Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
10/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
10/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 10/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
10/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
10/XLII/2018 = NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017). KOLEJNA zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm.474/XLIX/2018 obwieszcz. 1/II/2018 zm.50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r. poz.790 z dn. 19.01.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:23)
Pobierz - 10/XLII/2018 = NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017). KOLEJNA zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm.474/XLIX/2018 obwieszcz. 1/II/2018 zm.50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r. poz.790 z dn. 19.01.2018 r. (218 KB)
Załączniki
11/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
11/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 11/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie (89 KB)
Załączniki
11/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
11/XLIII/2018 r. w spr. ogł. jedn.tekstu uchwały w spr.trybu udzielania i rozlicz.dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz.kontroli prawidło. ich pobrania i wykorzystania=Dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLII/2018 kolejna zm. 455/XLVI/2018; 478/XLIX/2018; kolejna zm 69/V/2019 +Obw. 6/ IX/2019. TRACI MOC 352/XXXII/2021 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2990 z dn. 4.04.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:23)
Pobierz - 11/XLIII/2018 r. w spr. ogł. jedn.tekstu uchwały w spr.trybu udzielania i rozlicz.dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz.kontroli prawidło. ich pobrania i wykorzystania=Dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLII/2018 kolejna zm. 455/XLVI/2018; 478/XLIX/2018; kolejna zm 69/V/2019 +Obw. 6/ IX/2019. TRACI MOC 352/XXXII/2021
Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2990 z dn. 4.04. (834 KB)
Załączniki
12/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
12/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 12/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie (88 KB)
Załączniki
12/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
12/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym - dot. 395/XL/2017 zm. 414/XLIII/2018 NIEAKTUALNE Podlega publikacji -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4845 z dn. 13.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz - 12/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym - dot. 395/XL/2017 zm. 414/XLIII/2018 NIEAKTUALNE

Podlega publikacji -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4845 z dn. 13.06.2018 r. (206 KB)
Załączniki
13/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
13/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 13/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie (89 KB)
Załączniki
13/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
13/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10+ 66/VIII/11+ Obw. 7 z 2021r.+ 419/XLIII/2018 Obw. 13/XLV/18 zm. 152/XIV/2020 + obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ obw. 23/XXVI/2021 Podlega publikacji- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4846 z dn. 13.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - 13/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10+ 66/VIII/11+ Obw. 7 z 2021r.+ 419/XLIII/2018 Obw. 13/XLV/18 zm. 152/XIV/2020 + obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ obw. 23/XXVI/2021


Podlega publikacji- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4846 z dn. 13.06.2018 r. (188 KB)
Załączniki
14/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
14/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 14/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028 (509 KB)
Załączniki
14/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
14/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem -- NIEAKTUALNE WYCOFANO z publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-12-18 14:24:16)
Pobierz - 14/XLV/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem -- NIEAKTUALNE

WYCOFANO z publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. (196 KB)
Załączniki
15/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
15/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.10145 z dn. 17.12.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-18 14:59:40)
Pobierz - 15/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok

Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.10145 z dn. 17.12.2018 r. (441 KB)
Załączniki
15/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
Obwieszczenie 15/XLVI/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem ( dot. uchwały 477/LII/10 zm. 418/XLIII/2018) Kolejna zm. 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019= NIEAKT. -Nowa uchwała 483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023 Publikację - Dz. Urzędowy Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5435 z dn. 4.07.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:23)
Pobierz - Obwieszczenie 15/XLVI/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem ( dot. uchwały 477/LII/10 zm. 418/XLIII/2018) Kolejna zm. 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019= NIEAKT. -Nowa uchwała 483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023
Publikację - Dz. Urzędowy Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5435 z dn. 4.07.2018 r. (194 KB)
Załączniki
16/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
16/XLIX/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie = dot. uchwały180/XVIII/2016 zm. 444/XLV/2018- Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. - 2018 r. poz. 8151 z 23.10.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Pobierz - 16/XLIX/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie = dot. uchwały180/XVIII/2016 zm. 444/XLV/2018- Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021


Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. - 2018 r. poz. 8151 z 23.10.2018 r. (287 KB)
Załączniki
1/I/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
1/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 1/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (88 KB)
Załączniki
1/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
Obwieszczenie 1/II/2018= NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = dot. 430/XLIV/2018; 443/XLV/18; 474/XLIX/2018; kolejna zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020 Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 10141 z dn. 15.12.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Pobierz - Obwieszczenie 1/II/2018= NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = dot. 430/XLIV/2018; 443/XLV/18; 474/XLIX/2018; kolejna zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020

Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 10141 z dn. 15.12.2018 r. (222 KB)
Załączniki
1/XLVIII/2018
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-21)
1/XLVIII/2018 w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-26 15:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-02-28 13:45:23)
Pobierz - 1/XLVIII/2018 w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (95 KB)
Załączniki
2/I/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
2/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( K. Sarnowska)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 2/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( K. Sarnowska) (84 KB)
Załączniki
3/I/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie (88 KB)
Załączniki
400/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
400/XLII/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2018-2021 = TRACI MOC 463/XLVI/2018 TRACI MOC 281/XXX/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:48)
Pobierz - 400/XLII/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2018-2021 = TRACI MOC 463/XLVI/2018

TRACI MOC 281/XXX/2017 (434 KB)
Załączniki
401/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
401/XLII/2018 w sprawie zgłoszenia sołectwa Borgowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - 401/XLII/2018 w sprawie zgłoszenia sołectwa Borgowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"= ZREALIZOWANA (181 KB)
Załączniki
402/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
402/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie PLAN 44/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:33)
Pobierz - 402/XLII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie
PLAN 44/IV/2019 (1 MB)
Załączniki
403/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
403/XLII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. dot. 348/XXXVII/2017 zm. 373/XL/2017 = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:48)
Pobierz - 403/XLII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. dot. 348/XXXVII/2017 zm. 373/XL/2017 = NIEAKTUALNA (1 MB)
Załączniki
404/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
404/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-11 14:58:44)
Pobierz - 404/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego- ZREALIZOWANA (198 KB)
Załączniki
405/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
405/XLII/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 405/XLII/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w gminie Śrem (270 KB)
Załączniki
406/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
406/XLII/2018 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:57)
Pobierz - 406/XLII/2018 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu- ZREALIZOWANA (204 KB)
Załączniki
407/XLII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
407/XLII/2018 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania = zm. dot. 399/XLI/2017 Obw. 11/XLIII/18 zm. 455/XLVI/2018; zm.478/XLIX/2018+ 69/V/2019 + Obw. 6/IX/2019 - TRACI MOC 352/XXXII/2021 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 poz. 789 z 19.01.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:38)
Pobierz - 407/XLII/2018 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania = zm. dot. 399/XLI/2017 Obw. 11/XLIII/18 zm. 455/XLVI/2018; zm.478/XLIX/2018+ 69/V/2019 + Obw. 6/IX/2019 - TRACI MOC 352/XXXII/2021

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 poz. 789 z 19.01.2018 r. (630 KB)
Załączniki
408/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
408/XLIII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo - etap II Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 poz. 3651 z dn. 24.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-25 14:12:55)
Pobierz - 408/XLIII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Zbrudzewo - etap II

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 poz. 3651 z dn. 24.04.2018 r. (3 MB)
Załączniki
409/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
409/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:57:10)
Pobierz - 409/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem- NIEAKTUALNA (1 MB)
Załączniki
410/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
410/XLIII/2018 w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023" TRACI MOC 349/XXXVII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:20:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 410/XLIII/2018 w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023"
TRACI MOC 349/XXXVII/2017 (7 MB)
Załączniki
411/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
411/XLIII/2018 w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Śrem na lata 2018 - 2021"- NIEAKTUALNA - Nowa uchwała 395/XXXIV/2022 Publikację w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 poz. 2969 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-28 09:51:54)
Pobierz - 411/XLIII/2018 w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Śrem na lata 2018 - 2021"- NIEAKTUALNA - Nowa uchwała 395/XXXIV/2022

