Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1084/10
Uchylony
Z dnia
(2010-12-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmieniony zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r. Zmieniony zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie.
Zmieniony zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
Zmieniony zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.


Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r. (34 KB)
1034/10
Uchylony
Z dnia
(2010-10-07)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie gminy Śrem oraz opłat za zajęcie pasa dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Uchylone zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 14 lutego 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-24 14:21:58)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie gminy Śrem oraz opłat za zajęcie pasa dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchylone zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 14 lutego 2012r.

(43 KB)
1008/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-08-27)
w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarzd Zmienione zarządzeniem nr 149/2012 Burmistrza Śremu z dnia 22 listopada 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-29 07:33:38)
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarzd
Zmienione zarządzeniem nr 149/2012 Burmistrza Śremu z dnia 22 listopada 2012r. (28 KB)
1006/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-08-25)
w sprawie powierzenia stanowiska dytektora Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dytektora Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (25 KB)
1005/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-08-25)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE (25 KB)
946/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-17)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nochowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (28 KB)
929/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-18)
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (28 KB)
903/10
Uchylony
Z dnia
(2010-04-09)
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. Traci moc z dniem 5 maja 2013r. Nowe zarządzenie Burmistrza nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-04-16 07:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-17 14:54:08)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.
Traci moc z dniem 5 maja 2013r.
Nowe zarządzenie Burmistrza nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013 (52 KB)
898/10
Uchylony
Z dnia
(2010-04-02)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie Zmieniony Zarządzeniem nr 1084/10 z dnia 2 grudnia 2010r. Zmieniony Zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r. Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 10/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-04-12 07:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmieniony Zarządzeniem nr 1084/10 z dnia 2 grudnia 2010r.
Zmieniony Zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.


Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 10/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. (25 KB)
Załączniki
893/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-01)
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE (26 KB)
892/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-01)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2018-08-03 14:19:18)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE (26 KB)
889/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-01)
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2018-08-03 14:19:18)
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE (26 KB)
881/10
Uchylony
Z dnia
(2010-03-18)
w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie Uchylone zarzadzeniem Kierownika Urzędu Nr 8/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz - w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie
Uchylone zarzadzeniem Kierownika Urzędu Nr 8/2012 z dnia 11 czerwca 2012r. (25 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Regulamin
Regulamin
(52 KB)
843/10
Zmieniony
Z dnia
(2010-02-05)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października. Zmienione Zarządzeniem nr 39/2011 z dnia 3 lutego 2011r. Zmienione Zarządzeniem nr 51/2013 z dnia 20 maja 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-10 07:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października.
Zmienione Zarządzeniem nr 39/2011 z dnia 3 lutego 2011r.
Zmienione Zarządzeniem nr 51/2013 z dnia 20 maja 2013r. (27 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załącznik
Załącznik
(857 KB)
836/10
Uchylony
Z dnia
(2010-01-26)
w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Zmienione zarządzeniem nr 903/10 z dnia 9 kwietnia 2010r. Tracą moc z dniem 15 maja 2013r. Nowe zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wydzierżawnia i wynajomowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadanaiu gminy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-17 14:54:08)
Pobierz - w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
Zmienione zarządzeniem nr 903/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
Tracą moc z dniem 15 maja 2013r. 
Nowe zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wydzierżawnia i wynajomowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadanaiu gminy (70 KB)
821/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-31)
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-01-11 09:08:35)
Pobierz - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009. (26 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(102 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(98 KB)
820/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-30)
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego połozonego w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów 15/60 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-31 10:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego połozonego w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów 15/60 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego. (26 KB)
819/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-30)
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-31 10:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (35 KB)
818/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-30 07:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt (32 KB)
817/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-28)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-30 07:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (25 KB)
816/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-30 07:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (29 KB)
815/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia siódmego przetargu ustnaego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Romera

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-30 07:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia siódmego przetargu ustnaego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Romera (26 KB)
814/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-21)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-30 07:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r. (35 KB)
Załączniki
813/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-21)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-23 07:13:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (28 KB)
812/09
Uchylony
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie Uchylony zarządzeniem nr 21/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-12-20 09:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
Uchylony zarządzeniem nr 21/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. (27 KB)
Załączniki
807/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-07)
w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-05 08:32:59)
Pobierz - w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych-NIEOBOWIĄZUJĄCE (41 KB)
Załączniki
806/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-04)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. (34 KB)
Załączniki
805/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-04)
zmianiejące zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmianiejące zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok (46 KB)
804/09
Uchylony
Z dnia
(2009-12-04)
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 21 lutego 2011r. Nowy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2011

