 218/XXII/2016 w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego.
Z dniem 1 lipca 2016 br. traci moc uchwałą 219/XXII/2016 (271 KB)
Załączniki
219/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
219/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Książ Wlkp. w zakresie gminnych przewozów pasażerskich= obowiązuje z dniem 1 lipca 2016 r. TRACĄ MOC =466/XLV/2014; 86/VIII/2015 ; 218/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 219/XXII/2016 w sprawie współdziałania z gminą Książ Wlkp. w zakresie gminnych przewozów pasażerskich= obowiązuje z dniem 1 lipca 2016 r.

TRACĄ MOC =466/XLV/2014; 86/VIII/2015 ; 218/XXII/2016 (278 KB)
Załączniki
220/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
220/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 zm. 1dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 220/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026
zm. 1dot. 156/XVI/2015 (505 KB)
Załączniki
221/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
221/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok- zm. dot. 157/XVI/2015 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3813 z dn. 13.06.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-15 07:44:59)
Pobierz - 221/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok- zm. dot. 157/XVI/2015

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3813 z dn. 13.06.2016 r. (630 KB)
Załączniki
222/XXII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-09)
222/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze= zm. dot. 73/VIII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-13 14:23:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 222/XXII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze= zm. dot. 73/VIII/11 (183 KB)
Załączniki
223/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
223/XXIII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów w obrębie wsi Kawcze - dot. 82/VIII/2015 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk z 2016 r. poz. 4543 z dn. 12 lipca 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-07-14 07:08:32)
Pobierz - 223/XXIII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów w obrębie wsi Kawcze
- dot. 82/VIII/2015
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk z 2016 r. poz. 4543 z dn. 12 lipca 2016 r. (1 MB)
Załączniki
224/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
224/XXIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo . Plan uchwalono I etap =371/XL/2017;' II etap= 426/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:31)
Pobierz - 224/XXIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo .
Plan uchwalono I etap =371/XL/2017;' II etap= 426/XLIV/2018 (441 KB)
Załączniki
225/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
225/XXIII/2016 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie. TRACI MOC uchwałą 242/XXVI/2016- podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:54:56)
Pobierz - 225/XXIII/2016 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie. TRACI MOC uchwałą 242/XXVI/2016- podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. (505 KB)
Załączniki
226/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
226/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- zm. dot. 83/VIII/2015 Obwieszczenie 2/XXVI/2016 - TRACI MOC UCHWAŁA 293/XXXI/2017 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4360 z dn. 5 lipca 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:21)
Pobierz - 226/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych
z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- zm. dot. 83/VIII/2015
Obwieszczenie 2/XXVI/2016 - TRACI MOC UCHWAŁA 293/XXXI/2017

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4360 z dn. 5 lipca 2016 r. (189 KB)
Załączniki
227/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
227/XXIII/2016 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia kompleksowych dostaw gazu ziemnego- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:30)
Pobierz - 227/XXIII/2016 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia kompleksowych dostaw gazu ziemnego- ZREALIZOWANA (180 KB)
Załączniki
228/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
228/XXIII/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja - projekty konkursowe, w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 228/XXIII/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja,
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja - projekty konkursowe, w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 (198 KB)
Załączniki
229/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
229/XXIII/2016 w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 229/XXIII/2016 w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 (202 KB)
Załączniki
230/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
230/XXIII/2016 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. zm. 299/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:21)
Pobierz - 230/XXIII/2016 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. zm. 299/XXXI/2017 (226 KB)
Załączniki
231/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
231/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Śrem Programu "Rodzina 3+" zm. dot. 370/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 231/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Śrem Programu "Rodzina 3+"

zm. dot. 370/XXXVII/2013 (436 KB)
Załączniki
232/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
232/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem = wchodzi w życie z dn. 1.09.2016 r. zm. dot. 87/X/11 zm. 501/XLVII/2014 (obwieszcz.32) -Obwieszczenie 3/XXVI/2016 Podlega publikacji =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4361 z dn. 5.07.2016 r. TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-04-14 13:37:36)
Pobierz - 232/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem = wchodzi w życie z dn. 1.09.2016 r. zm. dot. 87/X/11 zm. 501/XLVII/2014 (obwieszcz.32) -Obwieszczenie 3/XXVI/2016
Podlega publikacji =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4361 z dn. 5.07.2016 r.

TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017 (350 KB)
Załączniki
233/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
233/XXIII/2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych = wchodzi w życie z dn. 1.01.2017 r.- obowiązuje do 31.12.2021r.Nowa uchwała 387/XXXIV/2022 TRACI MOC 289/XXXIII/09 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016, poz. 4362 z dn. 5.07.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:48)
Pobierz - 233/XXIII/2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych = wchodzi w życie z dn. 1.01.2017 r.- obowiązuje do 31.12.2021r.Nowa uchwała 387/XXXIV/2022
TRACI MOC 289/XXXIII/09

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016, poz. 4362 z dn. 5.07.2016 r. (183 KB)
Załączniki
234/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
234/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026= zm. dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 234/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026= zm. dot. 156/XVI/2015 (511 KB)
Załączniki
235/XXIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-06-30)
235/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok= zm. dot. 157/XVI/2015 Podlega publikacji =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4363 z dn. 5.07.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-05 14:45:45)
Pobierz - 235/XXIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok= zm. dot. 157/XVI/2015
Podlega publikacji =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4363 z dn. 5.07.2016 r. (488 KB)
Załączniki
236/XXIV/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-08-25)
236/XXV/2016 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie - Obszar Zachodni PLAN uchwalono uchwałą 283/XXX/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-08-26 09:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-27 10:46:34)
Pobierz - 236/XXV/2016 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie - Obszar Zachodni
PLAN uchwalono uchwałą 283/XXX/2017 (318 KB)
Załączniki
237/XXIV/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-08-25)
237/XXIV/2016 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-08-26 10:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 237/XXIV/2016 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (390 KB)
Załączniki
238/XXIV/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-08-25)
238/XXV/2016 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2016- 2019 z perspektywą na lata 2020-2023". =Traci moc 97/IX/2019 Traci moc uchwała 364/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-08-26 10:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Pobierz - 238/XXV/2016 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2016- 2019 z perspektywą na lata 2020-2023". =Traci moc 97/IX/2019


Traci moc uchwała 364/XXXVII/2013 (2 MB)
Załączniki
239/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
239/XXVI/2016 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( Barbara, Anna Siwińska)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:54:57)
Pobierz - 239/XXVI/2016 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( Barbara, Anna Siwińska) (200 KB)
Załączniki
240/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
240/XXVI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie ( dot. 72/VII/2015). Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5864 z dn. 5.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-06 08:29:01)
Pobierz - 240/XXVI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie ( dot. 72/VII/2015).

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5864 z dn. 5.10.2016 r. (1 MB)
Załączniki
241/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
241/XXVI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin (dot. 534/L/2014) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5865 z dn.5.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-06 08:29:02)
Pobierz - 241/XXVI/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin
(dot. 534/L/2014) 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5865 z dn.5.10.2016 r. (3 MB)
Załączniki
242/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
242/XXVI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie = ZREALIZOWANA TRACI MOC uchwała 225/XXIII/2016 Plan uchwalono - 441/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:54:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Pobierz - 242/XXVI/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie
= ZREALIZOWANA
TRACI MOC uchwała 225/XXIII/2016
Plan uchwalono - 441/XLV/2018 (413 KB)
Załączniki
243/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
243/XXVI/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. uchwały 42/XLV/1993 r.)= NIEAKT. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. 2016 poz. 5751 z dn. 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 13:27:30)
Pobierz - 243/XXVI/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. uchwały 42/XLV/1993 r.)= NIEAKT.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. 2016 poz. 5751 z dn. 3.10.2016 r. (185 KB)
Załączniki
244/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
244/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - zm. dot. 179/XVIII/12 =Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 =NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz.5753 z dnia 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:59)
Pobierz - 244/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - zm. dot. 179/XVIII/12 =Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 =NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz.5753 z dnia 3.10.2016 r. (374 KB)
Załączniki
245/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
245/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem - zm. dot. 146/XV/2015 ==Obwieszczenie 5/XXVIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 poz. 5754 z dn. 3.10.2016 r. TRACI MOC uchwałą 109/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:53)
Pobierz - 245/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem
- zm. dot. 146/XV/2015 ==Obwieszczenie 5/XXVIII/2016 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 poz. 5754 z dn. 3.10.2016 r.
TRACI MOC uchwałą 109/X/2019
(186 KB)
Załączniki
246/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
246/XXVI/2016 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie TRACI MOC uchwała 319/XXXVIII/97 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5755 z dnia 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 246/XXVI/2016 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
TRACI MOC uchwała 319/XXXVIII/97
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5755 z dnia 3.10.2016 r. (193 KB)
Załączniki
247/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
247/XXVI/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku. Nowa 376/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:50:11)
Pobierz - 247/XXVI/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku. Nowa 376/XXXIII/2022 (680 KB)
Załączniki
248/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
248/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026= zm. dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 248/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026= zm. dot. 156/XVI/2015 (514 KB)
Załączniki
249/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
249/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok= zm. dot. 157/XVI/2015 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.= z 2016 r. poz. 5767 z dnia 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-06 08:29:01)
Pobierz - 249/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok= zm. dot. 157/XVI/2015

