☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.
numer: 360/LI/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-06-02)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2006-07-25)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.
(48 KB)


Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-07-26 08:14:42)


załączniki:
Pobierz dokument - Zał. nr 1 MAPA Zał. nr 1 MAPA nr. 360/LI/06/ZAL1
(1 MB)
Pobierz dokument - Zał nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Zał nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla obszaru położonego w Górze. nr. 360/LI/06/ZAL2
(20 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych nr. 360/LI/06/ZAL3
(21 KB)
 
liczba odwiedzin: 3029026