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-23 06:43:04)
Pobierz - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie.
Traci moc z dniem 21 lutego 2011r. Nowy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2011 (24 KB)
Załączniki
803/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-01)
w sprawie dokonania zmiany do Zarządzenia nr 797/09 Burmistzra Śremu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Jaskulskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie dokonania zmiany do Zarządzenia nr 797/09 Burmistzra Śremu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Jaskulskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (26 KB)
802/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-30)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok. Zmienione zarządzeniem nr 805/09 z dnia 4 grudnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-03 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:23)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok.
Zmienione zarządzeniem nr 805/09 z dnia 4 grudnia 2009r. (103 KB)
801/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-03 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja (26 KB)
800/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
zmieniejące zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-03 14:47:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniejące zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie (28 KB)
799/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie wygaśnięcia zwykłego zarządu nieruchomością niezabudowaną położoną w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-26 08:32:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wygaśnięcia zwykłego zarządu nieruchomością niezabudowaną położoną w Dąbrowie (28 KB)
798/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezptzretargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-26 08:32:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezptzretargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości (26 KB)
797/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Jaskulskiego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zmienione zarządzeniem nr 803/09 z dnia 1 grudnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-12-08 07:30:23)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Jaskulskiego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zmienione zarządzeniem nr 803/09 z dnia 1 grudnia 2009r. (29 KB)
796/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie powołania Komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Śremie (21 KB)
Załączniki
795/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne (35 KB)
794/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-19)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji imprezy plenerowej "Anielska Wigilia na Rynku"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji imprezy plenerowej "Anielska Wigilia na Rynku" (26 KB)
793/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-18)
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu (27 KB)
792/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-18)
w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 800/09 z dnia 26 listopada 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-12-03 14:47:42)
Pobierz - w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 800/09 z dnia 26 listopada 2009r. (27 KB)
791/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-18)
uchylające zarządzenie nr 521/08 z dnia 28 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Wiejskiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 521/08 z dnia 28 października 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Wiejskiej. (25 KB)
790/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-16)
zmieniejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok (36 KB)
Załączniki
789/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-16)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej. Zmienione zarządzeniem nr 927/10 z dnia 14 maja 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-20 14:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-28 09:07:57)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej.
Zmienione zarządzeniem nr 927/10 z dnia 14 maja 2010r. (32 KB)
788/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-13)
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2010 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-13 14:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2010 rok (25 KB)
Załączniki
787/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-12)
zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach pozamiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-13 10:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-20 12:38:30)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 z dnia 9 stycznia 2007 r. 
w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach pozamiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(83 KB)
786/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-12)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym działki 525/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-13 10:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym działki 525/2 
na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
(27 KB)
785/09
Uchylony
Z dnia
(2009-10-30)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-10 07:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r. (25 KB)
784/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-26)
w sprawie nieodpłatnego zrzeczenia się samochodu osobowego marki OPEL KADETT na rzecz Skarbu Państwa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-27 10:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nieodpłatnego zrzeczenia się samochodu osobowego marki OPEL KADETT na rzecz Skarbu Państwa (27 KB)
783/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-19)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-27 10:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie (26 KB)
782/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-19)
w srawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Łąkowej i Dąbrowskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-27 10:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w srawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Łąkowej i Dąbrowskiego w Śremie (26 KB)
781/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-19)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-27 10:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2009r. (25 KB)
Załączniki
780/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-14)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Nochowie przy ul. Gościnnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Zmienione zarządzeniem nr 1011/10 z dnia 2 wrzesnia 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-22 07:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-21 08:48:08)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Nochowie przy ul. Gościnnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Zmienione zarządzeniem nr 1011/10 z dnia 2 wrzesnia 2010r. (26 KB)
779/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-16 13:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem (28 KB)
778/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-08)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie i obsługę akcji zimowej 2009/2010 i 2010/2011 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-16 13:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie i obsługę akcji zimowej 2009/2010 i 2010/2011 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem (27 KB)
777/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-08)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu, w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego. Zmienione zarządzeniem nr 1014/10 z dnia 2 września 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-16 13:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-21 08:48:10)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu, w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego.
Zmienione zarządzeniem nr 1014/10 z dnia 2 września 2010r. (26 KB)
776/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-08)
uchylające zarządzenie nr 493/08 z dnia 2 września 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uźytkownika wieczystego gruntu położonego w Dalewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-16 13:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 493/08 z dnia 2 września 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uźytkownika wieczystego gruntu położonego w Dalewie (25 KB)
775/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-01)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-16 13:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie (26 KB)
774/09
Projektowany
Z dnia
(2009-10-01)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ulicznego Nowe Osiedla:Dabrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-09 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ulicznego Nowe Osiedla:Dabrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie (26 KB)
773/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-01)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego naq sorzdaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, polozonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-09 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego naq sorzdaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, polozonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica (26 KB)
772/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-30)
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-09 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009. (26 KB)
Załączniki
771/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-09 09:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r. (33 KB)
Załączniki
770/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-25)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Łąkowej i Dąbrowskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 782/09 z dnia 19 października 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-10-06 07:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-10-27 10:15:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Łąkowej i Dąbrowskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 782/09 z dnia 19 października 2009r. (27 KB)
769/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-22)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-24 13:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek. (25 KB)
768/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-16)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-21 13:41:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego (293 KB)
767/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-11)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-15 07:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (27 KB)
766/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-11)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-15 07:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja (26 KB)
765/09
Zaprojektowany
Z dnia
(2009-09-07)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-15 07:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (27 KB)
764/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-04)
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-07 07:55:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
(80 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(66 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(25 KB)
763/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-04)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-07 07:55:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/7
(26 KB)
762/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-01)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1399/8.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-02 07:05:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich
oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1399/8.
(26 KB)
761/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-28)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-31 11:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
(26 KB)
760/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-28)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-31 11:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(27 KB)
759/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-27)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-27 15:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(27 KB)
758/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-27)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-27 15:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony
(27 KB)
757/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-26)
w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego w postaci kosy spalinowej OLEO - MAC, używanej przez aresztantów wykonujących prace pielęgnacyjno - konserwacyjne na zieleni miejskiej zgodnie z umową nr 2/PRK.GK/09 z dnia 05.01.2009 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-27 15:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego w postaci kosy spalinowej OLEO - MAC, używanej przez aresztantów wykonujących prace pielęgnacyjno - konserwacyjne na zieleni miejskiej zgodnie z umową nr 2/PRK.GK/09 z dnia 05.01.2009 r. (25 KB)
756/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-21)
uchylające zarządzenie nr 685/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.G.Roweckiego 4/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-21 14:24:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 685/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.G.Roweckiego 4/24 (26 KB)
755/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-18)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok (32 KB)
Załączniki
754/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzece