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.= z 2016 r. poz. 5767 z dnia 3.10.2016 r. (530 KB)
Załączniki
250/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
250/XXVI/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Śrem instrumentem płatniczym Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5967 z 7.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-10 08:38:49)
Pobierz - 250/XXVI/2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Śrem instrumentem płatniczym

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5967 z 7.10.2016 r. (182 KB)
Załączniki
251/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
251/XXVII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo dot. 515/XLIX/2014 zm. 199/XXI/2016 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6390 z dn. 2.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-02 10:58:55)
Pobierz - 251/XXVII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo
dot. 515/XLIX/2014 zm. 199/XXI/2016

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6390 z dn. 2.11.2016 r. (4 MB)
Załączniki
252/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
252/XXVII/2016 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem= TRACI MOC uchwałą 330/XXXIV/2017 Traci moc uchwała 196/XIX/2016 zm. 214/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:26:42)
Pobierz - 252/XXVII/2016 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem= TRACI MOC uchwałą 330/XXXIV/2017

Traci moc uchwała 196/XIX/2016 zm. 214/XXII/2016 (3 MB)
Załączniki
253/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
253/XXVII/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. 42/XLV/93) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6360 z dn. 31.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:44:58)
Pobierz - 253/XXVII/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. 42/XLV/93)

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6360 z dn. 31.10.2016 r. (187 KB)
Załączniki
254/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
254/XXVII/2016 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:17)
Pobierz - 254/XXVII/2016 w sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody (97 KB)
Załączniki
255/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
255/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" = dot. 425/XLII/2014 ( zm. 21/III/14; 169/XVI/15)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 255/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" = dot. 425/XLII/2014 ( zm. 21/III/14; 169/XVI/15) (297 KB)
Załączniki
256/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
256/XXVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 zm. dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 256/XXVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026
zm. dot. 156/XVI/2015 (510 KB)
Załączniki
257/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
257/XXVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok zm. dot. 157/XVI/2015 Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6361 z dn. 31.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:17)
Pobierz - 257/XXVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok
zm. dot. 157/XVI/2015

Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 6361 z dn. 31.10.2016 r. (559 KB)
Załączniki
258/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
258/XXVII/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( A. Mieloszyńskiego)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 258/XXVII/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( A. Mieloszyńskiego) (89 KB)
Załączniki
259/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
259/XXVII/2016 w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( A. Mieloszyńskiego)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 259/XXVII/2016 w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( A. Mieloszyńskiego) (179 KB)
Załączniki
260/XXVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-10-27)
260/XXVII/2016 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:17)
Pobierz - 260/XXVII/2016 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej (180 KB)
Załączniki
261/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
261/XXVIII/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( przedłużenie obowiązywania taryfy do 31.03.2017 r. o dot. 145/XV/2015) kolejne przedłużenie 291/XXXI/2017 Nowa uchwała od 1.01.2018 r. = Nr 369/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:35)
Pobierz - 261/XXVIII/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( przedłużenie obowiązywania taryfy do 31.03.2017 r. o dot. 145/XV/2015) kolejne przedłużenie 291/XXXI/2017

Nowa uchwała od 1.01.2018 r. = Nr 369/XL/2017 (196 KB)
Załączniki
262/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
262/XXVIII/2016 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania= STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ § 4 pkt 2,3,4,5 i 6 uchwałą 342/XXXVI/2017. ( traci moc 86/X/11 i 457/XLV/2014) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7246 z dn. 28.11.2016 r. NIEAKTUALNA -TRACI MOC UCHWAŁĄ 196/xx/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Pobierz - 262/XXVIII/2016 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania= STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ § 4 pkt 2,3,4,5 i 6 uchwałą 342/XXXVI/2017. 
( traci moc 86/X/11 i 457/XLV/2014) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7246 z dn. 28.11.2016 r. NIEAKTUALNA -TRACI MOC UCHWAŁĄ 196/xx/2020
(351 KB)
Załączniki
263/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
263/XXVIII/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 263/XXVIII/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (408 KB)
Załączniki
264/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
264/XXVIII/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 264/XXVIII/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. (431 KB)
Załączniki
265/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
265/XXVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 ( dot. 156/XVI/2015)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 265/XXVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 ( dot. 156/XVI/2015) (512 KB)
Załączniki
266/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
266/XXVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok ( dot. 157/XVI/2015) Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7247 z dn. 28.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-29 07:22:34)
Pobierz - 266/XXVIII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok ( dot. 157/XVI/2015)

Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7247 z dn. 28.11.2016 r. (428 KB)
Załączniki
267/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
267/XXVIII/2016 w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1.01.2017r. Ulgi uchwała 472/XLII/2023-do 30.06.2024. Traci moc 162/XVI/2015 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7248 z dn. 28.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:01)
Pobierz - 267/XXVIII/2016 w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1.01.2017r.
Ulgi uchwała 472/XLII/2023-do 30.06.2024.

Traci moc 162/XVI/2015

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7248 z dn. 28.11.2016 r. (188 KB)
Załączniki
268/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
268/XXVIII/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego- obowiązuje od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 Nowa uchwała - 393/XL/2017 -obowiązuje od 1.01.2018 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7249 z dn. 28.11.2016 r. Traci moc 139/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:11)
Pobierz - 268/XXVIII/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego- obowiązuje od 1.01.2017 r. do 31.12.2017
Nowa uchwała - 393/XL/2017 -obowiązuje od 1.01.2018

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz.7249 z dn. 28.11.2016 r.

Traci moc 139/XIV/2015

(180 KB)
Załączniki
269/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
269/XXVIII/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej =NIEAKTUALNA Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7250 z dn. 28.11.2016 r.= traci moc uchwałą 180/XVI/2020 TRACI MOC 356/XLIII/98

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 269/XXVIII/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej =NIEAKTUALNA
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7250 z dn. 28.11.2016 r.= traci moc uchwałą 180/XVI/2020

TRACI MOC 356/XLIII/98
(177 KB)
270/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
270/XXIX/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 - obowiązuje z dn. 1.01.2017 r. Traci MOC: 156/XVI/2015 Zmiany - 2017 : 297/XXXI/2017; 315/XXXII/2017; 334/XXXIV/2017; 340/XXXVI/2017; 351/XXXVII/2017; 363/XXXVIII/2017 - Traci Moc 396/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 07:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:42)
Pobierz - 270/XXIX/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 - 2026 - obowiązuje z dn. 1.01.2017 r.
Traci MOC: 156/XVI/2015 

Zmiany - 2017 : 297/XXXI/2017; 315/XXXII/2017; 334/XXXIV/2017; 340/XXXVI/2017; 351/XXXVII/2017; 363/XXXVIII/2017 - Traci Moc 396/XLI/2017 (525 KB)
Załączniki
271/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
271/XXIX/2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok -obowiązuje z dn. 1.01.2017 r. Zmiany w 2017 - 298/XXXI/2017; 316/XXXII/2017; 335/XXXIV/2017; 341/XXXVI/2017; 352/XXXVII/2017; 365/XXXVIII/2017; 389/XL/2017 =Traci moc 397/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 07:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:42)
Pobierz - 271/XXIX/2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok -obowiązuje z dn. 1.01.2017 r.

