Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
100/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście i w gminie Śrem.Publikacja - Dz. Urzędowym Woj. Wielk Nr 117 poz.2741 z dnia 6 sierpnia 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-21 12:11:25)
Pobierz - w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście i w gminie Śrem.Publikacja - Dz. Urzędowym Woj. Wielk Nr 117 poz.2741 z dnia 6 sierpnia 2007 r. (39 KB)
Załączniki
101/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na zakup windy szpitalnej dla Szpitala Powiatowego w Śremie.Uchwała zrealizowana spr. 31.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na zakup windy szpitalnej dla Szpitala Powiatowego w Śremie.Uchwała zrealizowana spr. 31.12.2007r. (28 KB)
102/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007. - Zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 38/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007. - Zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 38/IV/07 (70 KB)
Załączniki
103/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Zmiana dot. uchwały 62/VII/07 TRACI MOC uchwałą Nr 450/XLIX/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:46)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu

Zmiana dot. uchwały 62/VII/07 
 TRACI MOC uchwałą Nr 450/XLIX/10 (26 KB)
104/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych Zmieniona uchwałą 107/XII/07Uchwały zrealizowane.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych Zmieniona uchwałą 107/XII/07Uchwały zrealizowane. (23 KB)
105/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni
- ZREALIZOWANA (55 KB)
Załączniki
106/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Zmiana dot. uchwały 82/X/07 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 135 poz.3059 z 19 września 2007r. UCHWAŁA TRACI WAŻNOŚĆ z MOCY PRAWA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-17 06:51:05)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Zmiana dot. uchwały 82/X/07
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 135 poz.3059 z 19 września 2007r. UCHWAŁA TRACI WAŻNOŚĆ z MOCY PRAWA (26 KB)
107/XII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-11)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych.Zmiana dot. uchwały 104/XI/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych.Zmiana dot. uchwały 104/XI/07 (23 KB)
108/XIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-23)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie - Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162 poz. 3499 z 15 listopada 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-27 10:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-03-12 11:30:01)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie
- Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162 poz. 3499 z 15 listopada 2007 r. (362 KB)
Załączniki
109/XIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-23)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie- zmiana planu uchwała 257/XXVII/ 2012 Rozstrzygnięciem nazdorczym - Wojewody z 19.09.2007r. -NK.I-2.0911-222/07 stwierdzono nieważność § 14 uchwały. Uchwała została opublikowana w Dz. U. Woj. Wielk. Nr 151, poz.3309 z dnia 24.10.2007 r. Zmiana - uchwała 307/ XXXVI / 09 z 30.04.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-27 10:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:23:16)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie- zmiana planu uchwała 257/XXVII/ 2012

Rozstrzygnięciem nazdorczym - Wojewody z 19.09.2007r. -NK.I-2.0911-222/07 stwierdzono nieważność § 14 uchwały.

Uchwała została opublikowana w Dz. U. Woj. Wielk. Nr 151, poz.3309 z dnia 24.10.2007 r. 
Zmiana - uchwała 307/ XXXVI / 09 z 30.04.2009 r. (187 KB)
Załączniki
110/XIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-23)
zmieniajšca uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu ?Bezpieczne Miasto?- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-27 10:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 14:06:40)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu ?Bezpieczne Miasto?- NIEAKTUALNA (23 KB)
111/XIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-23)
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-28 13:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie (21 KB)
112/XIV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-13)
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Opunlikowano : Dz. Urz.Woj. Wielk. 151 z 24 października 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-14 11:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Pobierz - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Opunlikowano : Dz. Urz.Woj. Wielk. 151 z 24 października 2007 r. (25 KB)
Załączniki
113/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie nadania imienia Władysława Zamoyskiego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie.-NIEAKTUALNA zmieniona uchwałą - 260/XXX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:47)
Pobierz - w sprawie nadania imienia Władysława Zamoyskiego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie.-NIEAKTUALNA