Publikację w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 poz. 2969 z dn. 4.04.2018 r. (2 MB)
Załączniki
412/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
412/XLIII/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Błociszewie= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:22)
Pobierz - 412/XLIII/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Błociszewie= NIEAKTUALNA (187 KB)
Załączniki
413/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
413/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do stowarzyszenia Polska Sieć "Energie Cités" ( Przedstawiciel - Burmistrz Śremu) zm. dot. 90/X/11 TRACI MOC - 51/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:31)
Pobierz - 413/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do stowarzyszenia Polska Sieć "Energie Cités"
( Przedstawiciel - Burmistrz Śremu) zm. dot. 90/X/11
TRACI MOC - 51/IV/2019 (186 KB)
Załączniki
414/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
414/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym. TRACI MOC 318/XXVIII/2021 = zm. dot.395/XL/17 =Obwieszcz. 12/XLV/2018 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2970 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz - 414/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym. TRACI MOC 318/XXVIII/2021 = zm. dot.395/XL/17 =Obwieszcz. 12/XLV/2018

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2970 z dn. 4.04.2018 r. (193 KB)
Załączniki
415/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
415/XLIII/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2018 roku Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2971 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)
Pobierz - 415/XLIII/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2018 roku

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2971 z dn. 4.04.2018 r. (202 KB)
Załączniki
416/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
416/XLIII/2018 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2018 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2972 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:41)
Pobierz - 416/XLIII/2018 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2018

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2972 z dn. 4.04.2018 r. (1 MB)
Załączniki
417/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
417/XLIII/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - wchodzi w życie z dn. 1.09.2018 r.= zm. 37/IV/2019- 1.09.2019 Obwieszcz. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 + Obw. 36/XXXVIII/2022 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2973 z dn. 4.04.2018 r. Traci moc uchwała 303/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-26 09:03:21)
Pobierz - 417/XLIII/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - wchodzi w życie z dn. 1.09.2018 r.= zm. 37/IV/2019- 1.09.2019 Obwieszcz. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 + Obw. 36/XXXVIII/2022

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2973 z dn. 4.04.2018 r.
Traci moc uchwała 303/XXXI/2017 (190 KB)
Załączniki
418/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
418/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem zm. dot. 477/LII/10 zm. 308/XXXIII/2013 Obwieszczenie 21/XXXV/2013 zm. 418/XLIII/18 + Obwieszcz.15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019 = NIEAKT. -Nowa 483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2981 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:35)
Pobierz - 418/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem zm. dot. 477/LII/10 zm. 308/XXXIII/2013 Obwieszczenie 21/XXXV/2013 zm. 418/XLIII/18 + Obwieszcz.15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019 = NIEAKT. -Nowa 483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023


Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2981 z dn. 4.04.2018 r. (178 KB)
Załączniki
419/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
419/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10; 66/VIII/11; Obwieszcz. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/2018 +Obwieszcz. 13/XLV/2018 zm. 152/XIV/2020 + Obw. 14/XVI/20 +zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2982 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-04 14:37:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - 419/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10; 66/VIII/11; Obwieszcz. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/2018 +Obwieszcz. 13/XLV/2018 zm. 152/XIV/2020 + Obw. 14/XVI/20 +zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2982 z dn. 4.04.2018 r. (185 KB)
Załączniki
420/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
420/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028 zm. 396/XLI/17

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:29)
Pobierz - 420/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028

zm. 396/XLI/17
(512 KB)
Załączniki
421/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
421/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok zm. 397/XLI/17 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. 2018 poz. 2988 z dn. 4.04.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:30)
Pobierz - 421/XLIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok

zm. 397/XLI/17
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. 2018 poz. 2988 z dn. 4.04.2018 r. (572 KB)
Załączniki
422/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
422/XLIII/2018 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-03-30 11:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:48)
Pobierz - 422/XLIII/2018 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej = NIEAKTUALNA (178 KB)
Załączniki
423/XLIII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-29)
423/XLIII/2018 w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.= NIEAKT. Wchodzi w życie z dniem podjęcia -podlega publikacji = Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2989 z dn. 4.04.2018 r. Traci moc 256/XXVII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-29 13:57:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz - 423/XLIII/2018 w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.= NIEAKT.

