Rada Miejska w Śremie
Komisja Rewizyjna

Raport z głosowań

38 Posiedzenie w dniu 16 stycznia 2023

Przeprowadzone głosowania

  1. Głosowanie w sprawie Ustalenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w m-cu lutym 2023 r. - czas głosowania: 16 stycznia 2023, godz. 15:32, wyniki: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Żaneta Koch (ZA), Krzysztof Lewandowski (ZA), Barbara Ratajczak (ZA), Cezary Strzelec (ZA), Rafał Wachowiak (ZA), Lilianna Wąsik (ZA), Grzegorz Wiśniewski (ZA)

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku. - czas głosowania: 16 stycznia 2023, godz. 15:32, wyniki: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Żaneta Koch (ZA), Krzysztof Lewandowski (ZA), Barbara Ratajczak (ZA), Cezary Strzelec (ZA), Rafał Wachowiak (ZA), Lilianna Wąsik (ZA), Grzegorz Wiśniewski (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach

  1. Koch Żaneta: 2/2
  2. Lewandowski Krzysztof: 2/2
  3. Ratajczak Barbara: 2/2
  4. Strzelec Cezary: 2/2
  5. Wachowiak Rafał: 2/2
  6. Wąsik Lilianna : 2/2
  7. Wiśniewski Grzegorz: 2/2


Przygotował(a): Zofia Kłak


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl