Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu
składane przez dyrektora szkoły
 
 
Wymagane dokumenty:
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu

- druk do pobrania .doc

 

2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

wykaz zawodów i wiedzy KO

zestawienie 1

zestawienie 2

zestawienie 3

zestawienie 4

zestawienie 5

 

 

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy 

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek składa Dyrektor Szkoły Podstawowej w terminie do końca października roku, następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione warunki do otrzymania stypendium

 

Urząd Miejski w Śremie,

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem 

 

Termin załatwienia sprawy:

Stypendia przyznawane są raz w roku, w terminie do końca listopada za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok jego udzielenia.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Edukacji i Usług Społecznych

Zespół Edukacji

tel. 61 28 47 168

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Dodatkowe informacje:

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

Wytworzył:
(2018-06-25)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 12:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-13 14:35:40)