Wchodzi w życie z dniem podjęcia -podlega publikacji = Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2989 z dn. 4.04.2018 r.

Traci moc 256/XXVII/2012 (300 KB)
Załączniki
424/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
424/XLIV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie dot.117/XII/2015 zm. 356/XXXVIII/2017 Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4948 z dn. 18.06.2018 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 14:53:29)
(0 bytes)
Załączniki
425/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
425/XLIV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie dot. 200/XXI/2016 zm. 346/XXXVII/2017 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4525 z dn. 5.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-06 07:41:57)
Pobierz - 425/XLIV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie
dot. 200/XXI/2016 zm. 346/XXXVII/2017
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4525 z dn. 5.06.2018 r. (5 MB)
Załączniki
426/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
426/XLIV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie dot. 307/XXXII/2017 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4949 z dn. 18.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 14:53:29)
Pobierz - 426/XLIV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i Mechlinie
dot. 307/XXXII/2017

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4949 z dn. 18.06.2018 r. (1 MB)
Załączniki
427/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
427/XLIV/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Śrem TRACI MOC 380/XLVI/98 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3860 z 7 maja 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-05-08 12:21:05)
Pobierz - 427/XLIV/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Śrem

TRACI MOC 380/XLVI/98

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3860 z 7 maja 2018 r. (191 KB)
Załączniki
428/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
Uchwała 428/XLIV/2018 uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo= ZREALIZOWANA TRACI MOC - 69/VII/2015 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3861 z 7 maja 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - Uchwała 428/XLIV/2018 uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo= ZREALIZOWANA
TRACI MOC - 69/VII/2015

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3861 z 7 maja 2018 r. (179 KB)
Załączniki
429/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
429/XLIV/2018 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo Traci moc uchwała 69/VII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 429/XLIV/2018 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo

Traci moc uchwała 69/VII/2015 (3 MB)
Załączniki
430/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
430/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -NIEAKTUALNA Zm. dot. 293/XXXI/2017 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3862 z 7 maja 2018 r. - obwieszczenie 1/II/2018 zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020, Obwieszcz. 18/XX/20

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:55)
Pobierz - 430/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -NIEAKTUALNA Zm. dot. 293/XXXI/2017
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3862 z 7 maja 2018 r. - obwieszczenie 1/II/2018 zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020, Obwieszcz. 18/XX/20
(190 KB)
Załączniki
431/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
431/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Wojciecha w Dalewie = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:22)
Pobierz - 431/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Wojciecha w Dalewie = NIEAKTUALNA (185 KB)
Załączniki
432/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
432/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła parafialnego p. w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:22)
Pobierz - 432/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła parafialnego p. w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce = NIEAKTUALNA (188 KB)
Załączniki
433/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
433/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p. w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9 = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)
Pobierz - 433/XLIV/2018 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p. w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9 = NIEAKTUALNA (191 KB)
Załączniki
434/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
434/XLIV/2018 w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.3863 z 7 maja 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - 434/XLIV/2018 w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.3863 z 7 maja 2018 r. (295 KB)
Załączniki
435/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
435/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028 zm. dot. 396/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:49:08)
Pobierz - 435/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028
zm. dot. 396/XLI/2017 (514 KB)
Załączniki
436/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
436/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok zm. dot. 397/XLI/2017 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3864 z 7 maja 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:30)
Pobierz - 436/XLIV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok
zm. dot. 397/XLI/2017

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3864 z 7 maja 2018 r. (426 KB)
Załączniki
437/XLIV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-26)
437/XLIV/2018 w sprawie zasięgnięcia opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 11:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:49:09)
Pobierz - 437/XLIV/2018 w sprawie zasięgnięcia opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Śremie (179 KB)
Załączniki
438/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
438/XLV/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok SPRAWOZDANIE podlega publikacji -Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4916 z dn. 18.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:28)
Pobierz - 438/XLV/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

