☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r.
numer: 338/XLVII/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Dorota Gandecka
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-01-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2006-03-16)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r.
(60 KB)


Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:


załączniki:
Pobierz dokument - Zał. nr 1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zał. nr 1 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr. 338/XLVII/06/ZAL1
(184 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ? złoża kruszywa naturalnego ?Luciny MP? Zał. nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ? złoża kruszywa naturalnego ?Luciny MP? nr. 338/XLVII/06/ZAL2
(21 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych. nr. 338/XLVII/06/ZAL3
(21 KB)
 
liczba odwiedzin: 3044900