Mobilny urzędnik

W Urzędzie Miejskim w Śremie wprowadzono usługę pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegającą na zapewnieniu mieszkańcom gminy Śrem możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Śremie.

 

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?

Osoby zamieszkujące gminę Śrem:

 • o specjalnych potrzebach, które z powodu wieku lub deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniu społecznemu i  obywatelskiemu,
 • niepełnosprawne prawnie i biologicznie osłabione chorobami z  czasowym lub trwałym  ograniczeniem możliwością poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • starsze, zależne (15+), bądź osoby, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Śremie.

 

Świadczenie usługi Mobilnego Urzędnika

Świadczenie usługi odbywa się poza Urzędem Miejskim w Śremie w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z  Mobilnego Urzędnika, przebywającej na terenie gminy Śrem,

 

Zgłoszenie sprawy u Mobilnego Urzędnika:

1) osoby zainteresowane skorzystaniem z obsługi przez Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:

 • telefonicznie – tel. 61 28 47 147,
 • wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@urzad.srem.pl,
 • w  Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1 (Ratusz) Zespół Obsługi Klienta, parter pok. nr 01,

zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach bądź osoba trzecia

2) w  zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 • czego dotyczy sprawa,
 • podać imię i nazwisko,
 • adres
 • numer telefonu do kontaktu,

3) przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00 przez pracownika Zespołu Obsługi Klienta –  Koordynatora usługi Mobilny Urzędnik


4) w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia, Koordynator usługi Mobilny Urzędnik skontaktuje się z mieszkańcem, podając termin wizyty i sposób załatwienia przez urzędnika mobilnego realizującego usługę.

5) usługa Mobilnego Urzędnika realizowana jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 14:00,
 

Zakres spraw realizowanych przez Mobilnego Urzędnika

 • potwierdzenie profilu zaufanego,
 • złożenie wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • złożenie wniosku o Wielkopolską Kartę Rodziny,
 • złożenie wniosku o wydanie Śremskiej Karty Rodzina 3+,
 • złożenie wniosku o wydanie Śremskiej Karty Seniora
 • złożenie wniosku o dowód osobisty,
 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego,
 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego), 
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (powierzchni gruntów w ha fizycznych i przeliczeniowych),
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o statystycznym dochodzie z pracy w indywidualnym  gospodarstwie rolnym we wskazanym roku pracy w gospodarstwie rolnym,
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o wielkości gruntów ornych gospodarstwa rolnego,
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
 • zgłoszenie /wyrejestrowanie psa –karta aktualizacji danych,
 • złożenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego,
 • złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego,
 • złożenie wniosku o przedłużenie mowy najmu lokalu,
 • złożenie wniosku o sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy,
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
 • złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego /zaświadczenie o nadanym numerze.

Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 107/2021 w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik w Urzędzie Miejskim w Śremie

 

Wytworzył:
Julia Projs
(2021-07-30)
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-30 08:15:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-09-15 10:36:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki