Dokumenty zaimportowane:

Interpelacja złożona podczas III sesji Rady 10.01.2019 r. przez radnego T. Wojnę (numer 1/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego K. Lewandowskiego 16.01.2019 r. (numer 2/19) Interpelacje radnego Andrzeja Mieloszyńskiego (numer 3/19) Interpelacja radnego Tomasza Wojny złożona między sesjami (numer 4/19) Interpelacja radnego Grzegorza Wiśniewskiego złożona między sesjami (numer 5/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Artura Konona (numer 6/19) Interpelacja radnego Andrzeja Mieloszyńskiego złożona między sesjami (numer 7/19) Interpelacje zlożone między sesjami przez radną Żanetę Koch (numer 8/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Rafała Wachowiaka - 13.03.2019 r. (numer 9/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Tomasza Jakuszka - 14.03.2019 r. (numer 10/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Tomasza Jakuszka - 15.03.2019 r. (numer 11/19) Interpelacje złożone na IV sesji Rady - 21.03.2019 r. przez radnych: L.Wąsik i T. Wojnę (numer 12/19) Interpelacja radnego R. Wachowiaka złożona między sesjami 25 marca 2019 roku (numer 13/19) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Marka Basaja - 11.04.2019 r. (numer 14/19) Interpelacje radnego Krzysztofa Lewandowskiego złożone między sesjami 17.04.2019 r. (numer 16/19) Interpelacje radnego Tomasza Wojny złożone między sesjami 15.04.2019 r. (numer 15/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Andrzeja Mieloszyńskiego - 18.04.2019 r. (numer 17/19) Zapytanie radnego P. Mulkowskiego złożone między sesjami 29.04.2019 r. (numer 19/19) Interpelacja radnego Andrzeja Mieloszyńskiego złożona między sesjami 24.04.2019 r. (numer 18/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego Andrzeja Mieloszyńskiego - 6.05.2019 r. (numer 20/19) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 23 maja 2019 r. (numer 21/19) Interpelacje złożone podczas V sesji Rady - 30.05.2019 r. przez grupę radnych oraz przez radnego Tomasza Wojnę. (numer 22/19) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Andrzeja Mieloszyńskiego - 4.06.2019 r. (numer 23/19) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Artura Konona - 11.06.2019 r. (numer 24/19) Interpelacje złożone przez radnego Roberta Piątka między sesjami 12.06.2019 r. (numer 25/19) Zapytania radnego T. Jakuszka złożone między sesjami 14.06.2019 r. (numer 26/19) Zapytanie radnego Tomasza Wojny złożone między sesjami 17.06.2019 r. (numer 27/19) Interpelacje złożone podczas VI sesji Rady - 25.06.2019 r. przez radnych: G.Wiśniewskiego i R.Piątka (numer 28/19) Interpelacje radnych: G.Wiśniewskiego i M. Basaja złożone między sesjami (numer 29/19) Interpelacje radnego A. Mieloszyńskiego złożone między sesjami 7.08.2019 r. (numer 30/19) Interpelacja radnego K.Lewandowskiego złożona między sesjami 9.09.2019 r. (numer 31/19) Zapytanie radnego G. Wiśniewskiego złożone między sesjami 24.09.2019 r. (numer 32/19) Interpelacje radnej B. Ratajczak i zapytanie radnego A. Konona złożone między sesjami 14.10.2019 r. (numer 33/19) Interpelacje radnego Andrzeja Mieloszyńskiego złożone między sesjami 15.10.2019 r. (numer 34/19) Interpelacje złożone na X sesji Rady 24.10.2019 r. przez radnych: P. Mulkowskiego, E. Szczepańskiego (numer 35/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego A. Mieloszyńskiego 4.11.2019 r. (numer 36/19) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego M. Basaja 6.11.2019 r. (numer 37/19) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 7.11.2019 r. (numer 38/19) Zapytanie radnego M. Basaja złożone między sesjami 14.11.2019 r. (numer 39/19) Interpelacje radnego M. Basaja złożone między sesjami 18.11.2019 r. (numer 40/19) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami 19 listopada 2019 r. (numer 41/19) Interpelacja radnej B. Ratajczak złożona między sesjami 10.12.2019 r. (numer 42/19)