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzece (25 KB)
753/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszacej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszacej (25 KB)
752/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (25 KB)
751/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraGimnazjum Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraGimnazjum Nr 1 w Śremie (25 KB)
750/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-17)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-20 12:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego 
w Nochowie
(25 KB)
749/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-11)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okacji "Letniej biesiady na rynku".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-13 09:49:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okacji "Letniej biesiady na rynku". (25 KB)
748/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-31)
w sprawie powołania komisji przetargowej na rewitalizację (przebudowę) Rynku - budowa fontanny miejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-05 08:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na rewitalizację (przebudowę) Rynku - budowa fontanny miejskiej (27 KB)
747/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-30)
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wlkp. 10 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-05 08:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wlkp. 10 w Śremie (27 KB)
746/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-30)
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-05 08:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność gminy Śrem (85 KB)
Załączniki
745/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-29)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację (przebudowę rynku) - budowa fontanny miejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-04 11:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację (przebudowę rynku) - budowa fontanny miejskiej (25 KB)
744/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-29)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-05 08:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie (25 KB)
743/09
Uchylony
Z dnia
(2009-07-29)
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 września 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-04 11:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Pobierz - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 września 2014r. (25 KB)
742/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-29)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. 750-lecia

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-04 11:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. 750-lecia (26 KB)
741/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-28)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-31 12:04:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego (26 KB)
740/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-28)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-31 12:04:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. (26 KB)
739/09
Projektowany
Z dnia
(2009-07-21)
w sprawie powołania Gminnej komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zmienione zarządzeniem nr 834/10 z dnia 25 stycznia 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-31 12:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2010-01-26 11:13:27)
Pobierz - w sprawie powołania Gminnej komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Zmienione zarządzeniem nr 834/10 z dnia 25 stycznia 2010r. (26 KB)
Załączniki
738/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-21)
w sprawie powołania kimisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poznańskiej 9 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-31 12:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania kimisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poznańskiej 9 w Śremie (27 KB)
737/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-20)
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-31 12:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej (27 KB)
736/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-20)
zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 2 kwietnia 2010r. Nowe zarządzenie nr 898/10 z dnia 2 kwietnia 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-04-12 07:14:22)
(0 bytes)
735/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta Orłowskiego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta Orłowskiego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
733/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Talaskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Talaskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
732/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Bekas ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Bekas ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
731/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Mikołajczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Mikołajczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
730/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Ratajczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczycieka mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Ratajczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczycieka mianowanego (30 KB)
729/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Dziaska ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Dziaska ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (30 KB)
728/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Osinkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Osinkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
727/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Wojna ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Wojna ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (30 KB)
726/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-17)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2009-07-23 14:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2009r. (25 KB)
Załączniki
725/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-15)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na adaptację budynku przedszkola w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na adaptację budynku przedszkola w Dąbrowie (26 KB)
724/09
Projektowany
Z dnia
(2009-07-13)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok. (36 KB)
Załączniki
723/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. 1-go Maja (bocznej) i ul. Nowy Rynek w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. 1-go Maja (bocznej) i ul. Nowy Rynek w Śremie (27 KB)
722/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-10)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie (345 KB)
721/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-10)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/28

