Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy Śrem