SPRAWOZDANIE podlega publikacji -Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4916 z dn. 18.06.2018 r. (9 MB)
Załączniki
439/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
439/XLV/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 439/XLV/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (175 KB)
Załączniki
440/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
440/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i Pysząca.= dot. 201/XXI/2016 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 6084 z dn. 25.07.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:25)
Pobierz - 440/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i Pysząca.= dot. 201/XXI/2016

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 6084 z dn. 25.07.2018 r. (3 MB)
Załączniki
441/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
441/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie = zm. uchwały- 494/XLIII/2023 dot. 242/XXVI/2016 Przystąpienie do zm. 382/XXXIII/2022. zm. uchwały- 494/XLIII/2023 + obw.44/XLIV/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 6947 z dn. 11.09.2018 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:25)
(0 bytes)
Załączniki
442/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
442/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni miejskiej w Śremie. PLAN uchwalono 76/VI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Pobierz - 442/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni miejskiej w Śremie.
PLAN uchwalono 76/VI/2019 (577 KB)
Załączniki
443/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
443/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej NIEAKTUALNA zm. dot. 293/XXXI/2017; Obwieszczenie 1/II/2018 zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 Obwieszcz. 18/XX/2020 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4842 z dn. 13.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-31 14:40:10)
Pobierz - 443/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej NIEAKTUALNA  zm. dot. 293/XXXI/2017; Obwieszczenie 1/II/2018 zm. 50/IV/2019 Obwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 Obwieszcz. 18/XX/2020

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4842 z dn. 13.06.2018 r. (189 KB)
Załączniki
444/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
444/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie= dot. 180/XVIII/2016 + Obwieszcz. 16/XLIX/2018 -Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4843 z dn. 13.06.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:53)
Pobierz - 444/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie= dot. 180/XVIII/2016 + Obwieszcz. 16/XLIX/2018 -Traci moc uchwałą 302/XXVIII/2021


Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4843 z dn. 13.06.2018 r. (179 KB)
Załączniki
445/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
445/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028 zm. dot. 396/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 445/XLV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028
 zm. dot. 396/XLI/2017 (507 KB)
Załączniki
446/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
446/XLV/2018 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie nr 335/XLVII/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków = dot. uchwały 335/XLVII/06 = NIEAKTUALNA Stwierdzono nieważność § 16 ist. 1 i 2 ww. uchwały.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - 446/XLV/2018 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie nr 335/XLVII/06 w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków = dot. uchwały 335/XLVII/06 = NIEAKTUALNA


Stwierdzono nieważność § 16 ist. 1 i 2 ww. uchwały. (185 KB)
Załączniki
447/XLV/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-07)
447/XLV/2018 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych- NIEAKTUALA -ROZSTRZYGN. NADZOR. RIO Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4844 z dn. 13.06.2018 r. Nieaktualna- 142/XV/11 + Obwieszczenie 3 z 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-11 07:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-17 14:44:14)
Pobierz - 447/XLV/2018 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych- NIEAKTUALA -ROZSTRZYGN. NADZOR. RIO

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4844 z dn. 13.06.2018 r.

Nieaktualna- 142/XV/11 + Obwieszczenie 3 z 2012 r. (196 KB)
Załączniki
448/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
448/XLVI/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie ( dot. 308/XXXII/2017 zm. 329/XXXIV/2017) Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2018 r. poz. 6351 z 20.08.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-08-21 15:33:43)
Pobierz - 448/XLVI/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie
( dot. 308/XXXII/2017 zm. 329/XXXIV/2017)
Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2018 r. poz. 6351 z 20.08.2018 r. (8 MB)
Załączniki
449/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
449/XLVI/2018 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie ( dot. 306/XXXII/2017 zm. 372/XL/2017) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r. poz. 7363 z dn. 2.10.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-03 15:22:58)
Pobierz - 449/XLVI/2018 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w Nochowie ( dot. 306/XXXII/2017 zm. 372/XL/2017) 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r. poz. 7363 z dn. 2.10.2018 r. (7 MB)
Załączniki
450/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
450/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie. PLAN uchwalono - 95/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 13:03:05)
Pobierz - 450/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie.
PLAN uchwalono - 95/IX/2019 (652 KB)
Załączniki
451/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
451/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Śremie przy ul. Gostyńskiej= TRACI MOC - 45/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:31)
Pobierz - 451/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Śremie przy
ul. Gostyńskiej= TRACI MOC - 45/IV/2019 (357 KB)
Załączniki
452/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
452/XLVI/2018 w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem" zm. 199/XX/2020- NIEAKTUALNA TRACI MOC: 330/XXXIV/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:54:59)
Pobierz - 452/XLVI/2018 w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem" zm. 199/XX/2020- NIEAKTUALNA