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/28 (26 KB)
720/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-07)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont, modernizację i zabezpieczenie górnej części Wieży Wodociągowej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-13 15:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont, modernizację i zabezpieczenie górnej części Wieży Wodociągowej w Śremie (26 KB)
719/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-06)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę fontanny miejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-13 15:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę fontanny miejskiej (27 KB)
718/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-06)
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania i obiegu dokumentacji w elektronicznym systemie el-Dok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-13 15:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:11)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania i obiegu dokumentacji w elektronicznym systemie el-Dok NIEOBOWIĄZUJĄCE (30 KB)
Załączniki
717/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-29)
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-13 15:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009 (26 KB)
Załączniki
716/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-13 15:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r. (33 KB)
Załączniki
715/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Kopernika i Nenckiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Kopernika i Nenckiego w Śremie (26 KB)
714/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej na adaptację budynku na przedszkole w Dąbrowie Zmienione zarządzeniem nr 725 z dnia 15 lipca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-20 15:59:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na adaptację budynku na przedszkole w Dąbrowie
Zmienione zarządzeniem nr 725 z dnia 15 lipca 2009r. (26 KB)
713/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie (26 KB)
712/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie gminie Śrem długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 6 115 977 z ł z pzreznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy Śrem na 2009 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie gminie Śrem długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 6 115 977 z ł z pzreznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy Śrem na 2009 rok. (28 KB)
711/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-23)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (26 KB)
710/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-18)
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 5 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 5 w Śremie (27 KB)
709/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-17)
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 600046P (ul. Topolowa) i drodze gminnej nr 60061P (ul. Wiśniowej) we wsi Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 600046P (ul. Topolowa) i drodze gminnej nr 60061P (ul. Wiśniowej) we wsi Psarskie (27 KB)
708/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-15)
zmieniające zarządzenie nr 650/09 ew sprawie oddania w najem części nieruchomości połoźonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie nr 650/09 ew sprawie oddania w najem części nieruchomości połoźonych w Śremie (29 KB)
707/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Szkolnejw Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy (ca 850 mb) oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną (ca 860mb)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Szkolnejw Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy (ca 850 mb) oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną (ca 860mb) (27 KB)
706/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-05)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. (26 KB)
705/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-05)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna". (26 KB)
704/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-04)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r. (30 KB)
Załączniki
703/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego Nowe Osiedla: Dąbrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego Nowe Osiedla: Dąbrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie (27 KB)
702/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-01)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90 (27 KB)
701/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-01)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie (25 KB)
700/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-27)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok (30 KB)
Załączniki
699/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-03)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2009

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2009 (26 KB)
698/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ulicznego w Psarskim - ul. Astrowa, Azaliowa, Fiołkowa, Szafirkowa, Różana

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ulicznego w Psarskim - ul. Astrowa, Azaliowa, Fiołkowa, Szafirkowa, Różana (26 KB)
697/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-26)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-01 08:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. (29 KB)
696/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-25)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-01 08:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Zbrudzewie (25 KB)
695/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-25)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości polozonej w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-01 08:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości polozonej w Psarskiem (25 KB)
694/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-25)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-01 08:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie (25 KB)
693/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 736/09 z dnia 20 lipca 2009r. Traci moc z dniem 2 kwietnia 2010r. Nowe zarządzenie nr 898/10 z dnia 2 kwietnia 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-04-12 07:14:22)
(0 bytes)
Załączniki
692/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-18)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. (27 KB)
691/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej modernizacji ulicy Popiełuszki w Śremie na odcinku od ul. Polnej do ul. Końcowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej modernizacji ulicy Popiełuszki w Śremie na odcinku od ul. Polnej do ul. Końcowej (27 KB)
690/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej budowy ulicy Osiedlowej w Niesłabinie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej budowy ulicy Osiedlowej w Niesłabinie (27 KB)
689/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-15)
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r. (28 KB)
Załączniki
688/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-15)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości połozonej w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości połozonej w Dąbrowie (297 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załącznik
Załącznik
(291 KB)
687/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-14)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4'

