Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
81/10/07/ZAL1
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-16)
Załącznik do uchwały- granice obszaru objętego projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Załącznik do uchwały- granice obszaru objętego projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (1 MB)