TRACI MOC: 330/XXXIV/2017 (3 MB)
Załączniki
453/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
453/XLVI/2018 w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Śrem Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 poz. 5426 z dn. 4 lipca 2018 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:59)
(0 bytes)
Załączniki
454/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
454/XLVI/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Dąb Śremiak" Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5427 z dn. 4 lipca 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:59)
Pobierz - 454/XLVI/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Dąb Śremiak"

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5427 z dn. 4 lipca 2018 r. (1 MB)
Załączniki
455/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
455/XLVI/2018 zm uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadz. przez osoby prawne niebędące jednostk. samorządu terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz.kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzyst.( zm. dot. 399/XLI/2017 zm. 470/XLII/2018 Obw.11/XLIII/2018+455/XLVI/18+478/XLIX/2018+69/V/2019- Obw. 6/IX/2019) - TRACI MOC 352/XXXII/2021.Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5428 z dnia 4 lipca 2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:35)
Pobierz - 455/XLVI/2018 zm uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadz. przez osoby prawne niebędące jednostk. samorządu terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadz.kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzyst.( zm. dot. 399/XLI/2017 zm. 470/XLII/2018 Obw.11/XLIII/2018+455/XLVI/18+478/XLIX/2018+69/V/2019- Obw. 6/IX/2019) - TRACI MOC 352/XXXII/2021.Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5428 z dnia 4 lipca 2018

(1 MB)
Załączniki
456/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
456/XLVI/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów =NIEAKTUALNA zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019+ zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022+ obw. 38/XLII/2023 TRACI MOC 498/XLIV/2023 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5429 z dnia 4 lipca 2018 r. TRACI MOC 280/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-01 11:28:27)
Pobierz - 456/XLVI/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów =NIEAKTUALNA
 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019+ zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022+ obw. 38/XLII/2023 TRACI MOC 498/XLIV/2023


Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5429 z dnia 4 lipca 2018 r.  

TRACI MOC 280/XXIX/2016
(185 KB)
Załączniki
457/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
457/XLVI/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śrem Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5432 z dn. 4 lipca 2018 r. TRACI MOC 202/XXVII/04; 207/XXIV/08; 95/X/11; 129/XIV/11 oraz obwieszczenie 9/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:49:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:59)
Pobierz - 457/XLVI/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śrem

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5432 z dn. 4 lipca 2018 r.

TRACI MOC 202/XXVII/04; 207/XXIV/08; 95/X/11; 129/XIV/11 oraz obwieszczenie 9/2012

(189 KB)
Załączniki
458/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
458/XLVI/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5433 z dn. 4.07.2018 r. TRACI MOC 202/XXVII/04;207/XXIV/08; 95/X/11; 129/XIV/11 Obwieszcz. 9/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:58)
Pobierz - 458/XLVI/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5433 z dn. 4.07.2018 r.

TRACI MOC 202/XXVII/04;207/XXIV/08; 95/X/11; 129/XIV/11 Obwieszcz. 9/2012 (188 KB)
Załączniki
459/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
459/XLVI/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5441 z dn. 4.07.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:58)
Pobierz - 459/XLVI/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5441 z dn. 4.07.2018 r. (731 KB)
Załączniki
460/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
460/XLVI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028= zm. dot. 396/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:49:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 460/XLVI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028= zm. dot. 396/XLI/2017
(509 KB)
Załączniki
461/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
461/XLVI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = dot. 397/XLI/2017 Podlega publikacji - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2018r. poz. 5434 z dn. 4.07.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:58)
Pobierz - 461/XLVI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = dot. 397/XLI/2017