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4' (25 KB)
686/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-13)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 10/8 Uchylone zarządzeniem nr 1013/10 z dnia 2 września 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-21 08:48:10)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 10/8
Uchylone zarządzeniem nr 1013/10 z dnia 2 września 2010r. (26 KB)
685/09
Uchylony
Z dnia
(2009-05-13)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.G.Roweckiego 4/24. Uchylone zarządzeniem nr 756/09 z dnia 21 sierpnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-08-21 14:24:15)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.G.Roweckiego 4/24.
Uchylone zarządzeniem nr 756/09 z dnia 21 sierpnia 2009r. (27 KB)
684/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-13)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/12 (27 KB)
683/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-12)
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem (27 KB)
682/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-12)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Zmienione zarządzeniem nr 692/09 z dnia 18 maja 2009r. Zmienione zarządzeniem nr 697/09 z dnia 26 maja 2009r. Zmienione zarządzeniem nr 706/09 z dnia 5 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:35)
Pobierz - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Zmienione zarządzeniem nr 692/09 z dnia 18 maja 2009r.
Zmienione zarządzeniem nr 697/09 z dnia 26 maja 2009r.
Zmienione zarządzeniem nr 706/09 z dnia 5 czerwca 2009r. (25 KB)
Załączniki
681/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-11)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Franciszkańskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Franciszkańskiej (26 KB)
680/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-11)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego 14/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego 14/6 (27 KB)
679/09
Uchylony
Z dnia
(2009-05-06)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-12 08:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r. (24 KB)
678/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-06)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-12 08:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego (29 KB)
677/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-04)
Zarządzenie Nr 677/09 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-12 08:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 677/09 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Śremu (25 KB)
676/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4" Zmienione zarządzeniem nr 687/09 z dnia 14 maja 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-05-15 14:22:55)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4"
Zmienione zarządzeniem nr 687/09 z dnia 14 maja 2009r. (29 KB)
675/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie powolania komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 701/09 z dnia 1 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-08 14:19:34)
Pobierz - w sprawie powolania komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie.
Zmienione zarządzeniem nr 701/09 z dnia 1 czerwca 2009r. (27 KB)
674/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-28)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-04 14:09:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2009r. (25 KB)
Załączniki
673/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-27)
w sprawie powołaniaq komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Śrem na powierzchni obejmujacej ok. 10 tys. m2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-04 14:09:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołaniaq komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Śrem na powierzchni obejmujacej ok. 10 tys. m2 (30 KB)
672/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-27)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-04 14:09:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009 rok (32 KB)
671/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-27)
uchylające zarządzenie nr 448/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L.Okulickiego 12/33

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-29 13:30:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 448/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L.Okulickiego 12/33 (26 KB)
670/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-27)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem części nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-29 13:30:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem części nieruchomości położonych w Śremie (28 KB)
669/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-27)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 616/06 z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-29 13:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 616/06 z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu (25 KB)
668/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-17)
w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Błociszewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Błociszewie (27 KB)
667/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-16)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks. piotra Wawrzyniaka w Śremie do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks. piotra Wawrzyniaka w Śremie do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie (27 KB)
666/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (30 KB)
665/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Śremie (31 KB)
664/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Włdadysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Włdadysława Zamoyskiego w Nochowie (32 KB)
663/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyrzece

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Wyrzece (31 KB)
662/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej (31 KB)
661/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
w sprawie powołania Zespolu dla wypracowania Programu Informatyzacji Gminy Śrem na lata 2008 - 2013