zmieniona uchwałą - 260/XXX/08 (24 KB)
114/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.Traci moc uchwała 98/XI/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.Traci moc uchwała 98/XI/07 (27 KB)
115/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie Zmieniona uchwałą 132/XVI/07Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 169 z dnia 26.11.2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:53)
Pobierz - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie Zmieniona uchwałą 132/XVI/07Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 169 z dnia 26.11.2007 r. (24 KB)
Załączniki
116/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 166 z dnia 21. 11.2007 r. Zmiana uchwałą 208/XXIV/08 Obwieszczenie ( 6) z 24.04.2012 r.- NIEAKTUALNA - nowa 403/XXXV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:22)
Pobierz - w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 166 z dnia 21. 11.2007 r. Zmiana uchwałą 208/XXIV/08 Obwieszczenie ( 6) z 24.04.2012 r.- NIEAKTUALNA - nowa 403/XXXV/2022 (46 KB)
Załączniki
117/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Traci moc uchwała 290/XL/05. Dz. Urz.Nr 169 z dnia 26.11.2007r.. Uchwała zm. 200/XX/2012; zm. 250/ XXVI/ 2012 = OBWIESZCZENIE ( 16) z 29.01.2013 r.= zm. 494 / XLVI /2014; zm. 536/L/2014. Obwieszczenie (38) z 22.01.2015r. zm. 133/XIV/2015 Obwieszczenie ( 47) TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:33)
Pobierz - w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.    Traci moc uchwała 290/XL/05.      Dz. Urz.Nr 169 z dnia 26.11.2007r..
Uchwała zm. 200/XX/2012; zm. 250/ XXVI/ 2012 = OBWIESZCZENIE ( 16) z 29.01.2013 r.= zm. 494 / XLVI /2014; zm. 536/L/2014. Obwieszczenie (38) z 22.01.2015r.
zm. 133/XIV/2015 Obwieszczenie ( 47)
TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z (62 KB)
118/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007zmiana dot. zał. do uchwały 36 / IV/ 07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007zmiana dot. zał. do uchwały 36 / IV/ 07 (33 KB)
119/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:14)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007 r. (29 KB)
120/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany przebiegu ulicy Parkowej we wsi Mechlin - zmiana dot. uchwały 378/XXXIII/01 TRACI MOC uchwałą 271/XXVIII/2012 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 163 z dnia 16 listopada 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:44:21)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany przebiegu ulicy Parkowej we wsi Mechlin 
 - zmiana dot. uchwały 378/XXXIII/01
TRACI MOC uchwałą 271/XXVIII/2012

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 163 z dnia 16 listopada 2007 r. (35 KB)
Załączniki
121/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.- Traci moc uchwała 237/ XXXII/ 04. Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk Nr 169 z dnia 26.11.2007r. Traci moc uchwałą 249/XXIX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Pobierz - w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.- Traci moc uchwała 237/ XXXII/ 04.

Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk Nr 169 z dnia 26.11.2007r.
Traci moc uchwałą 249/XXIX/08
(48 KB)
122/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie opłaty od posiadania psów. Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. - do 31.12.2017 - NIEAKTUALNA= traci moc 394/XL/2017 Traci moc uchwała26/III/02 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 169 z dnia 26.11.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:41)
Pobierz - w sprawie opłaty od posiadania psów. Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. - do 31.12.2017 - NIEAKTUALNA= traci moc 394/XL/2017
 
Traci moc uchwała26/III/02
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 169 z dnia 26.11.2007r. (51 KB)
123/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:14)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Zrealizowana (62 KB)
Załączniki
124/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego.Zrealizowana spr. 31.12.2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:14)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego.Zrealizowana spr. 31.12.2007 r. (22 KB)
125/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Budowa ul. Zachodniej w Pyszącej" Zmieniona uchwałą 224/ XXV /08; 232 /XXVI / 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:06)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji
pn: "Budowa ul. Zachodniej w Pyszącej"

