Prezentacja dokumentu:


nazwa: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05
numer: 401/LVI/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-09-29)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2006-10-04)
ważny do: (2006-09-29)

treść:

Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05
(97 KB)


Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-04 12:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:


załączniki:
Pobierz dokument - Zał. nr 1 - plan dochodów Zał. nr 1 - plan dochodów nr. 401/LVI/06/ZAL1
(110 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2 - plan wydatków Zał. nr 2 - plan wydatków nr. 401/LVI/06/ZAL2
(114 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3 - plan przychodów i rozchodów Zał. nr 3 - plan przychodów i rozchodów nr. 401/LVI/06/ZAL3
(0 bytes)
Pobierz dokument - Zał. nr 4 -A. plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego. - B. Paln dochodów i wydatków Rachunków dochodów własnych Zał. nr 4 -A. plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego. - B. Paln dochodów i wydatków Rachunków dochodów własnych nr. 401/LVI/06/ZAL4
(0 bytes)
Pobierz dokument - Zał. nr 5 wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2006 roku Zał. nr 5 wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2006 roku nr. 401/LVI/06/ZAL5
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 6 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej. Zał. nr 6 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej. nr. 401/LVI/06/ZAL6
(0 bytes)
Pobierz dokument - Zał. nr 7 -Wydatki związane z realizacją Gminnego Progr. Profilakt. i Rozwiąz. Probl. Alkohol. Gminy Śrem na 2006 rok. Zał. nr 7 -Wydatki związane z realizacją Gminnego Progr. Profilakt. i Rozwiąz. Probl. Alkohol. Gminy Śrem na 2006 rok. nr. 401/LVI/06/ZAL7
(95 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 8 - B. Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej -   II Wydatki. Zał. nr 8 - B. Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej - II Wydatki. nr. 401/LVI/06/ZAL8
(96 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 9 -PROGNOZA KWOTY DŁUGU DO BUDŻETU GMINY ŚREM NA 2006 ROK							Zał. nr 9 -PROGNOZA KWOTY DŁUGU DO BUDŻETU GMINY ŚREM NA 2006 ROK nr. 401/LVI/06/ZAL9
(0 bytes)
Pobierz dokument - Zał. nr 10 -				WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY				Zał. nr 10 - WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY nr. 401/LVI/06/ZAL10
(0 bytes)