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Zespolu dla wypracowania Programu Informatyzacji Gminy Śrem na lata 2008 - 2013 (27 KB)
660/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-15)
W sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - W sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem (27 KB)
659/09
Uchylony
Z dnia
(2009-04-14)
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Mickiewicza 10 Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 23/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-10 10:13:04)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Mickiewicza 10
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 23/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. (60 KB)
Załączniki
658/09
Uchylony
Z dnia
(2009-04-14)
w sprawie wprowadzenia "instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" budynku Urzędu Miejskiego w Śremie. Pl. 20 Października 1 - Ratusz Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 22/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-10 10:13:04)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia "instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" budynku Urzędu Miejskiego w Śremie. Pl. 20 Października 1 - Ratusz
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 22/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. (54 KB)
Załączniki
657/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-09)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Leśniej w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-04-16 07:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Leśniej w Nochowie (26 KB)
656/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-09)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. Kompleks sportowy realizowany w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-04-16 07:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. Kompleks sportowy realizowany w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (26 KB)
655/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-08)
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Śrem miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-09 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Śrem miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (32 KB)
654/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-07)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzefaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-09 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzefaży zniczy i wiązanek (25 KB)
653/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-06)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-09 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem (27 KB)
652/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-31)
w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę ulicy Przemysłowej w Śremie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zamenhofa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-08 10:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę ulicy Przemysłowej w Śremie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zamenhofa (27 KB)
651/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-31)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2688 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-08 10:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2688 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich (26 KB)
650/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-31)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 708/09 z dnia 15 czerwca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:38)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 708/09 z dnia 15 czerwca 2009r. (905 KB)
649/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-31)
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustwami na rok 2009

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustwami na rok 2009 (25 KB)
Załączniki
648/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-31)
zmieniejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009r. (30 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - załącznik
załącznik
(107 KB)
647/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-30)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne (25 KB)
Załączniki
646/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-27)
uchylające zarządzenie nr 466/08 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/48

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 466/08 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/48 (26 KB)
645/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-27)
uchylające zarządzenie nr 573/09 z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy S.Grota Roweckiego 4/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 573/09 z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy S.Grota Roweckiego 4/10 (26 KB)
644/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-27)
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do zawarcia umowy o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do zawarcia umowy o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych (26 KB)
643/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (21 KB)
Załączniki
642/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-30)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (23 KB)
641/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu so Śremskiego Sportu Spółka z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu so Śremskiego Sportu Spółka z o.o. (22 KB)
640/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. (22 KB)
639/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-23)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie na 2009 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie na 2009 rok (95 KB)
638/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-20)
w sprawie konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem (23 KB)
637/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-19)
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działanu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz - w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działanu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  NIEOBOWIĄZUJĄCE (21 KB)
Załączniki
636/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-17)
w sprawie przeznazenia do zamiany gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Wybickiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznazenia do zamiany gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Wybickiego (29 KB)
635/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-16)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnyh, wewnętrznych i innyh będących w zarządzie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-30 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnyh, wewnętrznych i innyh będących w zarządzie gminy Śrem. (27 KB)
634/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-16)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont elewacji budynków z uwzględnieniem remontu dachu, zlokalizowanych w Śremie przy Placu 20 Października 1.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-24 13:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont elewacji budynków z uwzględnieniem remontu dachu, zlokalizowanych w Śremie przy Placu 20 Października 1. (27 KB)
633/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-16)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont chodników na ul. Krótkiej (od ul. Gostyńskiej do ul. Kosynierów) i ul. Grottgera (od ul. Chełmońskiego do ul. Wyspiańskiego) w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-24 13:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont chodników na ul. Krótkiej (od ul. Gostyńskiej do ul. Kosynierów) i ul. Grottgera (od ul. Chełmońskiego do ul. Wyspiańskiego) w Śremie (23 KB)
632/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-16)
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2205/285

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-24 13:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2205/285 (22 KB)
Załączniki
631/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-06)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-24 13:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem (21 KB)
630/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetagowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa ul. Leśnej w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetagowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa ul. Leśnej w Psarskich (27 KB)
629/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetagowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej ulicy Andersena i Korczaka - Helenki w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetagowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej ulicy Andersena i Korczaka - Helenki w Śremie (27 KB)
628/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej ulicy Owocowej w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej ulicy Owocowej w Psarskiem (27 KB)
627/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - utrzymanie dóg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - utrzymanie dóg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem (27 KB)
626/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej (22 KB)
625/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-10 08:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 (22 KB)
624/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-06 10:49:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca" (21 KB)
623/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-04)
w sprawie powolania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 631/09 z dnia 6 marca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-06 10:49:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-03-24 13:51:17)
Pobierz - w sprawie powolania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.
Zmienione zarządzeniem nr 631/09 z dnia 6 marca 2009r. (27 KB)
622/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-03)
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-06 10:49:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (24 KB)
621/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-02)
w sprawie ustalenia podziału środków finasowych zapisanych w budżecie gminy na 2009 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zkup usług remontowych i w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 - zakup usług remontowych (drogi powiatowe w mieście).

