Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
188/XXIII/08/ZAL3
Obowiązujący
Z dnia
(2008-07-01)
Zał. nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 09:12:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zał. nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

(25 KB)