Zmieniona uchwałą 224/ XXV /08;  232 /XXVI / 08 (24 KB)
126/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie wyboru ławników sądowych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru ławników sądowych (25 KB)
Załączniki
127/XV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w ŚremieUchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:14)
Pobierz - w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w ŚremieUchwała zrealizowana. (22 KB)
128/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:02)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości      położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej (29 KB)
129/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok (55 KB)
130/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/ IV / 07Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/ IV / 07Zrealizowana. (72 KB)
Załączniki
131/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek etap II"Zrealizowana spr. 31.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek etap II"Zrealizowana spr. 31.12.2007r. (25 KB)
132/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie .Zmiana dot. uchwały 115/ XV/ 07Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 169 z dnia 26.11.2007 r..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-11-26 15:41:52)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie .Zmiana dot. uchwały 115/ XV/ 07Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 169 z dnia 26.11.2007 r.. (24 KB)
133/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie sposobu głosowania w wyborze Wiceprzewodniczącego RadyZrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - w sprawie sposobu głosowania w wyborze Wiceprzewodniczącego RadyZrealizowana. (26 KB)
134/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana dot. uchwały 4/ I/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie.

Zmiana dot. uchwały 4/ I/06 (21 KB)
135/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy Zmiana dot. uchwały 32/ III/ 06 . Traci moc uchwałą 32/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:20)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy

Zmiana dot. uchwały 32/ III/ 06 . Traci moc uchwałą 32/ V/ 11 (25 KB)
136/XVI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Śrem i Skarbnika Gminy Śrem o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnegoZrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-30 08:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Śrem i Skarbnika Gminy Śrem o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnegoZrealizowana (28 KB)
137/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010 Zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 z dnia 17.12.2007r. poz. 4713

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010

Zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 z dnia 17.12.2007r. poz. 4713 (37 KB)
138/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem. traci moc uchwałą 306/XXVIII/2021= NIEAKTUALNA Zmiana dot. uchwały 84/X/07 zmiana - 394 / XLVI / 10 Uchwała traci moc uchwałą 487/LII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.
traci moc uchwałą 306/XXVIII/2021= NIEAKTUALNA

Zmiana dot. uchwały 84/X/07
zmiana - 394 / XLVI / 10

Uchwała traci moc uchwałą 487/LII/10 (28 KB)
Załączniki
139/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.= TRACI MOC uchwałą 289/ XXX /2012 r. z dniem 1 lipca 2013 r. Traci moc uchwała 368/LII/06. Publikacja w Dz.Urz. Woj. Wielk. - nr 203 poz. 4714 z dnia 17.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-08 08:50:31)
Pobierz - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.= TRACI MOC uchwałą 289/ XXX /2012 r. z dniem 1 lipca 2013 r.

Traci moc uchwała 368/LII/06.

Publikacja w Dz.Urz. Woj. Wielk. - nr 203 poz. 4714 z dnia 17.12.2007r.
(32 KB)
140/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie ustalenia miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów = traci moc uchwała 427/XLII/2014. Traci moc uchwała 326/XLV/05

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Pobierz - w sprawie ustalenia miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów = traci moc uchwała 427/XLII/2014.

Traci moc uchwała 326/XLV/05 (26 KB)
141/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo. Plan uchwałono- uchwałą Nr 405/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo.

Plan uchwałono- uchwałą Nr 405/XLVII/10 (33 KB)
Załączniki
142/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własnościZrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własnościZrealizowana (30 KB)
143/XVII/07
Uchylony
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2008 r. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność ww. uchwały - PN.II-2-0911-2/08 Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-02-05 10:01:26)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2008 r.

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność ww. uchwały - PN.II-2-0911-2/08
Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. (48 KB)
144/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 211 poz. 5062 z dnia 27.12.2007r. - TRACI MOC uchwałą 175 / XVII /11 Traci moc uchwała27/ III/ 02

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-04 07:45:54)
Pobierz - w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego.
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 211 poz. 5062 z dnia 27.12.2007r. - TRACI MOC uchwałą 175 / XVII /11Traci moc uchwała27/ III/ 02
(47 KB)
Załączniki
145/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie podatku od środków transportowych.- Traci moc uchwała 25/ III /02 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 poz. 4715 z dnia 17.12.2007r. Traci moc uchwałą Nr 250/XXIX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Pobierz - w sprawie podatku od środków transportowych.- Traci moc uchwała 25/ III /02

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 poz. 4715 z dnia 17.12.2007r.

Traci moc uchwałą Nr 250/XXIX/08 (46 KB)
Załączniki
146/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 poz. 4716 z dnia 17.12.2007r. Traci moc uchwałą 251/ XXIX/ 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Pobierz - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 203 poz. 4716 z dnia 17.12.2007r.
Traci moc uchwałą 251/ XXIX/ 08
(44 KB)
147/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2007 rok.Zamiana dot. uchwały 37/IV/07.Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2007 rok.Zamiana dot. uchwały 37/IV/07.Zrealizowana. (27 KB)
148/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/ IV/ 07Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/ IV/ 07Zrealizowana. (71 KB)
Załączniki
149/XVII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana dot. uchwały 36/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana dot. uchwały 36/IV/07 (28 KB)
150/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2008 rok Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody NK.I-2.0911-15/08 z dnia 11.01.2008r. stwierdzono nieważność zapisu - §4 ust. 1 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 10 poz. 234 z dnia 15.02.2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-02-08 07:31:30)
Pobierz - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2008 rok

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody NK.I-2.0911-15/08 z dnia 11.01.2008r.       stwierdzono nieważność zapisu - §4 ust. 1
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 10 poz. 234 z dnia 15.02.2008r. (80 KB)
151/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z 11.01.2008r. stwierdzono niewazność § 9 uchwały - NK.I-2.0911-29/08.Zmiana uchwałą276/XXXI/08; 295/XXXI/2013. TRACI MOC 456/XLI/2022- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 12:01:41)
Pobierz - w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z 11.01.2008r. stwierdzono niewazność  § 9 uchwały - NK.I-2.0911-29/08.Zmiana uchwałą276/XXXI/08; 295/XXXI/2013. TRACI MOC 456/XLI/2022- NIEAKTUALNA

(38 KB)
Załączniki
152/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok (25 KB)
153/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok. zmieniona uchwałą : nr 182/XXII/08 189/XXIII/08 ; 205/XXIV/08 ; 225/XXV/08 ; 234/XXVI /08 ; 240/XXVIII/08; 248/XXIX/08 ; 263/XXX/08; 279/XXXII/08 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 62 poz. 1233 z dnia 18.04.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:42)
Pobierz - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.

zmieniona uchwałą : nr 182/XXII/08  189/XXIII/08  ; 205/XXIV/08 ;  225/XXV/08 ; 234/XXVI /08 ;  240/XXVIII/08; 248/XXIX/08 ; 263/XXX/08;  279/XXXII/08

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 62 poz. 1233 z dnia 18.04.2008 r. (50 KB)
Załączniki
154/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie skargi Rady Powiatu w Śremie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie skargi Rady Powiatu w Śremie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (22 KB)
155/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Andrzejewskiego na działalność Burmistrza ŚremuZrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:12)
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Andrzejewskiego  na działalność Burmistrza ŚremuZrealizowana. (38 KB)
156/XVIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-18)
w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju (26 KB)
Załączniki
157/XIX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-28)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających (22 KB)
Załączniki
158/XIX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007 ( zmiana dot. uchway 38/IV/07)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007 ( zmiana dot. uchway 38/IV/07) (59 KB)
Załączniki
159/XIX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-28)
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Uchwała zmieniająca ; 178/XXII/08 ; 228/XXVI/08 ; 239/XXVIII/08; 243/ XXIX/ 08; 271/XXXI/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2008

Uchwała zmieniająca ; 178/XXII/08 ;  228/XXVI/08 ;  239/XXVIII/08;  243/ XXIX/ 08;  271/XXXI/08 (24 KB)
Załączniki
160/XIX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-28)
w sprawie udzielenia Liceum Ogólnokształcącemu im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku dawnego gimnazjum wpisanego do rejestru zabytków województwa poznańskiego . - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie udzielenia Liceum Ogólnokształcącemu im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku dawnego gimnazjum wpisanego do rejestru zabytków województwa poznańskiego . - ZREALIZOWANA (30 KB)
161/XIX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. ( zmiana dot. uchwały 369/LII/06 ) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 10 poz. 246 z 15.02.2008 r. TRACI MOC z MOCY PRAWA NOWA uchwała = 391/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem.
( zmiana dot. uchwały 369/LII/06 )