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-04 07:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia podziału środków finasowych zapisanych w budżecie gminy na 2009 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zkup usług remontowych i w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 - zakup usług remontowych (drogi powiatowe w mieście). (34 KB)
620/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Leśniej w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-04 07:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Leśniej w Nochowie (27 KB)
619/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-27)
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-04 07:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r. (22 KB)
Załączniki
618/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-20)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-04 07:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gminy Śrem (28 KB)
617/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-19)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Astrowej w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Astrowej w Psarskich (26 KB)
616/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-18)
w sprawie przekazania na majątek Straży Miejskiej w Śremie środka trwałego - system monitorowania terenu obejmujacego przystań kajakową na rzece Warcie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na majątek Straży Miejskiej w Śremie środka trwałego - system monitorowania terenu obejmujacego przystań kajakową na rzece Warcie (22 KB)
615/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza (34 KB)
614/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-17)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza (33 KB)
613/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-17)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 525/1 i 525/0 na poszerzenie nieruchomosci sąsiedniej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 525/1 i 525/0 na poszerzenie nieruchomosci sąsiedniej. (22 KB)
612/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-17)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składy komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzenie Gminy Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 612/09 z dnia 17 lutego 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania i uzupełnienia składy komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzenie Gminy Śrem.
Zmienione zarządzeniem nr 612/09 z dnia 17 lutego 2009r. (22 KB)
611/09
Zmieniony
Z dnia
(2009-02-16)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem nieruchomości komunalnych. Zmienione zarządzeniem nr 92/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-23 10:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:07)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem nieruchomości komunalnych.
Zmienione zarządzeniem nr 92/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. (24 KB)
610/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-13)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/2 i 525/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-20 15:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/2 i 525/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej (23 KB)
609/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-13)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/04, 2410/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-20 15:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/04, 2410/6 (23 KB)
608/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-10)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Warty w Śremie - Promenada

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-20 15:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Warty w Śremie - Promenada (23 KB)
607/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-10)
w sprawie powołania komisji do likwidacji zniszczonej wiaty przystankowej autobusowej komunikacji miejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-20 15:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji do likwidacji zniszczonej wiaty przystankowej autobusowej komunikacji miejskiej (21 KB)
606/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-09)
w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w sołectwie Kawcze

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-20 15:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej w sołectwie Kawcze (22 KB)
Załączniki
605/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-06)
uchylające zarządzenie nr 544/08 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 12/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-13 07:19:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 544/08 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 12/22 (22 KB)
604/09
Uchylony
Z dnia
(2009-02-06)
uchylające zarządzenie nr 505/08 z dnia 22 września 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-13 07:19:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-02-27 11:05:55)
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 505/08 z dnia 22 września 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3 (22 KB)
603/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-06)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 5/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-13 07:19:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 5/4 (23 KB)
602/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-05)
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Śremie przy Pl. 20 Października 11 wraz z gruntem o pow. 100 m2 położonym na Pl. 20 Października

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Śremie przy Pl. 20 Października 11
wraz z gruntem o pow. 100 m2 położonym na Pl. 20 Października (26 KB)
Załączniki
601/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-05)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 510/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem służebności przesyłu

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 510/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem 
służebności przesyłu (21 KB)
600/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-05)
uchylające zarządzenie nr 525/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 12/15

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 525/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie
przy ul. Leopolda Okulickiego 12/15 (22 KB)
599/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-03)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (27 KB)
598/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-03)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gostyńskiej

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gostyńskiej (22 KB)
597/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-03)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul.Letniej

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul.Letniej (22 KB)
596/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok (22 KB)
Załączniki
595/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada"
w Śremie (27 KB)
594/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka"
w Śremie (27 KB)
593/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 5 "Mali Przyrodnicy"
w Śremie (27 KB)
592/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Projs Julia
(2009-02-11 08:26:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka"
w Śremie (27 KB)
591/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 978/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:10:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:25)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 978/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
590/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 979 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:25)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii 
Konopnickiej w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 979 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
589/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 980/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:24)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich 
w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 980/10 z dnia 12 lipca 2010r. (28 KB)
588/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie Zmienione zarządzeniem nr 981/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:24)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego 
Chłapowskiego w Bodzyniewie
Zmienione zarządzeniem nr 981/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
587/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Władysława Reymonta w Krzyżanowie Zmienione zarządzeniem nr 982/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:23)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Władysława Reymonta
w Krzyżanowie
Zmienione zarządzeniem nr 982/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
586/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Zmienione zarządzeniem nr 983/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:23)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Pyszącej.
Zmienione zarządzeniem nr 983/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
585/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyrzece Zmienione zarządzeniem nr 984/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:22)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyrzece
Zmienione zarządzeniem nr 984/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
584/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie Zmienione zarządzeniem nr 985/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:22)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
Zmienione zarządzeniem nr 985/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
583/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie Zmienione zarządzeniem nr 986/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:21)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
Zmienione zarządzeniem nr 986/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
582/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie Zmienione zarządzeniem nr 987/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:21)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
Zmienione zarządzeniem nr 987/10 z dnia 12 lipca 2010r. (29 KB)
581/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 988/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:21)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Śremie.
Zmienione zarządzeniem nr 988/10 z dnia 12 lipca 2010r. (27 KB)
580/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 989/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Longina Maj
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-06 09:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-07-15 13:51:20)
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie. 
Zmienione zarządzeniem nr 989/10 z dnia 12 lipca 2010r. (28 KB)
579/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie przekazania na majątek Straży Miejskiej w Śremie środka trwałego - system monitorowania miasta

