Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem