☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 30.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
376/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
376/XXXIII/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2022-2026

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 376/XXXIII/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2022-2026 (1 MB)
Załączniki
375/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
375/XXXIII/2022 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 375/XXXIII/2022 w sprawie przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 (1 MB)
Załączniki
377/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
377/XXXIII/2022 w spr. określenia szczegół.warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń. i specjalist.usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalist. usług opiekuń.dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegół. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Traci moc 272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 Obw.(19/XX/2020) Zm. 226/XXIII/2020 Obw.22/XXV/2021; nowa 350/XXXII/2021-uchylona.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1443 z 22.02.2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-23 14:54:39)
Pobierz - 377/XXXIII/2022 w spr. określenia szczegół.warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń. i specjalist.usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalist. usług opiekuń.dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegół. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Traci moc 272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 Obw.(19/XX/2020) Zm. 226/XXIII/2020 Obw.22/XXV/2021; nowa 350/XXXII/2021-uchylona.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1443 z 22.02.2022 (621 KB)
Załączniki
379/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
379/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. dot. uchwały 335/XXXI/2021. Kolejna zm. 409/XXXV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:41:24)
Pobierz - 379/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. dot. uchwały 335/XXXI/2021. Kolejna zm. 409/XXXV/2022 (585 KB)
Załączniki
374/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
374/XXXIII/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie na lata 2022-2025 Traci moc 243/XXV/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 374/XXXIII/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie na lata 2022-2025
Traci moc 243/XXV/2021 (1 MB)
Załączniki
378/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
378/XXXIII/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2022 r. Publik. Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022 poz. 1444 z 22.02.2022r. zm. 421/XXXVI/2022 + Ob. 35/XXXVIII/2022 Traci moc 249/XXV/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-26 09:03:11)
Pobierz - 378/XXXIII/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2022 r. Publik. Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022 poz. 1444 z 22.02.2022r. zm. 421/XXXVI/2022 + Ob. 35/XXXVIII/2022


Traci moc 249/XXV/2021 (554 KB)
Załączniki
31/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
31/XXXIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. 1. Dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1446 z 22.02.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-23 14:54:35)
Pobierz - 31/XXXIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. 1.	Dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1446 z 22.02.2022r. (467 KB)
Załączniki
384/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
384/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 dot. 347/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-28 14:05:12)
Pobierz - 384/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 dot. 347/XXXII/2021 (1 MB)
Załączniki
385/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
385/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok - dot. 348/XXXII/2021 Podlega publik. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 1524 z dn. 25.02.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-28 14:05:13)
Pobierz - 385/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok
- dot. 348/XXXII/2021
Podlega publik. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 1524 z dn. 25.02.2022r. (589 KB)
Załączniki
381/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
381/XXXIII/2022 w sprawie złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Śremskim TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 381/XXXIII/2022 w sprawie złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Śremskim TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie (584 KB)
Załączniki
382/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
382/XXXIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie dot. 441/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 382/XXXIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie dot. 441/XLV/2018 (1 MB)
Załączniki
383/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
383/XXXIII/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 383/XXXIII/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2021 (493 KB)
Załączniki
380/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
380/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. dot. 262/ XXVII /2012 =zm. 250/XXV/2021+ obw. 24/XXVII/2021zm. 380/XXXIII/2022 + Obw. 32/XXXV/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 1445 z dn. 22.02.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:21)
Pobierz - 380/XXXIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem.
dot. 262/ XXVII /2012 =zm. 250/XXV/2021+ obw. 24/XXVII/2021zm. 380/XXXIII/2022 + Obw. 32/XXXV/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 1445 z dn. 22.02.2022r. (491 KB)
Załączniki
4/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
4/XXXIV/2022 w sprawie sprzeciwu wobec agresji Rosji na Ukrainę

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 4/XXXIV/2022 w sprawie sprzeciwu wobec agresji Rosji na Ukrainę (386 KB)
Załączniki
397/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
397/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok. Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022r. poz. 2525 z dn. 31.03.2022r. zm.dot. 348/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-04-04 10:37:06)
Pobierz - 397/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok.
Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022r. poz. 2525 z dn. 31.03.2022r.
zm.dot. 348/XXXII/2021 (804 KB)
Załączniki
393/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
393/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Józefa Chełmońskiego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 393/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Józefa Chełmońskiego w Śremie (1 MB)
Załączniki
398/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
398/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 zm. dot. 347/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 398/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033
zm. dot. 347/XXXII/2021 (1 MB)
Załączniki
392/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
392/XXXIV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 307/1000 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Wyrzece

