Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r.
numer: 337/XLVII/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Dorota Gandecka
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-01-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2006-03-16)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r.
(57 KB)


Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:


załączniki:
Pobierz dokument - Zał. nr 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zał. nr 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr. 337/XLVII/06/ZAL1
(325 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarudziałalności gospodarczej we wsi Nochowo Zał. nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarudziałalności gospodarczej we wsi Nochowo nr. 337/XLVII/06/ZAL2
(21 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych Zał. nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planieinwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych nr. 337/XLVII/06/ZAL3
(21 KB)