Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r. zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ; = 437/XLVIII/10 = 156/ XVI / 11 OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021
numer: 364/LI/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-06-02)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-03-26)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r.
zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ;         = 437/XLVIII/10         = 156/ XVI / 11
OBWIESZCZENIE ( 13)  z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r. zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ; = 437/XLVIII/10 = 156/ XVI / 11 OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021
(83 KB)


Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)


załączniki: