Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana.
numer: 409/LVII/06
opis:
autor: Zofia Kłak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Zofia Kłak
status: Obowiązujący
z dnia: (2006-10-26)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2008-01-08)
ważny do: (2007-12-31)

treść:

Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana.
(47 KB)


Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)


załączniki: