Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
44/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5648 dot. uchwały 441/XLV/2018 zm. uchwałą 494/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:26)
(0 bytes)
Załączniki
43/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647 dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:33)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647
dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023
(2 MB)
Załączniki
42/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646 dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:25)
Pobierz - 	w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646
dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023 (511 KB)
Załączniki
41/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023. Traci moc 565/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:46)
Pobierz - 41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023. Traci moc 565/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r. (457 KB)
Załączniki
40/XLIII/23
Projektowany
Z dnia
(2023-03-23)
40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023.-Traci moc 566/XLIX/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:47)
Pobierz - 40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019  zm. 469/XLII/2023.-Traci moc 566/XLIX/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r. (455 KB)
Załączniki
39/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r. TRACI MOC uchwałą 601/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:32)
Pobierz - 39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r.
TRACI MOC uchwałą 601/LII/2024 z 11.04.2024 (749 KB)
38/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE 456/XLVI/2018 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r. TRACI MOC 498/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-01 11:28:22)
Pobierz - 38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE
456/XLVI/2018  zm.36/IV/2019-od 1.09.2019  Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r.
TRACI MOC 498/XLIV/2023
(456 KB)
Załączniki
37/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:44)
Pobierz - 37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r. (469 KB)
Załączniki