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 392/XXXIV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 307/1000 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Wyrzece (502 KB)
Załączniki
389/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
389/XXXIV/2022 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2022. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2522 z dn. 31.03.2022r. Obowiązuje od 1.06. do 31.08.2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-04-04 10:37:03)
Pobierz - 389/XXXIV/2022 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2022. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2522 z dn. 31.03.2022r.
Obowiązuje od 1.06. do 31.08.2022 (740 KB)
Załączniki
396/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
396/XXXIV/2022 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Wojciecha w Dalewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 396/XXXIV/2022 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Wojciecha w Dalewie (492 KB)
Załączniki
399/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
399/XXXIV/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 399/XXXIV/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (503 KB)
Załączniki
386/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
386/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2521 z dn. 31.03.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-04-04 10:37:04)
Pobierz - 386/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2521 z dn. 31.03.2022r. (502 KB)
Załączniki
394/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
394/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - zachodniej części wsi Psarskie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 394/XXXIV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - zachodniej części wsi Psarskie (648 KB)
Załączniki
387/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
387/XXXIV/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych- obowiązuje od 1.01.2022. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2403 z dn. 28.03.2022r. Traci moc 233/XXIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-29 09:40:23)
Pobierz - 387/XXXIV/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych- obowiązuje od 1.01.2022. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2403 z dn. 28.03.2022r.
Traci moc 233/XXIII/2016 (490 KB)
Załączniki
388/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
388/XXXIV/2022 sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. Traci moc 337 i 338/XXXI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 388/XXXIV/2022 sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.
Traci moc 337 i 338/XXXI/2021 (3 MB)
Załączniki
395/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
395/XXXIV/2022 w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Śrem na lata 2022 - 2025".Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022r., poz.2524 z dn. 31.03.2022r. Traci moc 411/XLIII/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:53:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-04-04 10:37:08)
Pobierz - 395/XXXIV/2022 w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Śrem na lata 2022 - 2025".Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2022r., poz.2524 z dn. 31.03.2022r.

Traci moc 411/XLIII/2018 (7 MB)
Załączniki
401/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
401/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. zm. dot. 456/XLVI/2018 zm. 36/IV/2019 +obw. 3/V/2019, zm. 401/XXXIV/2022 + Obw. 34/XXXV/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2404 z dnia 28.03.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:41:23)
Pobierz - 401/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. zm. dot. 456/XLVI/2018 zm. 36/IV/2019 +obw. 3/V/2019, zm. 401/XXXIV/2022 + Obw. 34/XXXV/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2404 z dnia 28.03.2022r. (488 KB)
Załączniki
400/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
400/XXXIV/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:53:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 400/XXXIV/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości (484 KB)
Załączniki
391/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
391/XXXIV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 257/1000 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Wyrzece

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:53:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 391/XXXIV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 257/1000 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Wyrzece (503 KB)
Załączniki
390/XXXIV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-24)
390/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem. zm. dot. 264/XXVI/2021 + obw. 33/XXXV/2022 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2523 z dn. 31.03.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-28 09:53:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:16)
Pobierz - 390/XXXIV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem. zm. dot. 264/XXVI/2021 + obw. 33/XXXV/2022
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 2523 z dn. 31.03.2022r. (491 KB)
Załączniki
32/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
32/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4360 z dn. 3.06.2022r. dot. 262/XXVII/2012 zm. 250/XXV/2021 + Obw. 24/XXVII/2021 zm. 380/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:42)
Pobierz - 32/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4360 z dn. 3.06.2022r.
dot. 262/XXVII/2012 zm. 250/XXV/2021  + Obw. 24/XXVII/2021  zm. 380/XXXIII/2022 (476 KB)
Załączniki
34/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
34/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4362 z dn. 3.06.2022r. =dot. 456/XLVI/2018 36/IV/2019 Obwieszczenie (3/V/2019) z dn.30.05.2019 r. tekst jednolity zm, 401/XXXIV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:39)
Pobierz - 34/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4362 z dn. 3.06.2022r.
=dot. 456/XLVI/2018 36/IV/2019 Obwieszczenie (3/V/2019) z dn.30.05.2019 r. tekst jednolity zm, 401/XXXIV/2022 (456 KB)
33/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
33/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4361 z dn. 3.06.2022 r. Dot. 264/XXVI/2021 zm. 390/XXXIV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:40)
Pobierz - 33/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4361 z dn. 3.06.2022 r.
Dot. 264/XXVI/2021 zm.  390/XXXIV/2022 (583 KB)
Załączniki
405/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
405/XXXV/2022 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej 434 w gminie Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4356 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:43)
Pobierz - 405/XXXV/2022 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej 434 w gminie Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4356 z dn. 3.06.2022r. (5 MB)
Załączniki
403/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
403/XXXV/2022 w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4355 z 3.06.2022r. Traci moc 116/XV/07 zm. 208/XXIV/08 + Obwieszczenie 6/XXI/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:44)
Pobierz - 403/XXXV/2022 w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu"
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4355 z 3.06.2022r.

Traci moc 116/XV/07 zm. 208/XXIV/08 + Obwieszczenie 6/XXI/2012 (1 MB)
Załączniki
409/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
409/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju: zm. dot. 335/XXXI/2021, 379/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 409/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju:
zm. dot. 335/XXXI/2021, 379/XXXIII/2022 (584 KB)
Załączniki
412/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
412/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok- dot. 348/XXXII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4363 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:48)
Pobierz - 412/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok- dot. 348/XXXII/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4363 z dn. 3.06.2022r. (1 MB)
Załączniki
411/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
411/XXXV/2022 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022r., poz. 4359 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:47)
Pobierz - 411/XXXV/2022 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022r., poz. 4359 z dn. 3.06.2022r. (537 KB)
Załączniki
408/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
408/XXXV/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4357 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:49)
Pobierz - 408/XXXV/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4357 z dn. 3.06.2022r. (495 KB)
Załączniki
410/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
410/XXXV/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4358 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:45)
Pobierz - 410/XXXV/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4358 z dn. 3.06.2022r. (486 KB)
Załączniki
404/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
404/XXXV/2022 w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Zbrudzewie - obowiązuje od 1.09.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 404/XXXV/2022 w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Zbrudzewie - obowiązuje od 1.09.2022r. (488 KB)
Załączniki
407/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
407/XXXV/2022 sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Ducha w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 407/XXXV/2022 sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Ducha w Śremie (492 KB)
Załączniki
402/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
402/XXXV/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Śrem na lata 2021-2028

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 402/XXXV/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Śrem na lata 2021-2028 (5 MB)
Załączniki
406/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
406/XXXV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zbrudzewie w rejonie ul. Brylantowej i Perłowej oraz ul. Ametystowej i Daktylowej.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 406/XXXV/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zbrudzewie w rejonie ul. Brylantowej i Perłowej oraz ul. Ametystowej i Daktylowej. (634 KB)
Załączniki
413/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
413/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 - zm. dot. 347/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 413/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 - zm. dot. 347/XXXII/2021 (1 MB)
Załączniki
414/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
414/XXXV/2022 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4365 z dn. 3.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:46)
Pobierz - 414/XXXV/2022 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4365 z dn. 3.06.2022r. (773 KB)
Załączniki
415/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
415/XXXVI/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 415/XXXVI/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania (476 KB)
Załączniki
419/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
419/XXXVI/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2022/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4846 z dn. 27.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-01 13:47:36)
Pobierz - 419/XXXVI/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2022/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4846 z dn. 27.06.2022r. (519 KB)
Załączniki
418/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
418/XXXVI/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Śrem na lata 2022-2027

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 418/XXXVI/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Śrem na lata 2022-2027 (4 MB)
417/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
417/XXXVI/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 417/XXXVI/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (488 KB)
416/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
416/XXXVI/2022 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok Sprawozdanie opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz.4911 z dn. 29.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-01 13:47:35)
Pobierz - 416/XXXVI/2022 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Sprawozdanie opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz.4911 z dn. 29.06.2022r. (3 MB)
Załączniki
426/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
426/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli-( dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019 + obw. 4/V/2019) zm.426/XXXVI/2022 + Obw. 36/XXXVIII/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4849 z dn. 27.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-26 09:03:27)
Pobierz - 426/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli-( dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019 + obw. 4/V/2019) zm.426/XXXVI/2022 + Obw. 36/XXXVIII/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4849 z dn. 27.06.2022r. (488 KB)
Załączniki
425/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
425/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 zm. dot. 347/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 425/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 zm. dot. 347/XXXII/2021 (1 MB)
Załączniki
423/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
423/XXXVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 423/XXXVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru gminie Śrem (485 KB)
Załączniki
420/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
420/XXXVI/2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody- nieważność § 4 pkt 1 lit. b, § 5 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. b, § 7 pkt 1 lit. b. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4847 z dn. 27.06.2022 r. TRACI MOC 110/XII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:05:49)
Pobierz - 420/XXXVI/2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody- nieważność  § 4 pkt 1 lit. b, § 5 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. b, § 7 pkt 1 lit. b.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4847 z dn. 27.06.2022 r.
TRACI MOC 110/XII/2015 (686 KB)
Załączniki
422/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
422/XXXVI/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Góra - północ"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 422/XXXVI/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Góra - północ" (571 KB)
Załączniki
421/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
421/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2022 roku zm. dot. 378/XXXIII/2022 + Obw. 35/XXXVIII/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4848 z dn. 27.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-26 09:03:17)
Pobierz - 421/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2022 roku zm. dot. 378/XXXIII/2022 + Obw. 35/XXXVIII/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4848 z dn. 27.06.2022r. (511 KB)
Załączniki
424/XXXVI/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-23)
424/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok zm. dot. 348/XXXII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4910 z dn. 29.06.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-01 13:47:34)
Pobierz - 424/XXXVI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok
zm. dot. 348/XXXII/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4910 z dn. 29.06.2022r. (684 KB)
Załączniki
427/XXXVII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-07-25)
427/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 5810 z dn. 5 sierpnia 2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-07-25 13:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-08-08 09:44:39)
Pobierz - 427/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2022 rok
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 5810 z dn. 5 sierpnia 2022r. (1015 KB)
Załączniki
428/XXXVII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-07-25)
428/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-07-25 13:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 428/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033 (1 MB)
Załączniki
35/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
35/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierzšt na terenie gminy Srem w 2022 r. (dot. 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6721 z dn. 27.09.2022r..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-28 12:42:09)
Pobierz - 35/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierzšt na terenie gminy Srem w 2022 r. (dot. 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022)
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6721 z dn. 27.09.2022r.. (479 KB)
Załączniki
429/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
429/XXXVIII/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i ?remie. Dot. 47/IV/2019; 77/VI/2019 i 359/XXXII/2021. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. ?..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 429/XXXVIII/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i ?remie. Dot. 47/IV/2019; 77/VI/2019 i 359/XXXII/2021.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. ?.. (9 MB)
430/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
430/XXXVIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 430/XXXVIII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie (1 MB)
431/XXXVIII/22
Projektowany
Z dnia
(2022-09-23)
431/XXXVIII/2022 w sprawie zniesienia pomnika przyrody "Aleja lipowa w Mechlinie" z jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna. Dot. 27/IV/2015; 67/V/2019, 96/IX/2019 Obw. 7/XI/2019 . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. ?..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-29 08:29:05)
Pobierz - 431/XXXVIII/2022 w sprawie zniesienia pomnika przyrody "Aleja lipowa w Mechlinie" z jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna. Dot. 27/IV/2015; 67/V/2019, 96/IX/2019 Obw. 7/XI/2019 .
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. ?.. (1 MB)
Załączniki
433/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
433/XXXVIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033. Zm. dot. 347/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 433/XXXVIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033. Zm. dot. 347/XXXII/2021 (1 MB)
432/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
432/XXXVIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy ?rem na 2022 rok. Zm. dot. 348/XXXII/2021 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. ?..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 432/XXXVIII/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy ?rem na 2022 rok. Zm. dot. 348/XXXII/2021
Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. ?.. (829 KB)
434/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
434/XXXVIII/2022 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 434/XXXVIII/2022 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (489 KB)
36/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
36/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019 + Obw. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 ) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6722 z dn. 27.09.2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-28 12:42:07)
Pobierz - 36/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dot. 417/XLIII/2018  zm. 37/IV/2019 + Obw. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 )
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6722 z dn. 27.09.2022 (465 KB)
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 2008656