Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Śrem w 2014 r.