Opiniowanie rocznych planów łowieckich / zmiany rocznych planów łowieckich

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie opinii do Rocznego planu łowieckiego
 
2. Wniosek o wydanie opinii do ZMIANY rocznego planu łowieckiego
 
3. Projekt rocznego planu łowieckiego lub jego części (dot. zmiany rocznego planu łowieckiego).
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy 
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ochrony Środowiska, pokój nr 33
tel. 61 28 47 138
 
 
Tryb odwoławczy:
 
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
 
 
Wytworzył:
Karolina Banicka
(2020-02-20)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-01-12 10:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 09:49:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki