Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
108/XIII/07/ZAL2
Obowiązujący
Z dnia
(2012-03-08)
Zał. Nr 2 -Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie
Załącznik dokumentu
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-03-12 11:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zał. Nr 2 -Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie 
(21 KB)