Zmiany w 2017 - 298/XXXI/2017; 316/XXXII/2017; 335/XXXIV/2017; 341/XXXVI/2017; 352/XXXVII/2017; 365/XXXVIII/2017; 389/XL/2017 =Traci moc 397/XLI/2017(655 KB)
Załączniki
272/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
272/XXIX/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania = zm. 176/XVI/2020 Obwieszcz. 19/XX/2020= zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021-TRACI MOC 350/XXXII/2021- została uchylona, nowa 377/XXXIII/2022 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8338 z 28.12.2016 r. Traci moc 253/XXXV/05

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 07:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:28)
Pobierz - 272/XXIX/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania = zm. 176/XVI/2020 Obwieszcz. 19/XX/2020= zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021-TRACI MOC 350/XXXII/2021- została uchylona, nowa 377/XXXIII/2022

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8338 z 28.12.2016 r.

Traci moc 253/XXXV/05 (484 KB)
Załączniki
273/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
273/XXIX/2016 w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorial. lub osoby fizyczne oraz przedszkoli i szkół niepublicznych -obowiązuje od 1.01.2017 r.-TRACI MOC uchwałą 399/XLI/2017 Podlega publikacji-Dz.Urz.Woj. Wielk. z 2016 r. poz.8339 z 28.12.2016 r. TRACI MOC 151/XV/2015; 167/XVI/2015 ;Obwieszcz. (49)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:19:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-20 13:34:11)
Pobierz - 273/XXIX/2016 w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorial. lub osoby fizyczne oraz przedszkoli i szkół niepublicznych -obowiązuje od 1.01.2017 r.-TRACI MOC  uchwałą 399/XLI/2017 
Podlega publikacji-Dz.Urz.Woj. Wielk. z 2016 r. poz.8339 z 28.12.2016 r. 
TRACI MOC 151/XV/2015; 167/XVI/2015 ;Obwieszcz. (49) (817 KB)
Załączniki
274/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
274/XXIX/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn Dot. 54/VI/2015 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8340 z dn. 28.12.2016 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-29 08:51:33)
(0 bytes)
Załączniki
275/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
275/XXIX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo i lewobrzeżnej części miasta Śrem- NIEAKTUALNA=zm. 186/XVII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:00)
Pobierz - 275/XXIX/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo i lewobrzeżnej części miasta Śrem- NIEAKTUALNA=zm. 186/XVII/2020 (477 KB)
Załączniki
276/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
276/XXIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 dot. 156/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:44:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:01:48)
Pobierz - 276/XXIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026
dot. 156/XVI/2015 (508 KB)
Załączniki
277/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
277/XXIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok- dot. 157/XVI/2015 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8341 z 28.12.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:01:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-29 08:51:33)
Pobierz - 277/XXIX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok- dot. 157/XVI/2015

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8341 z 28.12.2016 r. (366 KB)
Załączniki
278/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
278/XXIX/2016 w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie = zm. 29/III/2019 r. zm. 363/XXXII/2021 ( traci moc 281/XXXII/08 z dn. 31.12.2016 r. )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-20 11:29:38)
Pobierz - 278/XXIX/2016 w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie = zm. 29/III/2019 r. zm. 363/XXXII/2021

( traci moc 281/XXXII/08 z dn. 31.12.2016 r. ) (183 KB)
Załączniki
279/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
279/XXIX/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 279/XXIX/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (451 KB)
Załączniki
280/XXIX/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-12-22)
280/XXIX/2016 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.- obowiązuje z dn. 1.01.2017 r. = TRACI MOC 456/XLVI/2018 Podlega ogłoszeniu - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8342 z 28.12.2016 r. TRACI MOC= 371/XXXVII/2013 zm. 394/XXXVIII/2013 obwieszcz. (27) zm. 503/XLVII/2014 i obwieszcz. (31)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:49:13)
Pobierz - 280/XXIX/2016 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.- obowiązuje z dn. 1.01.2017 r. = TRACI MOC 456/XLVI/2018

Podlega ogłoszeniu - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8342 z 28.12.2016 r.