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na majątek Straży Miejskiej w Śremie środka trwałego - system monitorowania miasta (22 KB)
578/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem. (26 KB)
577/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-28)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34 (27 KB)
576/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-27)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2009r. (21 KB)
Załączniki
575/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-26)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009 rok. (28 KB)
574/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 1/18

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 1/18 (23 KB)
573/09
Uchylony
Z dnia
(2009-01-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/10. Uchylone Zarządzeniem nr 645/09 z dnia 27 marca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-04-03 14:13:43)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/10.
Uchylone Zarządzeniem nr 645/09 z dnia 27 marca 2009r. (22 KB)
572/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-20)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej na salę sportową + świetlicę w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej na salę sportową + świetlicę w Krzyżanowie (23 KB)
571/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-20)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Staszica (24 KB)
Załączniki
569/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-16)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dot. wyboru kandudata na stanowisko ds. księgowości i obsługi bankowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dot. wyboru kandudata na stanowisko ds. księgowości i obsługi bankowej (21 KB)
568/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-14)
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy (22 KB)
567/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-14)
w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 938/10 z dnia 10 czerwca 2010 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-18 13:56:33)
Pobierz - w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 938/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. (42 KB)
Załączniki
566/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Makuszyńskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Makuszyńskiego (22 KB)
565/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, połozonej w Śremie przy ul. Skłodowskiej - Curie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, połozonej w Śremie przy ul. Skłodowskiej - Curie (36 KB)
564/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-12)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaśminowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaśminowej (36 KB)
563/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-12)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko ds. ewidencji i obsługi majątku

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko ds. ewidencji i obsługi majątku (21 KB)
562/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-12)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyboru kandydata na stanowisko ds. regulacji majatkowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyboru kandydata na stanowisko ds. regulacji majatkowych (21 KB)
561/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-07)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. (34 KB)
560/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-07)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-16 14:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. (28 KB)
33/11
Uchylony
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie polityki zarządzania ryzykiem Zmienione zarządzeniem nr 3/2012 Kierownika Urzędu z dnia 15 marca 2012r. Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 7/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:15:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz - w sprawie polityki zarządzania ryzykiem
Zmienione zarządzeniem nr 3/2012 Kierownika Urzędu z dnia 15 marca 2012r.
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 7/2012 z dnia 6 czerwca 2012r. (52 KB)
Załączniki
24/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-11)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ze specjalnego funduszu nagród Zmienione zarządzeniem nr 98/2013 z dnia 9 września 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-17 07:24:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-09-17 13:52:39)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ze specjalnego funduszu nagród
Zmienione zarządzeniem nr 98/2013 z dnia 9 września 2013r. (26 KB)
Załączniki
23/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-11)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-17 07:24:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (26 KB)
Załączniki
18/11
Uchylony
Z dnia
(2011-01-04)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-12 06:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.

Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r. (36 KB)
9/10
Uchylony
Z dnia
(2010-12-22)
w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Śrem we wspólnotach mieszkaniowych Uchylone zarządzeniem nr 270/2011 z dnia 30 grudnia 20011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-30 13:46:49)
Pobierz - w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy 
Śrem we wspólnotach mieszkaniowych
Uchylone zarządzeniem nr 270/2011 z dnia 30 grudnia 20011r. (24 KB)
8/10
Uchylony
Z dnia
(2010-12-22)
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie Uchylone zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 wrzesnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Pobierz - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora 
Muzeum Śremskiego w Śremie
Uchylone zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 wrzesnia 2014r. (25 KB)
6/10
Uchylony
Z dnia
(2010-12-22)
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r. (25 KB)