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 10 poz. 246 z 15.02.2008 r.
TRACI MOC z MOCY PRAWA

NOWA uchwała = 391/XLV/10 (40 KB)
Załączniki
1/VI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-05)
w sprawie likwidacji usług paszportowych w Starostwie Powiatowym w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie likwidacji usług paszportowych w Starostwie Powiatowym w Śremie (22 KB)
35/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:31:06)
Pobierz - w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy (24 KB)
36/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana uchwała nr 60/VII/07, zmieniony zał. do uchwały - 118/XV/07; zmiana uchwałą- 149/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:01)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana uchwała nr 60/VII/07, zmieniony zał. do uchwały - 118/XV/07; zmiana uchwałą- 149/XVII/07 (23 KB)
Załączniki
37/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2007 rok - obowiązuje od 01.01.2007r.Zmieniona uchwałą 147/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:03)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2007 rok - obowiązuje od 01.01.2007r.Zmieniona uchwałą 147/XVII/07 (25 KB)
38/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007. Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielk. nr 21 z 19.02.2007r. poz.546.Uchwała zmieniająca 61/VII/07 = 88/X/07 = 102/XI/07 = 123/XV/07 = 130/ XVI /07 = 148/XVII/07 = 158/XIX/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:31:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-12-31 11:01:25)
Pobierz - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007. Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielk. nr 21 z 19.02.2007r. poz.546.Uchwała zmieniająca 61/VII/07 =  88/X/07 = 102/XI/07 = 123/XV/07 = 130/ XVI /07 = 148/XVII/07 = 158/XIX/07 (44 KB)
Załączniki
39/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie określenia zasad korzystania z Parku Śremskich Odlewników oraz z urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tym parku - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 21 z 19.02.2007r. poz. 547.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-03-01 11:43:34)
Pobierz - w sprawie określenia zasad korzystania z Parku Śremskich Odlewników oraz z urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tym parku - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 21 z 19.02.2007r. poz. 547. (28 KB)
40/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:12)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana (28 KB)
Załączniki
41/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Publikacja Dz.Urz.Woj.Wielk. 21 z 19.02.2007r. poz. 548Zamiana dot. uchwały 336/XLVII/06.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-03-01 11:43:35)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Publikacja Dz.Urz.Woj.Wielk. 21 z 19.02.2007r. poz. 548Zamiana dot. uchwały 336/XLVII/06. (40 KB)
42/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie odwołania członka Komisji - K.Łożyński

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania członka Komisji - K.Łożyński (22 KB)
43/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie powołania członka Komisji - K.Szymańska. Traci moc uchwałą 91/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:12)
Pobierz - w sprawie powołania członka Komisji - K.Szymańska. Traci moc uchwałą 91/X/07 (22 KB)
44/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków. Zmiana dot. uchwały 10/II/06. Traci moc uchwałą 89/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 08:34:36)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków. Zmiana dot. uchwały 10/II/06. Traci moc uchwałą 89/X/07 (25 KB)
45/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana dot. uchwały 15/II/06Uchwała traci moc uchwałą 93/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 15:32:15)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana dot. uchwały 15/II/06Uchwała traci moc uchwałą 93/X/07 (24 KB)
46/IV/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie.Obowiązuje od 1 lutego 2007 r. do 31.12.2008 r. traci moc uchwałą 281/XXXII/08 Traci moc uchwała 293/XXVI/2000 oraz 294/XXVI/2000.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-01-30 12:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:43)
Pobierz - w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie.Obowiązuje od 1 lutego 2007 r. do 31.12.2008 r. traci moc uchwałą 281/XXXII/08 


Traci moc uchwała 293/XXVI/2000 oraz 294/XXVI/2000. (36 KB)
47/V/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-08)
w sprawie skargi sołtysów Dąbrowy, Lucin, Kalej na działalność Burmistrza Śremu.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie skargi sołtysów Dąbrowy, Lucin, Kalej na działalność Burmistrza Śremu. (43 KB)
48/V/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-08)
w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem. zm. studium- 495/XLIII/2023 Zmieniona uchwałą 215/XXV/08, 24/V/11; 242/XXV/2012; 305/XXXII/2017; 473/XLIX/2018 Traci moc uchwała 169/XVI/99.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:01)
Pobierz - w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem. zm. studium- 495/XLIII/2023