Podlega publikacji - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2018r. poz. 5434 z dn. 4.07.2018 r. (572 KB)
Załączniki
462/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
462/XLVI/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 462/XLVI/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu (187 KB)
Załączniki
463/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
463/XLVI/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2018-2021- Traci moc uchwałą 30/IV/2019 TRACI MOC 400/XLII/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:32)
Pobierz - 463/XLVI/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2018-2021- Traci moc uchwałą 30/IV/2019

TRACI MOC 400/XLII/2018 (435 KB)
Załączniki
464/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
464/XLVI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów wyborczych na obszarze gminy Śrem dla wyborów do Rady Powiatu w Śremie TRACI MOC 472/XLV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 464/XLVI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów wyborczych na obszarze gminy Śrem dla wyborów do Rady Powiatu w Śremie

TRACI MOC 472/XLV/2014 (182 KB)
Załączniki
465/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
465/XLVI/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem- zm. 20/III/2019 TRACI MOC -94/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Pobierz - 465/XLVI/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem- zm. 20/III/2019
TRACI MOC -94/IX/2019 (309 KB)
Załączniki
466/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
466/XLVI/2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 466/XLVI/2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (199 KB)
Załączniki
467/XLVI/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
467/XLVI/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu= Traci moc uchwałą 365/XXXII/2021 TRACI MOC 20/III/2014 - od 1 lipca 2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-20 11:29:43)
Pobierz - 467/XLVI/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu= Traci moc uchwałą 365/XXXII/2021

TRACI MOC 20/III/2014 - od 1 lipca 2018 r. (181 KB)
Załączniki
468/XLVII/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-12)
468/XLVII/2018 w sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem odrębnych obwodów głosowania = NIEAKTUALNA Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7023 z dn. 17.09.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-12 14:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:47)
Pobierz - 468/XLVII/2018 w sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem odrębnych obwodów głosowania = NIEAKTUALNA

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7023 z dn. 17.09.2018 r. (281 KB)
Załączniki
469/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
469/XLIX/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8124 z 23.10.2018 r. TRACI MOC 124/XI/2019 TRACI MOC 335/XLVII/06. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody - nieważność §5; -§ 14; -§ 19 ust. 4.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-22 14:33:33)
Pobierz - 469/XLIX/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8124 z 23.10.2018 r. TRACI MOC 124/XI/2019
TRACI MOC 335/XLVII/06. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody - nieważność §5; -§ 14; -§ 19 ust. 4. (229 KB)
Załączniki
470/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
470/XLIX/2018 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8125 z 23.10.2018 r. NIEAKT. 447/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-23 16:28:31)
Pobierz - 470/XLIX/2018 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8125 z 23.10.2018 r.
NIEAKT. 447/XLV/2018 (194 KB)
Załączniki
471/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
471/XLIX/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2018 r. poz. 9385 z dn. 29.11.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:11)
Pobierz - 471/XLIX/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2018 r. poz. 9385 z dn. 29.11.2018 r. (3 MB)
Załączniki
472/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
472/XLIX/2018 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przystąpienie do zm. studium 49/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:31)
Pobierz - 472/XLIX/2018 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przystąpienie do zm. studium 49/IV/2019 (191 KB)
Załączniki
473/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
473/XLIX/2018 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. dot. 48/V/07. TRACI MOC uchwałą- 495/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:24)
(0 bytes)
Załączniki
474/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
474/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej= NIEAKTUALNA zm. dot. 293/XXXI/2017. Obwieszczenie 1/II /2018; zm. 50/IV/2019; Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8126 z 23.10.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - 474/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej= NIEAKTUALNA zm. dot. 293/XXXI/2017. Obwieszczenie 1/II /2018; zm. 50/IV/2019; Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8126 z 23.10.2018 r. (186 KB)
Załączniki
475/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
475/XLIX/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody- Stwierdzono nieważność uchwały w całości = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Pobierz - 475/XLIX/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody- Stwierdzono nieważność uchwały w całości
= NIEAKT. (855 KB)
Załączniki
476/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
476/XLIX/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa = Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność uchwały w całości.= NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:24)
Pobierz - 476/XLIX/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa = Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność uchwały w całości.= NIEAKT. (3 MB)
Załączniki
477/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
477/XLIX/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność uchwały w całości.= NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Pobierz - 477/XLIX/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność uchwały w całości.= NIEAKT. (3 MB)
Załączniki
478/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
478/XLIX/2018 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozlicz. dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostk.samorząd.terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania= zm. dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLII/2018 + Obw. 11/XLIII/2018 zm. 455/XLVI/2018; zm. 478/XLIX/2018; zm. 69/V/2019+ Obw.6/IX/2019. =Traci Moc 352/XXXII/2021 Publik.Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8127 z 23.10.201

