Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
327/XXXVIII/09/ZAL3
Obowiązujący
Z dnia
(2009-08-11)
zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-11 14:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zał. nr 3 -Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
(25 KB)