Dane adresowe urzędu

Urząd Miejski w Śremie

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

tel. (+48) 61 28 35 225  / fax.  (+48) 61 28 35 337
e-mail: urzad@srem.pl

Adres skrytki ePUAP: /UMSrem/UM

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00

Nr tel. dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS lub MMS: +48 784 626 079 

 

 

 

platnosci

profil

glo

płatności bezgotówkowe
kartą płatniczą
podatków i opłat do gminy

potwierdzanie
profilu zaufanego
obsługa osób głuchych
i niedosłyszących
winda
winda dla klientów
 
 

 

Budynek Urzędu Miejskiego w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 10
63 - 100 Śrem
 znajdują się tu:

Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (nr tel. 61 28 47 120, 61 28 47 125)

Urząd Stanu Cywilnego  (nr tel. 61 28 47 132) 

Pion Audytu i Kontroli

Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

tel. +48 61 28 35 225 / fax. +48 61 28 35 337
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

w wyznaczone soboty:

20 kwietnia 2024 r. w godz. 800- 1500, z przerwą na obsługę ślubów cywilnych (tel. 61 28 47 132).

 

 
 

 


Konto dochodów Urzędu Miejskiego w Śremie
opłaty skarbowe

57 9084 0003 2102 0013 0521 0013
prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

OPŁATA SKARBOWA


mobilnyurzednik

Mobilny Urzędnik to usługa polegającą na zapewnieniu mieszkańcom gminy Śrem, osobom o  specjalnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym  samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w  Śremie.
Zgłoszenia:
telefonicznie – tel. 61 28 47 147
mailowo: mobilnyurzednik@urzad.srem.pl

więcej informacji

 

 

Urząd Miejski w Śremie:

NIP 785-10-06-093
REGON 000526972

 

Gmina Śrem

NIP: 785-16-61-461
REGON: 631258135

 

Indywidualne numery rachunków bankowych dot. podatków:
 
W związku z wprowadzeniem przez Urząd Miejski w Śremie płatności masowych podatnikom zostały nadane indywidualne numery rachunków bankowych:
- osoby fizyczne indywidualny numer rachunku bankowego znajdą w otrzymanych decyzjach podatkowych. 
- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie otrzymały informacji w sprawie nadania indywidualnego numeru rachunku bankowego proszone są o kontakt:
 
Urząd Miejski w Śremie
Pion Zarządzania Finansami Gminy
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 119
 

 
Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Śremie
 
NRB - numer konta wyłącznie w obrocie krajowym (złotówkowym i walutowym)
57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 na dokumentach papierowych
57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna
 
IBAN - numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym
PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 - na dokumentach papierowych
PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna
 
SWIFT (dotyczy ostatnich liter rachunku)
PL57908400032102001305210013GBWCPLPP  postać elektroniczna
 

Numer gminy wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT
3026044 - miasto Śrem
3026045 - obszar wiejski


 

Wytworzył:
Adrian Wartecki
(2024-04-17)
Udostępnił:
ddd ddd
(2005-07-25 11:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-17 10:29:08)