☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 26.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
306/XXXVI/09/ZAL3
Obowiązujący
Z dnia
(2022-01-18)
Zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-01-19 08:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
(25 KB)
 
liczba odwiedzin: 2667388