Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń