Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
347/XL/09/ZAL3
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-23)
Zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-24 08:25:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych
(32 KB)