Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo. PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA
numer: 384/LIV/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-08-31)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-01-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo.
PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo. PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA
(75 KB)


Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)


załączniki:
Pobierz dokument - zał. nr 1 - mapa zał. nr 1 - mapa nr. 384/LIV/06/ZAL1
(2 MB)
Pobierz dokument - zał. nr 2 -Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo zał. nr 2 -Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo nr. 384/LIV/06/ZAL2
(21 KB)
Pobierz dokument - zał. nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych zał. nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych nr. 384/LIV/06/ZAL3
(23 KB)