☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały.
numer: 392/LVI/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Uchylony
z dnia: (2006-09-29)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2006-11-22)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały.
(106 KB)


Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-04 12:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-11-22 13:57:17)


załączniki:
Pobierz dokument - Zał. Nr 1 - mapa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu Zał. Nr 1 - mapa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu nr. 392/LVI/06/ZAL1
(0 bytes)
Pobierz dokument - Zał. nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie Zał. nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie nr. 392/LVI/06/ZAL2
(20 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych nr. 392/LVI/06/ZAL3
(23 KB)
 
liczba odwiedzin: 3029026