Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
463/LI/10/ZAL3
Obowiązujący
Z dnia
(2010-11-18)
Zał. Nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2010-11-18 13:37:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zał. Nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych (32 KB)