Zmieniona uchwałą 215/XXV/08, 24/V/11; 242/XXV/2012; 305/XXXII/2017; 473/XLIX/2018
Traci moc uchwała 169/XVI/99. 
(39 KB)
Załączniki
49/V/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-08)
uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych targowisk-Uchylono uchwałę 455/XL/01Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26 poz.662 z dnia 26.02.2007r. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz - uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych targowisk-Uchylono uchwałę 455/XL/01Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26 poz.662 z dnia 26.02.2007r. Uchwała zrealizowana. (23 KB)
Załączniki
50/V/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-08)
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym". Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.Nr 26 poz. 661 z dnia 26.02.2007 r. Zmiana dot. uchwały 102/XIII/03. zm. 231/XXXI/04; 50/V/07; 489/XLVI/2014 =Obwieszczenie 35 z dn. 18.09.2014r.= Obowiązuje do 31.12.2020r.-ZREALIZOWANA TRACI MOC uchwałą 241/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym". Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.Nr 26 poz. 661 z dnia 26.02.2007 r. Zmiana dot. uchwały 102/XIII/03. zm. 231/XXXI/04; 50/V/07; 489/XLVI/2014 =Obwieszczenie 35 z dn. 18.09.2014r.= Obowiązuje do 31.12.2020r.-ZREALIZOWANA
TRACI MOC uchwałą 241/XXIII/2020 (29 KB)
Załączniki
51/VI/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-05)
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -obowiązuje od 1 kwietnia 2007 r. Traci moc uchwałą 170/ XXI /08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
-obowiązuje od 1 kwietnia 2007 r.

Traci moc uchwałą 170/ XXI /08 (31 KB)
Załączniki
52/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie skargi Pana Zdzisława Piątka na działalność Burmistrza ŚremuUchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz - w sprawie skargi Pana Zdzisława Piątka na działalność Burmistrza ŚremuUchwała zrealizowana. (44 KB)
Załączniki
53/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz - w sprawie skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.Uchwała zrealizowana. (22 KB)
Załączniki
54/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu "Bezpieczne Miasto"- NIEAKTUALNA Zmiana dot. uchwały 113/XII/99 zmienionej uchwałą 276/XXXVII/05, 54/VII/07 i 110/XIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 14:06:37)
Pobierz - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu "Bezpieczne Miasto"- NIEAKTUALNA

Zmiana dot. uchwały 113/XII/99 zmienionej uchwałą 276/XXXVII/05, 54/VII/07 i 110/XIII/07 (23 KB)
55/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Śrem. Obowiązuje od 1 marca 2007 r. Traci moc uchwałą 305/XXVII/2000.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Śrem. Obowiązuje od 1 marca 2007 r. Traci moc uchwałą 305/XXVII/2000. (26 KB)
56/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2007 rokZrealizowana - spr. 31.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2007 rokZrealizowana - spr. 31.12.2007r. (27 KB)
Załączniki
57/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego. Plan uchwalono uchwałą 379/ XLII /09- stwierdzono nieważność uchwały Plan uchwalono uchwałą 432/ XLVIII/10 - stwierdzono nieważność uchwały Uchwalono uchwałą 23/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:12)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego.

Plan uchwalono uchwałą 379/ XLII /09- stwierdzono nieważność uchwały
Plan uchwalono uchwałą 432/ XLVIII/10 - stwierdzono nieważność uchwały
Uchwalono uchwałą 23/ V/ 11 (33 KB)
Załączniki
58/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia mioejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin.- ZREALIZOWANA ( Patrz uchwała 188/XXIII/08 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia mioejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin.- ZREALIZOWANA

( Patrz uchwała 188/XXIII/08 ) (31 KB)
Załączniki
59/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tzw. bramy miasta.`