TRACI MOC= 371/XXXVII/2013 zm. 394/XXXVIII/2013 obwieszcz. (27) zm. 503/XLVII/2014 i obwieszcz. (31)
(187 KB)
Załączniki
2/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
2/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dot. 83/VIII/2015 zm. 226/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 poz. 5758 z dnia 3.10.2016 r. = NIEAKTUALNE =TRACI MOC UCHWAŁA 293/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:25)
Pobierz - 2/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dot. 83/VIII/2015 zm. 226/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 poz. 5758 z dnia 3.10.2016 r. = NIEAKTUALNE =TRACI MOC UCHWAŁA 293/XXXI/2017 (215 KB)
Załączniki
2/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
2/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dot. 83/VIII/2015 zm. 226/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 poz. 5758 z dnia 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:56:30)
Pobierz - 2/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- dot. 83/VIII/2015 zm. 226/XXIII/2016
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 poz. 5758 z dnia 3.10.2016 r. (215 KB)
Załączniki
3/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
3/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - dot.87/X/11 zm. 232/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 5768 z dn. 3.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 12:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-06 08:29:01)
Pobierz - 3/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - dot.87/X/11 zm. 232/XXIII/2016

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 5768 z dn. 3.10.2016 r. (351 KB)
Załączniki
3/XXVI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-09-29)
3/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - dot.87/X/11 zm. 232/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 5768 z dn. 3.10.2016 r.- NIEAKTUALNE TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:16)
Pobierz - 3/XXVI/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - dot.87/X/11 zm. 232/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2016 r. poz. 5768 z dn. 3.10.2016 r.- NIEAKTUALNE
TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017 (351 KB)
Załączniki
48/XVII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-01-28)
Obwieszczenie ( 48) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grunwaldzkiej oraz nadania nazwy rondu w Śremie = dot. 312/XLII/05 zm. 149/XV/2015 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 939 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-02 10:44:16)
(0 bytes)
Załączniki
49/XVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-02-25)
Obwieszczenie ( 49) w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. i osoby fizyczne- NIEAKTUALNE- Nowa 273/XXIX/2016 -od. 1.01.2017. patrz. historia .dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:11:54)
Pobierz - Obwieszczenie ( 49) w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. i osoby fizyczne- NIEAKTUALNE- Nowa 273/XXIX/2016 -od. 1.01.2017. patrz. historia .dok. (1 MB)
Załączniki
4/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
4/XXVIII/2016 w sprawie ogł. jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016. -NIEAKTUALNA- Nowa uchwała 478/XLIII/2023 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2016 r. poz. 7251 z dn. 28.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:12)
Pobierz - 4/XXVIII/2016 w sprawie ogł. jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016. -NIEAKTUALNA- Nowa uchwała 478/XLIII/2023

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2016 r. poz. 7251 z dn. 28.11.2016 r. (556 KB)
Załączniki
4/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
4/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016. Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2016 r. poz. 7251 z dn. 28.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-29 07:34:08)
Pobierz - 4/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( dot. 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016.

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2016 r. poz. 7251 z dn. 28.11.2016 r. (556 KB)
Załączniki
50/XXI/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-04-28)
Obwieszczenie (50) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.= TRACI MOC UCHWAŁA 300/XXXI/2017 - NIEAKTUALNE Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3075 z dn. 29.04.2016 r. dot. 38/V/2015 zm. 184/XVIII/2016 =

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-05-02 13:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:16)
Pobierz - Obwieszczenie (50) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.= TRACI MOC UCHWAŁA 300/XXXI/2017 - NIEAKTUALNE
Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 3075 z dn. 29.04.2016 r.
dot. 38/V/2015 zm. 184/XVIII/2016 = 
(188 KB)
Załączniki
5/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
5/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem ( dot. 146/XV/2015 zm. 245/XXVI/2016 ) Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 7318 z dn. 29.11.2016 r. Kolejna zm. 313/XXXII/2017 Obwieszczenie 7/XXXIV/2017 = NIEAKTUALNE TRACI MOC uchwałą 109/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:16)
Pobierz - 5/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem ( dot. 146/XV/2015 zm. 245/XXVI/2016 ) Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 7318 z dn. 29.11.2016 r. Kolejna zm. 313/XXXII/2017 Obwieszczenie 7/XXXIV/2017 = NIEAKTUALNE
TRACI MOC uchwałą 109/X/2019 (253 KB)
Załączniki
5/XXVIII/16
Obowiązujący
Z dnia
(2016-11-24)
5/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem ( dot. 146/XV/2015 zm. 245/XXVI/2016 ) Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 7318 z dn. 29.11.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-11-30 08:06:35)
Pobierz - 5/XXVIII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Śrem ( dot. 146/XV/2015 zm. 245/XXVI/2016 )

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 7318 z dn. 29.11.2016 r.
(253 KB)
Załączniki