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:36)
Pobierz - 478/XLIX/2018 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozlicz. dotacji dla przedszkoli i szkół niepubl. i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostk.samorząd.terytorial. lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania= zm. dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLII/2018 + Obw. 11/XLIII/2018 zm. 455/XLVI/2018; zm. 478/XLIX/2018; zm. 69/V/2019+ Obw.6/IX/2019. =Traci Moc 352/XXXII/2021
Publik.Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8127 z 23.10.201 (1 MB)
Załączniki
479/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
479/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028= zm. dot. 396/XLI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 479/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028= zm. dot. 396/XLI/2017 (513 KB)
Załączniki
480/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
480/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = zm. dot. 397/XLI/2017 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. - 2018 r. poz. 8150 z 23.10.2018 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-26 15:42:32)
Pobierz - 480/XLIX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok = zm. dot. 397/XLI/2017

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. - 2018 r. poz. 8150 z 23.10.2018 r. (656 KB)
Załączniki
481/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
481/XLIX/2018 w sprawie Statutu gminy Śrem ( obowiązuje od 9.11.2018) TRACI moc - 211/XXI/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego - z 2018 r. poz. 8281 z dn. 25.10.2018 r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność § 47 ust. 3 ww. uchwały

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Pobierz - 481/XLIX/2018 w sprawie Statutu gminy Śrem ( obowiązuje od 9.11.2018) TRACI moc - 211/XXI/2016
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego - z 2018 r. poz. 8281 z dn. 25.10.2018 r.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody -Stwierdzono nieważność § 47 ust. 3 ww. uchwały (954 KB)
Załączniki
482/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
482/XLIX/2018 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. zm. 35/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:31)
Pobierz - 482/XLIX/2018 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. zm. 35/IV/2019 (253 KB)
Załączniki
483/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
483/XLIX/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 483/XLIX/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (406 KB)
Załączniki
484/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
484/XLIX/2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 484/XLIX/2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (435 KB)
Załączniki
485/XLIX/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-18)
485/XLIX/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego ( na 2019 r.) Traci moc uchwałą 128/XI/2019 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. , poz. 8128 z 23.10.2018 r. Traci moc uchwała 393/XLIX/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Pobierz - 485/XLIX/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego ( na 2019 r.) Traci moc uchwałą 128/XI/2019

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. , poz. 8128 z 23.10.2018 r.

Traci moc uchwała 393/XLIX/2017
(180 KB)
Załączniki
4/I/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
4/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie ( A.Mieloszyński; Nina Stępa)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 4/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie ( A.Mieloszyński; Nina Stępa) (84 KB)
Załączniki
5/I/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
5/I/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu - NIEAKTUALNA Traci moc 467/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-25 10:29:03)
Pobierz - 5/I/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu - NIEAKTUALNA
Traci moc 467/XLVI/2018 (180 KB)
Załączniki
6/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
6/II/2018 w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 6/II/2018 w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie (89 KB)
Załączniki
7/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
7/II/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie ( Żaneta Koch, Zastępca -Barbara Ratajczak)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 7/II/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie
( Żaneta Koch, Zastępca -Barbara Ratajczak) (90 KB)
Załączniki
8/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
8/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 8/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie (87 KB)
Załączniki
9/II/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-13)
9/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 14:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 9/II/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie (88 KB)
Załączniki