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:17)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tzw. bramy miasta.` (31 KB)
Załączniki
60/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana dot. uchwały 36/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007Zmiana dot. uchwały 36/IV/07 (34 KB)
Załączniki
61/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Uchwała zrealizowana. (62 KB)
Załączniki
62/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie procedury uchwalania budżetu. Uchwała zmieniona uchwałą 103/XI/07 = TRACI MOC uchwałą Nr 450/XLIX/10 Traci moc uchwała 108/XIII/03 oraz 147/XVII/03.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:46)
Pobierz - w sprawie procedury uchwalania budżetu. Uchwała zmieniona uchwałą 103/XI/07 = TRACI MOC uchwałą Nr 450/XLIX/10

Traci moc uchwała 108/XIII/03 oraz 147/XVII/03. (43 KB)
Załączniki
63/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 84/IX/03zmienionej uchwałą 114/XIV/03 i 161/XX/04. Obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku. Publikacja : Dz. Urz.Woj. Wiel. nr 68, poz. 1793 z 10 maja 2007 r. UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 84/IX/03zmienionej uchwałą 114/XIV/03 i 161/XX/04.
Obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku. Publikacja : Dz. Urz.Woj. Wiel. nr 68, poz. 1793 z 10 maja 2007 r.

UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12 (54 KB)
Załączniki
64/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Śrem i Skarbnika Gminy Śrem o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz - w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Śrem i Skarbnika Gminy Śrem o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Uchwała zrealizowana. (27 KB)
Załączniki
65/VII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. - Arkadiusz Jankowiak

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-04-04 08:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. - Arkadiusz Jankowiak (25 KB)
66/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2006 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2006 rok (23 KB)
Załączniki
67/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru wsi Psarskie. - zmiana dot. uchwały 175/XXII/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru wsi Psarskie. - zmiana dot. uchwały 175/XXII/04 (28 KB)
Załączniki
68/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole C" - zrealizowana uchwałą Nr 176/XXII/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:41)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole C" - zrealizowana uchwałą Nr 176/XXII/08

(50 KB)
Załączniki
69/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie (42 KB)
Załączniki
70/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji. Traci moc uchwała 137/XVI/03. Uchwała ta traci moc w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.nowej ustawy o pracownikach samorządowych.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-15 11:52:53)
Pobierz - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji.
Traci moc uchwała 137/XVI/03.

Uchwała ta traci moc w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.nowej ustawy o pracownikach samorządowych. (23 KB)
Załączniki
71/VIII/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.Traci moc uchwała 339/XXIX/2000.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-08 14:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.Traci moc uchwała 339/XXIX/2000. (24 KB)
72/IX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Działu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego składającego się z Oddziałów Pielęgnacyjno - Opiekuńczych Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-18 23:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Działu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego składającego się z Oddziałów Pielęgnacyjno - Opiekuńczych Uchwała zrealizowana. (28 KB)
73/IX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Laboratorium i Pracowni Bakteriologicznej Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-18 23:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie    w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Laboratorium i Pracowni Bakteriologicznej Uchwała zrealizowana. (26 KB)
74/IX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Zmiana dot. Uchwały 336/XLVII/06 Publikacja w Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 89 z dnia 18 czerwca 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem
w latach 2006-2010. Zmiana dot. Uchwały 336/XLVII/06

Publikacja w Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 89 z dnia 18 czerwca 2007 r. (35 KB)
75/IX/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju (27 KB)
Załączniki
76/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi PsarskiePublikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 114, poz. 2648 z dnia 31 lipca 2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-02 09:26:31)
Pobierz - w sprawie	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi PsarskiePublikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 114, poz. 2648 z dnia 31 lipca 2007 r. (125 KB)
Załączniki
77/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2006 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2006 rok (26 KB)
Załączniki
78/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremieza 2006 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremieza 2006 rok (24 KB)
Załączniki
79/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2006 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2006 rok (27 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - 1. BILANS
1. BILANS
(364 KB)
80/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem. Traci moc uchwała 90/XI/03. Nowa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Traci moc uchwałą 169/ XXI / 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem. Traci moc uchwała 90/XI/03.
Nowa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Traci moc uchwałą 169/ XXI / 08 (27 KB)
81/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 48/V/07.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem.
Zmiana dot. uchwały 48/V/07. (30 KB)
Załączniki
82/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. RIO - orzeka nieważność wyrażenia - " w całości" w § 8 ust. 4 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.. Nr 115 z dnia 1 sierpnia 2007 r. Uchwała TRACI ważność z MOCY PRAWA - nieaktualna Uchwała została zmieniona uchwałą 106/ XI /07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz - w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.   

