☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
 
Wymagane dokumenty:
 
Formularz deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2020
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarowania Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 21
tel. 61 28 47 174
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
Obowiązek wypełnienia deklaracji wynika z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), który stanowi że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Termin składania:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-03-26)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-20 12:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-27 13:17:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656