RIO - orzeka nieważność wyrażenia - " w całości" w § 8 ust. 4
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.. Nr 115 z dnia 1 sierpnia 2007 r. Uchwała TRACI ważność z MOCY PRAWA - nieaktualna

Uchwała została zmieniona uchwałą 106/ XI /07

(48 KB)
Załączniki
83/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Śremie. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 115 z dnia 1 sierpnia 2007 r. TRACI MOC uchwałą 273/XXVIII/2012 Zmiana dot. uchwały 154/XIX/03. zmieniona uchwałą = 140/XV/11 z dn. 27.10.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Śremie.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 115 z dnia 1 sierpnia 2007 r.

TRACI MOC uchwałą 273/XXVIII/2012 
Zmiana dot. uchwały 154/XIX/03. 
zmieniona uchwałą = 140/XV/11 z dn. 27.10.2011 r. (25 KB)
84/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem. traci moc 306/XXVIII/2021= NIEAKTUALNA Zmieniona uchwałą 138/XVII/07, zm. 394/ XLVI / 10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem. traci moc 306/XXVIII/2021= NIEAKTUALNA
Zmieniona uchwałą 138/XVII/07, zm. 394/ XLVI / 10 (25 KB)
Załączniki
85/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną - ZREALIZOWANA (23 KB)
86/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Śremie?Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3   w Śremie?Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007r. (25 KB)
87/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy ? etap II?Uchwała zrealizowana - spr. 13.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy ? etap II?Uchwała zrealizowana - spr. 13.12.2007r. (26 KB)
88/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007Zmiana dot. uchwały 38/IV/07Uchwała zrealizowana (70 KB)
Załączniki
89/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie Traci moc uchwała ; 10/II/06 ; 28/III/06 ; 44/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie Traci moc uchwała ; 10/II/06 ; 28/III/06 ;  44/IV/07 (25 KB)
Załączniki
90/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie.Traci moc uchwała 11/II/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie.Traci moc uchwała 11/II/06 (22 KB)
91/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie.Traci moc uchwała ; 12/II/06 ; 13/II/06 ; 29/III/06 ; 30/III/06 ; 43/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie.Traci moc uchwała ;  12/II/06 ; 13/II/06 ; 29/III/06 ;  30/III/06 ; 43/IV/07 (23 KB)
Załączniki
92/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała : 14/II/06; 31/III/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała : 14/II/06;  31/III/06 (22 KB)
Załączniki
93/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała = 15/II/06 ; 45/IV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała = 15/II/06 ;  45/IV/07 (22 KB)
94/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała 16/II/06 ; 17/II/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwała 16/II/06 ;  17/II/06 (22 KB)
Załączniki
95/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie (22 KB)
Załączniki
96/10/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem . Zmiana dot. uchwały 84/ IX/ 03 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk... Nr 115 , poz. 2691 z dnia 1 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-12 12:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:33)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem . 
Zmiana dot. uchwały 84/ IX/ 03
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk... Nr 115 , poz. 2691 z dnia 1 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12 (23 KB)
97/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2007-2009 Traci moc uchwała 317/XLIV/05 Uchwała 97/11/07 traci moc uchwałą 191/XXIV/08 - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:38)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2007-2009
Traci moc uchwała 317/XLIV/05

Uchwała 97/11/07 traci moc uchwałą 191/XXIV/08 - ZREALIZOWANA (33 KB)
Załączniki
98/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.Traci moc uchwałą 114/XV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:41)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.Traci moc uchwałą 114/XV/07 (26 KB)
99/11/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Śrem 2007-2013 = Nowa uchwała 317/XXXIV/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-03 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:32)
Pobierz - w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Śrem 2007-2013

= Nowa uchwała 317/XXXIV/2013 (26 KB)
Załączniki